Bijgewerkt: 2 oktober 2022

JOP: Hangplek Middenhovenpark

Nieuws -> Politiek

Bron: CDA / VVD / PvdA
03-09-2008

De gezamenlijke Amstelveense fracties van CDA, VVD en PvdA stellen schriftelijke vragen aan het college B en W Amstelveen in verband met een hangplek voor jongeren in Middenhoven.

Partijlogos  Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

Samengestelde afbeelding van de logo's van de drie partijen


Inleiding:

Om de overlast die jongeren momenteel geven te kunnen verminderen, met name op het pleintje aan De Brink, is het college van plan de jongeren in Middenhoven een eigen hangplek te geven, officieel JOP (Jongeren Ontmoetings Plek) geheten, aan de zuidwestkant van het Middenhovenpark. In de media is hieraan reeds aandacht besteed.

Een en ander roept diverse vragen bij ons op en ter verduidelijking zouden wij het College de volgende vragen willen stellen:  1. Hoe is de locatiekeuze tot stand gekomen? Heeft het college daartoe voldoende en op juiste wijze met alle betrokkenen (waaronder de politie, jongerenwerk, jongeren, ouders, wijkplatform en buurtbewoners) gecommuniceerd?

  2. Is het college voornemens om de hangplek op het pleintje aan De Brink op te heffen, en zo ja, op welke wijze zal het college hiertoe overgaan?

  3. Veel buurtbewoners maken zich (terecht) zorgen over de nieuwe plek gelet op eerdere ervaringen. Welke maatregelen zal het college nemen om ervoor te zorgen dat de nieuwe JOP geen overlast zal veroorzaken voor omwonenden. Welke regels zullen er worden gehanteerd en op welke wijze zal het college toezicht (doen) houden op naleving van deze regels en het schoonhouden van de hangplek?

  4. Welke concrete afspraken zijn er gemaakt met Cardanus (jongerenwerk) en politie?

  5. Ouders hebben een primaire verantwoordelijkheid voor hun kinderen; ook op de wijze waarop hun kind zijn tijd buiten doorbrengt. Op welke wijze gaat het college met deze verantwoordelijkheid om en hoe zullen ouders worden betrokken en/of aangesproken indien sprake mocht zijn van overlastgevend gedrag?

  6. Wanneer zal naar verwachting de hangplek worden gerealiseerd en op welke wijze zullen bewoners kunnen reageren. Wij zouden willen suggereren om een inloopavond te organiseren voor buurtbewoners. Is het college bereid die suggestie over te nemen?


Marga van Herteryck (CDA)

Herbert Raat (VVD)

Nachshon Rodrigues Pereira (PvdA)Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.