Bijgewerkt: 2 december 2021

Invulling vragenlijst bezoekersparkeren Stadshart en Elsrijk is erg belangrijk

Nieuws -> Stadshart

Bron: Wijkplatform Stadshart en Elsrijk
28-02-2013

De nieuwe digitale bezoekersregeling voor de bewoners van het Stadshart en Elsrijk is afgelopen dinsdag 26 februari 2013 in de commissievergadering van RWN behandeld. Het lijkt erop, dat de wethouder een plan doordrukt, dat niet in het voordeel van bewoners en bezoekers zal zijn.

Tijdens de commissievergadering liepen de spanningen af en toe hoog op. Vooral onder de bewoners en de insprekers. Zij werden ook dit keer niet door de wethouder gehoord. Opmerkelijk was dit keer bovendien, dat het dossier bezoekersparkeren zó ondoorgrondelijk en zo omvangrijk en complex is geworden, dat nu ook meerdere raadsleden het spoor bijster raken. De algemene tendens lijkt te zijn, dat de raadsleden op 13 maart 2013 tijdens de raadsvergadering op de blauwe ogen van de wethouder zullen vertrouwen en blind voor zijn voorstel zullen stemmen.

levie Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

John Levie, (BBA) wethouder Ruimtelijke Ordening tijdens de commissievergadering van RWN op 26 februari 2013


Alleen de echte mening van de bewoners van Elsrijk en Stadshart kan het gemeentelijke apparaat wellicht nog wakker schudden. Deze mening wordt gepeild via de enquête die op initiatief van enkele bewoners is opgesteld. De resultaten ervan zullen gepresenteerd worden aan de raad.

Vanwege deze laatste recente ontwikkelingen is invulling van de enqête door de betreffende bewoners een must. “Hun stem kan bepalend zijn op 13 maart 2013 aldus de werkgroep die uit bewoners bestaat. “Meedoen met de enquête is belangrijk!”

De enquête kan online worden ingevuld via http://www.wijkplatformsamstelveen.nl/stadshart/actueel  . Voor mensen die niet over internet beschikken, of om andere redenen graag een papieren versie van de enquête willen invullen, dan zijn deze af te halen bij het wijkcentrum ‘t Open Hof, waar de enquête ook kan worden ingeleverd. De enquête kan ook hier worden gedownload http://www.scribd.com/doc/127757784/2013-Enquete-Parkeerbeleid-Stadshart-en-Elsrijk


Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.
Zoeken
OTHER LANGUAGES

Amstelveen in english Amstelveen magyarul
LINKS