Bijgewerkt: 3 juni 2023

Jaarverantwoording 2017 van de Politie Nederland

Nieuws -> Politie

Bron: Politie Nederland
16-05-2018

Op woensdag 16 mei 2018 presenteerde de Politie Nederland voor het vijfde jaar op rij de landelijke resultaten. Uit de Jaarverantwoording 2017 blijkt dat de politie de meeste resultaatafspraken ruimschoots heeft gehaald. 2017 werd afgesloten met een licht positief financieel resultaat. Korpschef Erik Akerboom keek terug op een bewogen jaar: 'Het afgelopen jaar hebben we mooie resultaten geboekt, maar we zijn er nog lang niet.'

Dalende misdaadcijfers, botsende realiteit. In 2017 heeft de politie de meeste normen behaald. Zo daalden de misdaadcijfers voor het vijfde jaar op rij, in 2017 met 11 procent. Tegelijk vormen cybercrime en ondermijning een steeds groter wordend probleem. De politie moet ook steeds vaker uitrukken. In 2017 waren er 1.816.580 incidenten met politie-inzet. Vooral de extra oproepen voor bijstand bij verwarde personen lieten een zorgelijke stijging zien - 83.501 incidenten in totaal.

Voor Erik Akerboom was 2017 het tweede jaar dat hij leiding gaf aan de politie. ‘De belangrijkste les voor mij de afgelopen twee jaar, was dat de dalende misdaadcijfers – afgelopen jaar met 11 procent – soms hard botsen met de realiteit. Dalende cijfers blijven abstract als je als burger iets is overkomen.’

Foto Amstelveen
(Foto Politie Nederland - 2016)

Erik Akerboom (1961) is sinds vanaf 1 maart 2016 de eerste hoofdcommissaris van politie, ook wel korpschef genoemd


Trots op resultaten. De politie heeft in 2017 een aantal mooie resultaten behaald. In het voorwoord van de Jaarverantwoording zegt de korpschef daar trots op te zijn: ‘In ons streven een politie van en voor iedereen te zijn, werd het handelingskader ‘proactief controleren’ ingevoerd. Het helpt ons het vertrouwen in de politie te vergroten. We haalden de zelf opgelegde norm van 25 procent diverse instroom. Met 40 procent vrouwen in de top van onze organisatie blijven we het landelijke gemiddelde ver voor. We vergroten onze zichtbaarheid en aanwezigheid op het web. Met het inrichten van regionale cyberteams bijvoorbeeld. Onze bijdrage aan het platleggen van Hansa Market op ‘het darkweb’ maakte wereldwijd indruk. En voor eerst haalden we de norm voor het aantal wijkagenten.’

Positief resultaat. 2017 werd afgesloten met een licht positief financieel resultaat. Aan personeelskosten besteedde het korps weliswaar meer dan gepland, vooral als gevolg van een hogere feitelijke bezetting. Tegen deze extra uitgaven staan de uitgaven aan extern ingehuurd personeel en bijvoorbeeld ICT lager, die lager uitvielen dan begroot. Erik Akerboom: ‘Deze positieve financiële koers willen we doorzetten.’ Het Aanvalsprogramma ICT is eind 2017 volgens de planning afgerond. Erik Akerboom: ‘Het fundament voor de ICT is gelegd en stabiel. Dat was noodzakelijk voordat we de operationele systemen kunnen vernieuwen.‘

Veel gedaan, veel te doen. De politie is dus op de goede weg. ‘Maar we zijn er nog niet,’ aldus de korpschef. ‘De extra middelen die het kabinet beschikbaar heeft gesteld, gaan helpen om ons daadwerkelijk verder te ontwikkelen. Om in te spelen op de almaar bewegende samenleving en de uitdagingen waar we voortdurende voor worden gesteld.’ Akerboom bedankte de medewerkers voor hun inzet en loyaliteit: ‘Politiemensen maken het korps tot wat het is. Zij stappen naar voren waar anderen een stap terug doen. Dat kenmerkt ons als organisatie; we gaan door en vinden nieuwe mogelijkheden. Dankzij die houding en inzet staan we er nu veel beter voor, maar het werk is nog niet gedaan. Lees: Jaarverantwoording 2017 (pdf 99 pagina’s)Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.