Bijgewerkt: 2 december 2021

Internationale activiteiten van Amstelveen op hoog niveau

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
14-09-2009

Amstelveen heeft vier partnersteden, namelijk Óbuda-Békásmegyer, Woking, Berlijn Tempelhof-Schöneberg en Villa El Salvador. In de politieke agenda 2006-2010 geeft het Amstelveens gemeentebestuur aan zich rekenschap te geven van de internationale oriëntatie en dimensie van Amstelveen. Deze uit zich in de internationale relaties, waaronder stedenbanden, de diversiteit van de bevolking en internationale bedrijvigheid.

Schoneberg Amstelveen
(Foto Gemeente Amstelveen - 2009)

Het raadhuis van Schöneberg


Er heeft op diverse fronten kennisuitwisseling plaatsgevonden. Zo werken de Europese partnersteden gezamenlijk aan de voorbereiding van de werkbijeenkomst over onderwijs en arbeidsmarkt. Deze bijeenkomst vindt in november 2009 plaats in Amstelveen.

Partnerstad Tempelhof – Schöneberg- Duitsland

Met Tempelhof - Schöneberg heeft Amstelveen het langst een stedenband, namelijk sinds 1957. Tempelhof-Schöneberg is een stadsdeel van Berlijn met ongeveer 330.000 inwoners. Het stadsdeel heeft een rijke historie. Het vliegveld Tempelhof is van groot belang geweest toen de inwoners van West-Berlijn alleen contact met de rest van de wereld hadden via een luchtbrug.

Schoneberg Amstelveen
(Foto Gemeente Amstelveen - 2009)

Arbeitsgruppentreffen in Schöneberg


De stedenband met Tempelhof is opgericht met als doel, in de naoorlogse periode, vriendschappelijke relaties op te bouwen tussen verschillende steden in Europa. Er zijn in de loop der jaren veel uitwisselingen geweest tussen clubs en verenigingen, jongeren en kunstenaars. Op dit moment werken de gemeenten samen op het gebied van aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt.

Schoneberg Amstelveen
(Foto Gemeente Amstelveen - 2009)

Burgemeester Ekkehard Band en burgemeester Van Zanen voor de 'Vrijheidsklok' in de toren van het raadhuis van Tempelhof - Schöneberg


Schoneberg Amstelveen
(Foto Gemeente Amstelveen - 2009)

Simone Koch op excursie met collega's van ROP


Partnerstad Woking- Verenigde Koninkrijk

Woking ligt ongeveer 40 kilometer ten zuidwesten van Londen en is onderdeel van de regio Surrey. De stad heeft circa 91.000 inwoners. Naast een modern stadscentrum bestaat de gemeente uit een aantal kleinere dorpen. Het is net als Amstelveen een groene gemeente met prachtige tuinen en parken. Economisch is de stad een aantrekkelijke vestigingsplaats met goede verbindingen met Londen en de luchthavens Heathrow en Gatwick.

Woking Amstelveen
(Foto Gemeente Amstelveen - 2009)

The Lightbox Gallery in Woking


Woking Amstelveen
(Foto Gemeente Amstelveen - 2009)

Het raadhuis van Woking


Woking heeft een stedenband met Amstelveen sinds 1983. Deze stedenband is opgericht, om de banden aan te halen en uitwisselingen te stimuleren. De relatie komt in het bijzonder tot uiting in contacten en uitwisselingen tussen jongeren op het gebied van sport en tussen de Rotary Clubs van Amstelveen en Woking

Woking Amstelveen
(Foto Gemeente Amstelveen - 2009)

De heer Van Zanen met burgemeester Ankers van Woking, raadslid Christel Doniguian van de Franse partnerstad Le Plessis-Robinson en burgemeester Hans Jürgen Putsch van de Duitse partnerstad Rastatt


Partnerstad Óbuda-Békásmegyer- Hongarije

Óbuda-Békásmegyer is, naast Buda en Pest, het derde stadsdeel (district III.) van de Hongaarse hoofdstad Boedapest en telt ongeveer 127.000 inwoners. Al in de Romeinse oudheid had Óbuda (Oud-Buda) een strategische betekenis. Het was een grensplaats van het Romeinse Rijk. Dit heeft ook in de huidige stad haar sporen achtergelaten en vele toeristen bezoeken dan ook het beroemde Aquincum en het Amfitheater.

In 1873 besloot de Hongaarse regering om van Buda, Pest en Óbuda één stad te maken. Tot aan de 2e Wereldoorlog was Óbuda onveranderd een stadsdeel met een hoog percentage Duitsers (Schwaben). In de communistische periode in de 60-er jaren, zijn veel oude huizen gesloopt. Er kwamen troosteloze flatgebouwen voor in de plaats. Slechts enkele straten herinneren nog aan het Óbuda van de vorige eeuw. Na 1990 is men begonnen met het herstel van het oude centrum. Óbuda-Békásmegyer heeft een stedenband met Amstelveen sinds 1991. Doel van de stedenband is, om contacten tussen inwoners te bevorderen, kennis en ideeën uit te wisselen en vriendschappelijke relaties op te bouwen.

Obuda Amstelveen
(Foto Gemeente Amstelveen - 2009)

Hoofdplein in Óbuda


De eerste jaren van de stedenband lag het accent op de ondersteuning van de democratisering van Oost-Europa. Zo ondersteunde Amstelveen Óbuda-Békásmegyer bij de aanpassing van haar wet- en regelgeving aan de Europese regelgeving - onder andere op het gebied van energiebeheer - bij de toetreding tot de Europese Unie in 2004. Op dit moment richt de gemeentelijke samenwerking zich op de aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt.

Obuda Amstelveen
(Foto Gemeente Amstelveen - 2009)

verleg in Óbuda met burgemeester Balázs Bús


Daarnaast vinden allerlei culturele uitwisselingen tussen de steden plaats. Zo vond enkele jaren geleden een geslaagde uitwisseling plaats tussen de Amstelveense Muziek- en Dansschool en de Muziekschool in Óbuda-Békásmegyer en verzorgde het Amstelveens Poppentheater de afgelopen jaren optredens in het kinderziekenhuis in Boedapest.

Obuda Amstelveen
(Amstelveenweb collectie - 2004)

Het stadhuis van Óbuda


Partnerstad Villa El Salvador- Peru

Villa El Salvador is een district van de Metropool Lima. Het ligt in woestijngebied ten zuiden van de Peruaanse hoofdstad. Het is een relatief jonge gemeente. In 1970 vestigden zich noodgedwongen een aantal families in het gebied nadat zij voor de barre omstandigheden in de bergen waren gevlucht.

Villa el salvador Amstelveen
(Foto Gemeente Amstelveen - 2009)

Het raadhuis van Villa El Salvador


De afgelopen decennia heeft de stad zich van een dor gebied met een aantal rieten hutjes ontwikkeld tot een gestructureerde stad met bijna 400.000 inwoners. Naast armoede is ook economische groei zichtbaar. Zo is in de stad een bedrijventerrein gevestigd, waarvan met vooral de meubelmakers goed staan aangeschreven in de hele regio. De stad heeft een stedenband met Amstelveen sinds 1997. De band heeft zich ontwikkeld door initiatieven uit zowel VES als van organisaties en instellingen in Amstelveen. De contacten zijn enerzijds gericht op het ontwikkelen van goede relaties en het uitwisselen van kennis en expertise.

Salvador Amstelveen
(Foto Gemeente Amstelveen - 2009)

Straatbeeld in Villa El Salvador


Anderzijds ondersteunt de gemeente projecten, die bijdragen aan het verbeteren van de levenstandaard van de inwoners van VES. Doel van de gemeentelijke projecten is het verbeteren van het lokaal bestuur, gebaseerd op de gedachte dat een solide, integer lokaal bestuur een voorwaarde is voor de duurzame ontwikkeling van de samenleving. Afgelopen jaren heeft de gemeente diverse projecten uitgevoerd in Villa El Salvador, zoals een financieel project, een afval- en milieuproject, de uitbreiding van de drinkwatervoorziening en de verbetering van de riolering in VES.

Schoneberg Amstelveen
(Foto Gemeente Amstelveen - 2009)

In het kader van ontspanning en kennismaking met de Nederlandse cultuur hebben de jongeren van Villa El Salvador een bezoek gebracht aan Amsterdam (o.a. Van Gogh Museum) en aan Volendam. Daarnaast hebben zij ook Koninginnedag in Amstelveen doorgebracht


Conclusie en kansen

Er hebben in de eerste helft van 2009 veel activiteiten plaatsgevonden, die hebben bijgedragen aan de realisatie van het internationale beleid van de gemeente Amstelveen. De bezoeken hebben de onderlinge band verstevigd. Dit is een goede basis voor toekomstige samenwerking.

Schoneberg Amstelveen
(Foto Gemeente Amstelveen - 2009)

Een rondleiding in het provinciehuis van Noord-Holland


De verwachting is, dat ook de werkbijeenkomst in november 2009 tot nieuwe samenwerkingsmogelijkheden zal leiden, waarvoor Europese subsidies kunnen worden aangevraagd. Dit wordt nog nader uitgezocht. Dergelijke initiatieven overstijgen het ideële internationale beleid, maar hebben ook effect op economische en sociale belangen van Amstelveen.

Anne Kaiser, beleidsmedewerker Internationale Betrekkingen van de Gemeente AmstelveenAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.
Zoeken
OTHER LANGUAGES

Amstelveen in english Amstelveen magyarul
LINKS