Bijgewerkt: 2 december 2023

Installatietoespraak van Tjapko Poppens de nieuwe burgemeester van Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
29-05-2019

Dinsdagavond op 28 mei 2019 werd in het kader van een buitengewone raadsvergadering in het raadhuis van de gemeente Amstelveen, onder grote belangstelling afscheid genomen van interim burgemeester Bas Eenhoorn. Na een speech van de commissaris van de Koning, werd de nieuwe burgemeester van Amstelveen de heer Tjapko Poppens geïnstalleerd. Hij ontving van de locoburgemeester Herbert Raat de ambtsketen en vervolgens liep de heer Poppens naar de microfoon en zei het volgende in zijn installatietoespraak:

'Dames en heren, Commissaris van de Koning, leden van de gemeenteraad, collegeleden, oud-bestuurders, Amstelveners, familie en vrienden. En natuurlijk ook hartelijk welkom collega’s uit de regio, uit het Utrechtse en alle andere geïnteresseerden. Dank voor alle mooie woorden die zojuist zijn gesproken door Commissaris Arthur van Dijk, locoburgemeester Herbert Raat, burgemeester (van Uithoorn) Pieter Heiliegers namens de regiogemeenten en plaatsvervangend raadsvoorzitter Hans Bulsing. Dit voelt voor mij als een warm bad en een goede start van mijn ambtstermijn hier in Amstelveen.

Ik ben zeer blij en vereerd met het vertrouwen dat de gemeenteraad in mij heeft gesteld, op voordracht van de vertrouwenscommissie. Ik heb grote waardering voor de wijze waarop de vertrouwenscommissie deze procedure namens de raad heeft gevoerd. Jullie deden het grondig, openhartig en met de nodige humor. De profielschets was beknopt, twee A-4tjes. Dat biedt veel ruimte voor een burgemeester! Uiteraard is het primaat aan de politiek en staat een burgemeester tussen de mensen en boven de partijen. Graag werk ik met gemeenteraad, college en medewerkers samen om vorm en inhoud te geven aan het gemeentebestuur van Amstelveen. Dat doen we voor stad en de inwoners van Amstelveen.

Over de herfst zijn al veel grappen gemaakt. Ik begrijp dat dat het favoriete seizoen voor Amstelveen is… Ik maak kennis met Amstelveen in de lente en dat is in deze mooie, groene stad bijzonder aangenaam. De gesprekken ter voorbereiding op mijn werk vonden plaats in Wijngaard de Amsteltuin. Ook zo’n mooi plekje. Wat mij betreft mag het eerst nog zomer worden en de herfst nog even wachten…

De keuze om ja te zeggen tegen Amstelveen was inhoudelijk eenvoudig, ik ben enthousiast over de gemeente en heb met overtuiging gesolliciteerd. Tegelijkertijd ben ik echtgenoot en vader van 3 opgroeiende kinderen. Deze rollen met elkaar verenigen is niet altijd eenvoudig. Met de aanstaande verhuizing worden zekerheden ingewisseld voor onzekerheden, vrienden en bekenden voor onbekenden. Het zal even wennen zijn, maar we gaan dit avontuur gezamenlijk als gezin aan. Dank je wel, Evelyne, Allard, Remke en Berend voor jullie steun en begrip (althans meestal..). Wat heeft geholpen bij de kennismaking waren de bezoeken van de vertrouwenscommissie en de wethouders bij ons thuis. Een mooi gezicht, de raadsleden kwamen met een busje aanrijden in een schoolreisachtige sfeer…

Dames en heren, Vandaag is niet alleen een moment van welkom, er was ook het afscheid van mijn voorganger, Bas Eenhoorn. Ik vind het een voorrecht om jou, Bas, te mogen opvolgen. De afgelopen tijd hebben we een aantal keren met elkaar gesproken. Jij gaf meteen al aan dat je een hekel hebt aan burgemeesters die grossieren in goedbedoelde adviezen aan hun opvolgers. En jij kan het weten, je bent in jouw burgemeesterscarrière actief geweest in maar liefst 7 gemeenten…

En tegelijk wist je in onze gesprekken mooi de kern te raken. Dat is toch ook een vorm van overdracht… Ik heb je leren kennen als een energieke, bevlogen en krachtige bestuurder. Dank voor je inzet! Afgelopen tijd heb ik ook contact gehad met andere voorgangers, Mirjam van ’t Veld en Jan van Zanen. Fijn dat je er bent, Jan!

Dames en heren, Ik sta te trappelen om aan de slag te gaan. Amstelveen en omgeving ken ik nog van de periode dat ik op het hoofdkantoor van KLM werkte. Nu zie ik veel meer levendigheid in de gemeente. Een evenement als Vunzige Deuntjes was in die tijd ondenkbaar. Amstelveen is populair om te wonen en te werken en dat vertaalt zich in een krappe huizenmarkt. Toch willen we met ons gezin zo snel mogelijk verhuizen. Onze drie kinderen beginnen het nieuwe schooljaar in Amstelveen. Zowel mijn vrouw als onze kinderen hockeyen graag. En dan ben je in Amstelveen met 7 verenigingen aan het goede adres!

Vorige week heb ik als burgemeester van Wijk bij Duurstede afscheid genomen van inwoners, gemeenteraad en medewerkers. Mensen uit Wijk, dank voor het mooie afscheid en fijn dat jullie hier vanavond ook met een delegatie zijn! Naast de warme woorden waren ook de plaagstootjes niet van de lucht: Waarom vertrek je van een stad naar een dorp? En waarom verruil je je woning aan de Wijkse haven, waar de avondstilte alleen wordt doorbroken door het geluid van de stalen laadklep van de veerpont voor een woning waar vliegtuigen en auto’s een groot deel van de dag het achtergrondgeluid bepalen…

Natuurlijk is deze knipoog bedoeld als een oproep om meer over Amstelveen te weten te komen! Als oud-Wageninger spreekt mij aan dat Amstelveen een van de groenste gemeenten in Nederland is. Ruim 15 parken, waaronder de monumentale heemparken. Maar Amstelveen is meer: ruim aangelegd, veel kunst en cultuur, heel veel sportverenigingen, een fantastisch winkelaanbod en prachtige evenementen. Afgelopen weekend nog het 24H evenement waarbij ook de 620e verjaardag van Amstelveen werd gevierd!

Het internationale karakter van Amstelveen - met ruim 130 nationaliteiten en 40% van de inwoners met een internationale achtergrond - en de ligging in de dynamische Metropoolregio Amsterdam maakt dat er veel grootstedelijke voorzieningen in de buurt liggen. Tegelijkertijd wordt Amstelveen gekenmerkt door de verschillende wijken met elk een eigen karakter. Bankras/Kostverloren zijn anders dan bijvoorbeeld het Stadshart, de Westwijk of Nes aan de Amstel. Samen dragen ze bij aan het kleurrijke palet van Amstelveen.

De Amstelveense economie is van groot belang voor de regio. Met grote internationale bedrijven én een sterk midden- en kleinbedrijf draagt Amstelveen bij aan de werkgelegenheid in de regio en aan de profilering van de metropoolregio in binnen- en buitenland. Vorige week werd bekend dat Amstelveen ook dit jaar weer op de derde plaats staat als meest aantrekkelijke gemeente in de Atlas voor gemeenten, na Amsterdam en Utrecht. Dat is natuurlijk mooi, maar ik dacht ook: wat een verantwoordelijkheid voor het gemeentebestuur om dit vast te houden. We gaan komende jaren flink investeren in bereikbaarheid. Om in de toekomst bereikbaar te blijven gaat de stad op de schop. De verbreding van de A9 en de aanleg van de Amstelveenlijn betekenen komende tijd vooral veel zandhopen, opbrekingen en wegomleggingen. Uiteraard doen we ons best om de overlast zoveel mogelijk te beperken. Daarbij moeten we oog houden voor leefbaarheid en de stedenbouwkundige samenhang tussen de verschillende ingrepen in de stad.

Door de nabijheid en onderlinge verbondenheid in de metropoolregio is een goede samenwerking binnen het Amstelland-Meerlanden Overleg belangrijk. Als regiogemeenten staan we voor grote uitdagingen op het gebied van mobiliteit, bereikbaarheid en natuurlijk de enorme behoefte aan woningen. We moeten samen optrekken, gebruik maken van elkaars kracht en daarmee de positie van de regio versterken, niet alleen economisch maar ook als aantrekkelijk gebied om te wonen of te bezoeken. Verder hebben wij door de ambtelijke samenwerking een extra relatie met Aalsmeer. Ik heb vandaag al plezierig kennis gemaakt met mijn Aalsmeerse collega, Gido Oude Kotte.

Op het gebied van veiligheid trekken wij als regio samen op in de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland. Criminele organisaties, problemen zoals ondermijning, beperken zich niet tot gemeentegrenzen en vragen om een regionale en soms zelfs landelijke aanpak. Graag lever ik mijn bijdrage om met de collega’s uit Ouderkerk aan de Amstel, Uithoorn, Aalsmeer, Diemen en Amsterdam de Veiligheidsregio verder te verbeteren. Ik zie uit naar onze samenwerking! Daarbij sta ik als burgemeester voor de openbare orde en veiligheid in onze eigen stad. Amstelveen scoort al jaren goed op de veiligheidsindexen, behalve als het gaat om inbraken. We kunnen dus niet achterover leunen, maar moeten blijven investeren in veiligheid. Dat is goed opgepakt in Amstelveen met camerabeveiliging en de start van een interventieteam van handhavers en politie.

Foto Amstelveen
(Foto Igor Roelofsen - 2019)

Tjapko Poppens de nieuwe burgemeester van Amstelveen tijdens zijn installatietoespraak op 28 mei 2019


Dames en heren, Het burgemeesterschap is een mooi ambt met veel verschillende rollen. In de eerste plaats wil ik zichtbaar en aanspreekbaar zijn voor inwoners. In een kleine gemeente was het gemakkelijk om dichtbij mensen te staan. Ik wil dat ook in Amstelveen. Ik wil een goed beeld hebben van wat er leeft in de samenleving. Ik wil er zijn voor inwoners, in goede en slechte tijden. Bij gebeurtenissen zoals de brand in de Urbanuskerk vorig jaar. De brand heeft veel mensen in Bovenkerk en de rest van Amstelveen geraakt. Mooi om te zien dat de kerk met steun van de gemeenschap weer wordt opgebouwd. Opvolging van de aanbevelingen uit het onderzoek naar de brand hebben uiteraard mijn volle aandacht.

Ik wil snel kennismaken met de verschillende groepen, gemeenschappen en organisaties in Amstelveen. Hen leren kennen, hun achtergrond begrijpen. De diversiteit van Amstelveen brengt veel maar vraagt ook het nodige; tolerantie en begrip voor elkaars manier van leven. Natuurlijk schuurt het wel eens. Daarbij leven wij in een wereld die zo snel verandert dat niet iedereen het kan bijhouden. Ik merk dat mensen soms de neiging hebben zich terug te trekken. Ik kan bijdragen aan samenhang en verbinding door mensen bij elkaar te brengen en tegenstellingen te overbruggen, zodat Amstelveen een inclusieve stad blijft waar alle mensen zich thuis voelen, ongeacht hun religie, achtergrond, cultuur of geaardheid. Dat doe ik trouwens niet alleen, maar samen met college, raad en medewerkers.

Mensen voelen zich beter thuis in hun stad als zij zich betrokken voelen. Daarbij is het zonde als je de talenten van inwoners en ondernemers niet herkent en benut. Natuurlijk moet dat wel op een eigentijdse manier die past bij het drukke leven van mensen van nu, met banen, gezinnen en de zorg voor anderen. En het is belangrijk om inwoners, waar het kan, vanaf het begin te betrekken bij projecten en nieuwe ontwikkelingen. Grote maatschappelijke opgaven zoals verduurzaming en de energietransitie, zijn zaken die wij echt met elkaar moeten doen.

 Ik kijk uit naar de samenwerking met het college en de gemeenteraad. Vanochtend had ik de eerste b en w vergadering in Amstelveen. Floor, Herbert, Rob, Frank, Marijn, Bert, het was misschien even wennen, maar ik vond het een mooie aftrap. Ook met de raad hoop ik binnenkort nader kennis te maken. De raad is het hoogste orgaan in de gemeente die de koers bepaalt, kaders stelt en onderwerpen kan agenderen. Ik ben positief over de nieuwe werkwijze van de raad, waarbij de raad beter in positie kan komen en invulling kan geven aan haar rol als volksvertegenwoordiger. Met raad en griffie ga ik hier graag mee verder. Daarnaast zie ik het als mijn rol om het debat in de raad te stimuleren en raadsleden de ruimte te bieden om hun standpunten duidelijk te maken. (Alleen wel een beetje beknopt op avonden dat Ajax speelt, heb ik al begrepen).

Dames en heren, Ik zie mezelf dus bovenal als een verbinder en een bruggenbouwer, iemand die partijen en belangen samen brengt. In de regio, in het gemeentebestuur, in de stad. En naast al deze rollen ben ik straks ook inwoner van deze mooie stad. U kunt mij dus ook tegenkomen langs het hockeyveld van mijn kinderen, op zaterdag in de supermarkt en het is doorgaans mijn taak om de afvalbakken buiten te zetten. Ik probeer al die rollen zo goed mogelijk te vervullen. Als burgemeester van alle Amstelveners wil ik snel kennismaken met inwoners en ondernemers. Luisteren, kijken en bij mensen, verenigingen, bedrijven en organisaties op bezoek gaan. Ik sta open voor het gesprek, binnen en buiten het raadshuis, in de stad, in de regio en daarbuiten. Ik ben zelf vrij direct en hoop dat mensen dat ook richting mij zijn. Dus spreek mij aan als u ergens over wilt praten. Nodig me uit en ik zal proberen het in te passen.

Dames en heren, dank voor uw belangstelling, ik ben er klaar voor!'Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.