Bijgewerkt: 21 juni 2024

Investeringsbijdrage van miljoenen BAT

Nieuws -> Gemeente

Bron: Amstelveens Nieuwsblad
30-06-2005

British American Tobacco (BAT), de eerste substantiële huurder van de nieuwe kantoren aan het Handelsplein, krijgt een investeringsbijdrage van tweeëneenhalf miljoen euro van de SAO en CGI.

Dit blijkt uit de (concept) 'letter of intent' tussen BAT en CGI en uit het huurvoorstel tussen BAT en de SAO, die beide deze krant ter hand zijn gesteld.
In het huurvoorstel is daarover de volgende alinea opgenomen: „Een bedrag van € 1.400.000,- (excl. BTW) zal door de SAO aan de huurder worden overgemaakt als investeringsbijdrage. Dit bedrag zal door de SAO aan huurder worden voldaan voor of op de huuringangsdatum indien de verhuurder de door de huurder getekende huurovereenkomst en bankgarantie heeft ontvangen."

In de letter of intent is dezelfde alinea opgenomen alleen wijkt het bedrag af dat de SAO zal overmaken, € 1.500.000,-. Tevens zijn over CGI de volgende zinnen toegevoegd: „Verhuurder (CGI) maakt een investeringsbijdrage ter grootte van € 1.000.000,-(excl. BTW) aan huurder over." Alles onder dezelfde eerder beschreven voorwaarde.

De alinea over de investeringsbijdrage sluit als volgt af: „Huurder is op de hoogte van
het feit dat bovengenoemde investeringsbijdrage door de SAO wordt voldaan en los staat van hetgeen is overeengekomen tussen huurder en CGI. In het geval de SAO bovengenoemde verplichting niet nakomt heeft huurder het recht de huurovereenkomst met CGI te ontbinden zonder dat CGI recht heeft op enige schadevergoeding."

Jaarlijks wordt door de tabaksgigant ruim een 1,1 miljoen euro aan huur voor kantoorruimte en parkeerplaatsen betaald. BAT huurt zo'n vijfduizend vierkante meter voor zo'n € 190,- per vierkante meter per jaar. De huurtermijn is tien jaar.

De laatste anderhalf a twee jaar is het geven van een investeringsbijdrage aan een gewenste huurder niet ongebruikelijk in de vastgoedwereld. Voorwaarde is wel dat er metrages van meer dan zo'n tweeduizend meter worden gehuurd en voor een termijn van tenminste vijf jaar.

Op vijf jaar huur geldt tegenwoordig in de regel één jaar huurvrij. BAT krijgt op tien jaar huur bijna tweeëneenhalf jaar huurvrij. Doorrekenend komt dat neer op een gemiddelde vierkante meter prijs van zo'n 135 m2.

Het Handelsplein, bijna 14.000 vierkante meter groot, staat vanaf de oplevering, tweeëneenhalf jaar geleden, leeg. Een huurgarantie van vijf jaar kost de SAO miljoenen euro's per jaar aan CGI. Onlangs kreeg de SAO toestemming van het college van B en W om bijna tweehonderd meer parkeerplaatsen te reserveren voor de kantoren.

door Henk Godthelp
Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.