Bijgewerkt: 18 mei 2022

Jan Oegema vertelt over zijn boek bij Libris Venstra

Nieuws -> Cultuur

Bron: Libris Venstra
09-01-2017

In het kader van de Maand van de Spiritualiteit, van 13 januari t/m 12 februari, spreekt uitgever, publicist Jan Oegema (1963) op dinsdag 17 januari 2017 bij Boekhandel Libris Venstra over zijn boek 'Lichaamsziel'.

‘Lichaamsziel' is de weerslag van een retraite (spiritueel zelfonderzoek) na het overlijden van een dierbare. Het is een overdenking van de soms merkwaardige verschijnselen die zich kunnen voordoen in de eerste periode van rouw. Anders gaan eten, sterke identificatie met dieren, moeiteloos in onbekend bos de weg vinden, grote behoefte aan stilte en alleen zijn, ervaringen van non-dualiteit en zelfs heiligheid, aanhoudende indrukken van het dichtbijzijn van de betreurde: rouwen kan een enorme breuk betekenen met het vertrouwde westerse mensbeeld. En doen terugverlangen naar het begrip ziel, maar dan zoals het in de vroegst reconstrueerbare prehistorie werd voorgesteld: als lichaamsziel.

Foto Amstelveen
(Bron Libris Venstra - 2017)

De omslag van 'Lichaamsziel', het boek van Jan Oegema


Jan vertelt over de theorievorming rond rouwprocessen en leest enkele passages voor uit zijn boek. Jan Oegema is essayist en schrijft over literatuur en spiritualiteit. In het Dagblad Trouw vindt u met regelmaat stukken van zijn hand. Zijn bekendste boek is De stille stem - Niet-weten als levenshouding (2011). Hij organiseert retraites en leesclubs vanuit een interreligieuze doelstelling, zie www.openklooster.nl Locatie: Libris Venstra datum: dinsdag 17 januari 2017, aanvangstijd: 20.00 uur, toegang: 7,50 euro aanmelden: info@venstra.nl  of 020-6419880Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.