Bijgewerkt: 25 september 2022

Internationale ontwikkeling op dak A9

Nieuws -> Gemeente

Bron: Amstelveens Nieuwsblad
15-02-2007

Door André Gerritsen
Andre Gerritsen  Amstelveen

De ontwikkeling op het toekomstige 'dak' van een verdiepte rijksweg A9 moet een internationaal karakter krijgen. Deze ambitie spreekt wethouder Jan Willem Groot (economische zaken, CDA) uit in een interview met deze krant. Groot (36) is van mening dat een dubbelslag met het (internationale) bedrijfsleven kan worden gemaakt om het gebied zo rendabel mogelijk te ontwikkelen. In de eerder uitgelekte jongste plannen voor de overkapping (cut&cover-variant) spreekt het college een ambitie uit van drieduizend woningen. „Denk vooral aan hoogbouw en aan de mogelijkheden voor huisvesting van ex-pats (buitenlandse medewerkers, AG)," zegt Groot.

Alhoewel de plannen rond de A9 zich nog in een prematuur stadium bevinden lijkt het college aan te sturen op een in alle opzichten goed bereikbaar internationaal woon- en mogelijk werkcentrum, met in het midden een 2x1 (of 2)-baansweg, grenzend aan een boulevard. „Vijftien procent van dé auto's op de A9 is bestemmingsverkeer," zegt Groot. „Dat verkeer kan straks op maaiveldniveau door Amstelveen rijden. 85 procent passeert de gemeente onderlangs.

" Ook een nieuw multifunctioneel vervoerscentrum aan de Carmenlaan (met aansluiting Noord/Zuidlijn) zou een cruciale rol moeten gaan vervullen. Zogenoemde 'parkeerkathedralen' (verdiept tussen de 2x4 rijstroken van de A9) moeten het parkeren uitkomst bieden. Mochten de plannen rond het ingraven en overkappen van rijksweg A9 doorgang vinden, dan staat Amstelveen een van de grootste projecten uit haar geschiedenis te wachten. De gemeente wordt weer samengesmolten, nadat de snelweg jarenlang voor een unheimische tweedeling tussen noord- en zuid zorgde. Met de overkluizing krijgt Amstelveen wellicht een centrum dat het Stadshart echt compleet maakt

Jan-willem groot wethouder Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2006)

Wethouder Jan-Willem Groot tijdens een raadsvergadering

„We denken aan een centrum met een internationaal karakter," zegt wethouder Jan Willem Groot Met zijn pas 36 jaar staat de jonge CDA-belofte te trappelen om het gebied (ook economisch) te ontwikkelen. In een exclusief interview met deze krant geeft hij een korte visie over het in zijn ogen „unieke gebied". Niet dat Groot de illusie heeft dat hij over tien jaar nog steeds wethouder is, als het gebied daadwerkelijk vorm moet gaan krijgen.

„Dit is een project waar je vanaf het begin bovenop moet zitten, dus we zijn gelijk samen aan het denken geslagen," zegt de ambitieuze Groot, met 'samen' doelend op het college en in het bijzonder wethouder Remco Pols. Het is nog ver voordat het ministerie zich heeft uitgesproken of de plannen, in groter verband de kamelenvariant genoemd, wel haalbaar zijn. Het is typerend voor de handelwijze waarmee 'groentje' Groot sinds dag één van zijn wethouderschap de economische zaken van Amstel veen behartigt: snel, enthousiast, open en altijd verbinding zoe­kend met zoveel mogelijk partijen.

Ondernemers zijn vooralsnog overwegend positief over hem, maar zelf relativeert hij zijn rol tot dusver. „Ik heb het tot op heden nog niet echt moeilijk gehad, maar ik weet dat nog gaat komen," zegt Groot, opgegroeid in rooms-katholieke kring en uitgegroeid tot een echte netwerker. Hij zoekt overal verbanden en stuurt met schwung aan op samenwerken. „Het bij elkaar brengen van groepen is essentieel als je iets wilt bereiken." Over Haagse ambities wil hij in ieder geval nog lang niet praten. „Ik wil een goede wethouder zijn - en worden, dat is mijn ambitie. In dit vak weet je het nooit, je kunt morgen op straat staan." Groot kan honderduit praten over de „supermooie kans" die nu nog boven de A9 zweeft, in een gebied van twee kilometer lang en pak 'm beet een paar honderd meter breed. De exploitatie van het gebied moet ongeveer honderd miljoen euro genereren, terwijl het project zelf naar schatting 800 miljoen gaat kosten.

Groot zoekt niet voor niets van meet af aan de (publiekprivate) samenwerking met het bedrijfsleven. „We hebben elkaar nodig, dit soort megaprojecten moetje samen doen." Op de vraag of hij dan wel iemand aan het einde van de rit bij de kassa posteert, in tegenstelling tot wat bij de PPS in het Stadshart is gebeurd, glimlacht hij betekenisvol. Naast bedrijvigheid is vooral drieduizend woningen bouwen het devies. „Ook daarin zoeken we samenwerking met het bedrijfsleven. Denk vooral aan hoogbouw, de mogelijkheden voor huisvesting van ex-pats (buitenlandse medewerkers, AG) en aan alternatieve internationale woonconcepten," zegt Groot.

„En er hoeft in principe geen bestaande woning te sneuvelen om dat te bereiken," aldus Groot, doelend op de Meanderflats en het Oude Dorp. „Het verkeer kan straks boven-en onder langs Amstelveen passeren. Vijftien procent van de auto's op de A9 is bestemmingsverkeer," zegt Groot. Dat verkeer kan straks op maaiveldniveau door Amstelveen rijden. 85 procent passeert de gemeente onderlangs." Een internationale boulevard met architectonisch aansprekende bebouwing en zelfs bomen liggen in het verschiet.

„De grond is met anderhalve meter diep genoeg om bomen te planten," zegt Groot. Zelfs over luchtafvoersystemen wordt al oriënterend nagedacht, zuiveren of benevelen, keuzes die met de voortschrijdende technologische ontwikkeling pas over jaren gemaakt kunnen worden. Op het gebied van (nieuwe) bereikbaarheid zal veel moet gebeuren.

Het voor veel Amstelveners thans onbegrijpelijk gesitueerde busstation, ver van de trams af, moet straks wellicht gaan passen in een multifunctioneel vervoerscentrum in de omgeving van de Carmenlaan, met aansluiting van de Noord/Zuidlijn. „In het nieuwe internationale centrumgebied zouden 'parkeerkathedralen' uitkomst kunnen bieden voor de automobilist," laat Groot weten. „Reizigers kunnen parkeren onder maaiveldniveau tussen de stroken van de A9 in en van daaruit verder Amstelveen is.


 Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.