Bijgewerkt: 13 juni 2021

Integrale controle van het bedrijventerrein De Loeten

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
03-06-2021

Op 1 juni 2021 vond een integrale controle op bedrijventerrein De Loeten plaats. Samen met de politie, team Ondermijning Amsterdam-Amstelland, de Douane, Liander en de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied deed de gemeente onderzoek naar illegale activiteiten op het bedrijventerrein. Er werden zes bedrijfspanden bezocht. Bij de controle werd energiefraude geconstateerd en een aantal overtredingen op het gebied van milieuregels en brandveiligheid en het niet registreren in het Digitaal Opkopersregister.

Voor de vitaliteit en toekomstbestendigheid van bedrijventerreinen is veiligheid van groot belang. Daarom voert de gemeente regelmatig integrale controles op bedrijventerreinen uit. Ondermijnende criminaliteit is een serieus risico voor ondernemers. Zij kunnen op verschillende manieren benadeeld worden door criminelen, onder meer door de aanschaf van producten op criminele wijze, misbruik van bedrijfsprocessen en infiltratie in bedrijven. Het is belangrijk dat ondernemers zich bewust zijn van de risico’s van ondermijning maar zelf ook weten wat de regels zijn. Daarbij hecht de gemeente aan goed beheer van bedrijventerreinen om verloedering tegen te gaan.Burgemeester Tjapko Poppens kijkt tevreden terug op de controle. 'Amstelveen staat voor een gezond en veilig ondernemersklimaat. Door deze controle krijgen we beter zicht op wat zich afspeelt op onze bedrijventerreinen. Waar nodig, grijpen we in. We willen bonafide ondernemers ondersteunen en hen weerbaar maken tegen ondermijnende activiteiten. Zo werken we samen aan veilige bedrijventerreinen waar ondernemers en medewerkers prettig kunnen werken.'

Eric Aldewereld, chef van basisteam Politie Amstelveen, onderstreept het belang van de integrale samenwerking. 'We zien dat criminelen aan de stoelpoten van onze maatschappij zagen. Om schade aan de structuren in onze maatschappij of het vertrouwen daarin te voorkomen, pakt de overheid ondermijning gezamenlijk aan. De controle is ook een manier om het gesprek met ondernemers aan te gaan en hen bewust te maken van ondermijnende criminaliteit.'Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.