Bijgewerkt: 21 juli 2024

Installatie van Jobke Vonk-Vedder burgemeester van Aalsmeer

Nieuws -> Aalsmeer

Bron: Gemeente Aalsmeer, Amstelveen en Amstelveenweb
06-06-2013

Op dinsdagavond 4 juni 2013 werd de nieuwe burgemeester van Aalsmeer onder grote belangstelling geïnstalleerd. Mevrouw drs. Jobke Vonk-Vedder (49) (CDA) is de eerste vrouwelijke burgemeester van Aalsmeer. In een speciale zitting van de gemeenteraad werd zij geïnstalleerd.

aalsmeer Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

De witte roos van Aalsmeer op de tafel van de nieuwe burgemeester


aalsmeer Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

De raadzaal van Aalsmeer is bijna helemaal leeg, maar het duurt niet lang voordat de zaal overvol is, veel vrouwen!


Even voor 19 uur kwamen de mensen het gemeentehuis binnen en werden boven in de hal persoonlijk welkom geheten door mevrouw Vonk-Vedder. Langzaam maar zeker liep de zaal vol en het was opvallend, dat er veel vrouwen aanwezig waren. Om 19.00 uur opende Ronald Fransen, waarnemend voorzitter van PACT (Progressieve Aalsmeerse Combinatie Tweeduizend) de raadsvergadering in de raadzaal. De nestor van de raad, de heer Spaargaren, las het Koninklijk Besluit voor.

aalsmeer Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Steeds meer mensen nemen hun plaats in de raadzaal


aalsmeer Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

De enige politicus uit Amstelveen is Ben Jonker, fractievoorzitter van CDA-Amstelveen die naar Aalsmeer was gekomen


aalsmeer Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Ronald Fransen, waarnemend voorzitter van PACT (Progressieve Aalsmeerse Combinatie Tweeduizend) opent de installatie van de nieuwe burgemeester van Aalsmeer


Vervolgens sprak de commissaris van de Koning en vond de aflegging van de eed en de ondertekening van de verklaring plaats. De heer Ad Verburg, loco-burgemeester had tijdens zijn toespraak die volgde na de ondertekening, nog steeds de ambtsketen om, maar uiteindelijk werd deze toch overgedragen aan de nieuwe burgemeester mevrouw Vonk-Vedder. Toen al deze officiële zaken waren afgehandeld hielden vele fractievoorzitters hun toespraken en een ieder had een persoonlijk cadeau namens hun fractie meegebracht.

aalsmeer Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Wim Spaargaren (VVD), de nestor van de gemeenteraad leest het Koninklijk Besluit voor


aalsmeer Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Johan Remkes (VVD) Commissaris van de Koning in de Provincie Noord-Holland tijdens zijn toespraak


aalsmeer Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Johan Remkes en Jobke Vonk-Vedder, burgemeester van Aalsmeer na het afleggen van de eed en het ondertekenen van de verklaring. De zuiveringseed is de eed, of belofte in Nederland door ministers, leden van vertegenwoordigende lichamen en hoge ambtenaren afgelegd, waarin zij zweren, dat zij niemand enige gift beloofd, of gegeven hebben om benoemd te worden en dat zij van niemand enige gift, of belofte zullen aannemen om iets in hun ambt te doen, of na te laten


aalsmeer Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Johan Remkes feliciteert Jobke Vonk-Vedder, met haar burgemeesterschap van Aalsmeer


aalsmeer Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Ad Verburg (CDA) loco-burgemeester tijdens zijn toespraak


aalsmeer Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Ad Verburg (CDA) loco-burgemeester draagt de ambtsketen over aan de nieuwe burgemeester


aalsmeer Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

De mensen volgen de toespraken en de acties in de raadzaal van Aalsmeer


aalsmeer Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Jaap Overbeek, fractievoorzitter van het CDA-Aalsmeer tijdens zijn toespraak


aalsmeer Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Dick Kuin, fractievoorzitter van Aalsmeerse Belangen met de vlaggenstok die hij aan de nieuwe burgemeester gaat overhandigen


aalsmeer Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Robert van Rijn, fractievoorzitter van VVD-Aalsmeer spreekt de nieuwe burgemeester van Aalsmeer toe


aalsmeer Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Willem Kikkert, fractievoorzitter van PACT Aalsmeer achter de microfoon


aalsmeer Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Ronald Fransen overhandigt de voorzittershamer van de gemeenteraad aan Jobke Vonk-Vedder. Zij merkte op dat zij liever niet de hamer wil gebruiken tijdens de vergaderingen


aalsmeer Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Jan van Zanen, burgemeester van de gemeente Amstelveen tijdens zijn toespraak
De heer Jan van Zanen, burgemeester van Amstelveen, hield op zijn eigen charmante wijze zijn toespraak en aansluitend werd door de heer Fransen de voorzittershamer overhandigd. Tot slot kreeg burgemeester Vonk-Vedder het woord en na haar toespraak sloot zij met een flinke klap met de voorzittershamer rond 20.30 uur deze speciale raadsvergadering. Na deze sluiting werd de nieuwe burgemeester een receptie aangeboden, waar de vele belangstellenden haar en haar echtgenoot Hans, konden feliciteren en nader kennismaken. Natuurlijk onder het genot van een hapje en een drankje.

Unanieme voordracht

Op 14 maart 2013 besloot de gemeenteraad unaniem om mevrouw Jobke Vonk-Vedder voor te dragen als eerste kandidaat voor het burgemeesterschap van Aalsmeer. Daarmee volgde de raad het voorstel van de vertrouwenscommissie. Op grond van de aanbeveling van de raad heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties een voordracht gedaan en is mw. Vonk-Vedder op 23 mei bij Koninklijk Besluit benoemd tot burgemeester van Aalsmeer.

Personalia

Jobke Vonk-Vedder is 49 jaar, woont in Abcoude en is afgestudeerd econoom. Zij werkte de afgelopen periode als facilitair manager bij het bedrijf QSM Europe. Zij is lid van het CDA en vanaf januari 2011 raadslid in de gemeente De Ronde Venen. Voordien was zij zeven jaar wethouder in twee perioden (van februari 2000 tot mei 2002 en van april 2006 tot december 2010) in de gemeente Abcoude.

Jobke Vonk-Vedder is getrouwd met Hans en samen hebben zij twee zonen van 12 en 15 jaar. Zij introduceerde zichzelf bij de aanwezigen met één pakkende alinea. ‘Sinds mijn studietijd zit ik in de politiek, eerst het CDJA, later CDA. Bij elkaar ruim 30 jaar ervaring waarvan 20 jaar in de gemeenteraad, drie jaar in de provinciale staten en zeven jaar als wethouder met een heel brede portefeuille met alles wat met mensen te maken heeft.’

Jan van Zanen, burgemeester van Amstelveen was uiteraard ook aanwezig tijdens de installatie van burgemeester Vonk en hij zei het volgende:

'Voorzitter, dames en heren leden van de Raad, burgemeester, commissaris van de Koning, meneer Vedder - wat zult u trots zijn op uw dochter - echtgenoot Hans, zonen Bart en Coen Vonk, dames en heren, familie en vrienden,

Ik beschouw het als een grote eer hier in de gemeenteraad van Aalsmeer, mede namens de AM gemeenten (de Amstelland- en Meerlanden gemeenten red.) Uithoorn, Diemen, Haarlemmermeer en Ouder-Amstel, en Amsterdam (uit de veiligheidsregio), via U, voorzitter, een paar woorden tot de nieuwe burgemeester te mogen richten. Vandaag is de allereerste dag van mevrouw Vonk als burgemeester van Aalsmeer. Voor Aalsmeer de eerste vrouwelijke burgemeester, voor mij de vierde vrouw op rij in de regio. Na Lies en Dagmar (beiden Uithoorn), Amy (Diemen) en Mieke (Ouder-Amstel), nu ook 'Jobke'. De vrouwen hebben een ruime meerderheid.

Samen met Theo Weterings (Haarlemmermeer) en Eberhart van der Laan (Amsterdam) moet ik nu nog meer op m’n tellen passen ...van Abcoude naar De Ronde Venen en nu naar Aalsmeer. Van een fijne plek naar een andere een mooie gemeente, met - weet het uit eigen ervaring, woon vlakbij en onze zoon ging hier naar school - veel sfeer en gezelligheid.

'Abcou' was overigens ook de moeite waard. De jongste zuster van mijn grootmoeder, tante Mien, woonde samen met oom Piet Knip op een boerderij in Abcoude, ben daar als joch in de jaren '60 weleens op bezoek geweest. En één van mijn voorbeelden als burgemeester, mevrouw Lien Vos-Van Gortel, kwam ook uit Abcoude ...

Aalsmeer en onze regio bieden veel mogelijkheden. Aalsmeer is één van de weinige gemeenten, waar nog relatief veel gebouwd wordt. En is een gemeente met veel bedrijvigheid. Hopelijk wordt Aalsmeer ook snel uw Aalsmeer.

'Een kanjer van een meid' - ik citeer de burgemeester van Uitgeest - moet dat kunnen ...De gemeenteraden en colleges van Aalsmeer en Amstelveen besloten recent zich ambtelijk aan elkaar te verbinden. Een mooi besluit, het getuigt van vertrouwen. Waar anderen over praten, brengen wij in onze regio in de praktijk... Sinds 1 januari van dit jaar bedienen onze medewerkers niet alleen Amstelveen, maar ook Aalsmeer. Een unieke samenwerking. Iets, waarvan ik met trots kan zeggen, dat het proces naar de samenwerking toe heel goed is verlopen. In goede sfeer en die goede sfeer is er nog steeds. We leren iedere dag van elkaar.

Mevrouw Vonk,

We zullen elkaar regelmatig tegenkomen in de regio. Er zijn verschillende samenwerkingsverbanden. Het Amstelland-Meerlanden overleg met de burgemeesters uit de omliggende gemeenten. De veiligheidsregio, waar we vooral spreken over de inzet van de brandweer, politie en gezondheidsdiensten op diverse terreinen. We oefenen bovendien regelmatig rond crises en calamiteiten. Dan leer je elkaar goed kennen...

Een anekdote werd mij aangereikt - ik heb je natuurlijk niet voor niets op de koffie gevraagd - we kwamen er achter, dat we elkaar eerder troffen. Tijdens een VNG congres ... ja, dat wordt ieder jaar begin juni gehouden.

Je wordt door velen omschreven als een echte workaholic met veel liefde voor het bestuurlijke werk. Die liefde ging zover heb ik begrepen, dat op enig moment een collegevergadering in Abcoude aan je kraambed heeft plaatsgevonden. Of dit bij Coen of Bart was, heb ik niet kunnen achterhalen.

Je bent echt een politiek dier. Toont passie voor de publieke zaak. Vanaf je 16e was je al betrokken bij de CDJA en vanaf je 18e bij het CDA. Je was er dus vroeg bij. Het bloed kruipt, waar het niet gaan kan. Je moeder en grootvader waren eveneens volop in de politiek actief. Je bent ook iemand die overal haar gezicht laat zien, zowel lokaal, provinciaal als op Rijksniveau. Afstandelijk bestuur is iets, wat je absoluut niet past. Je moet het zien, voelen en meemaken.

Burgemeester worden van alle inwoners. Daarom is verhuizen naar Aalsmeer iets, wat er voor u gewoon bij hoort. Voor uw gezin (uw man Hans en uw kinderen Bart en Coen) betekent dat ook een grote verandering. Zelf geeft u aan dat u er alle vertrouwen hebt. Wees welkom.

En met vis, een wimpel, een pas de deux en rode rozen - geschenken van de vier fractievoorzitters - moet het lukken. Van harte gefeliciteerd met je benoeming tot burgemeester van Aalsmeer.' – aldus Jan van Zanen, burgemeester van Amstelveen.

aalsmeer Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Jobke Vonk-Vedder (CDA), de nieuwe burgemeester van Aalsmeer houdt haar eerste toespraak voor de gemeenteraad


Mevrouw Jobke Vonk-Vedder, de kersverse burgemeester van Aalsmeer besloot deze speciale raadsvergadering met haar toespraak:

'Geachte Commissaris van de Koning, leden van de raad en college, inwoners van de gemeente Aalsmeer, lieve familie en vrienden. Fantastisch, dat u met zovelen hier gekomen bent in deze mooie raadszaal.

Op 1 november van het vorige jaar stelde u als gemeenteraad van Aalsmeer, in het bijzijn van de Commissaris van de Koning (toen Koningin) de profielschets vast om de vacature open te stellen om invulling te geven aan de functie van burgemeester van Aalsmeer. Nu 6 maanden later ben ik geïnstalleerd als uw burgemeester.

Allereerst wil ik een woord van dank richten aan de vertrouwenscommissie onder leiding van de voorzitter de heer Treur. De gesprekken vonden plaats in een zeer goede sfeer, waren enthousiast en gedegen. Dank voor al het werk, dat u hiervoor heeft gedaan. Ook de leden van de gemeenteraad van Aalsmeer wil ik bedanken voor de unanieme voordracht en het in mij gestelde vertrouwen. In het verlengde daarvan dank ik ook u, commissaris van de Koning, meneer Remkes, voor het ondersteunen van de aanbeveling, dank ook aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de heer Plasterk, voor zijn vertrouwen in de voordracht en het formaliseren. En ik dank Zijne Majesteit de Koning voor het bekrachtigen van dit Besluit.

Hier staat een bevoorrecht mens, bevoorrecht, omdat ik het ambt mag gaan vervullen, dat ik zie als het mooiste ambt binnen het openbaar bestuur. Maar ook bevoorrecht, omdat ik dit ambt mag gaan vervullen in Aalsmeer. Tussen 14 maart en nu ben ik talloze malen gefeliciteerd met deze voordracht. En heel vaak wordt aan deze felicitatie toegevoegd dat ik naar een mooie gemeente ga. En ja, Aalsmeer is een mooie gemeente.

De profielschets beschrijft een gemeente met veel ondernemerschap en een rijk en sportief verenigingsleven. Ook een gemeente van uitersten, variërend van het grootste handelsgebouw ter wereld tot het kleine beschermde natuurgebied Oosteinderpoel grenzend aan de luchthaven Schiphol en deel uitmakend van de Stadsregio Amsterdam. Aalsmeer vraagt een ambitieuze burgemeester die een stimulerende en verbindende rol wil innemen. Een burgemeester met affiniteit met het bedrijfsleven, het verenigingsleven, de watersport, de cultuur en met toerisme en recreatie.

Velen van u kennen mij alleen nog maar van enkele korte krantenartikelen naar aanleiding van de voordracht. U zult zich afvragen: “Wie is die nieuwe burgemeester Jobke Vonk-Vedder en past zij daadwerkelijk in het gevraagde profiel?”

Ik ben geboren en getogen in het Groene Hart, opgegroeid als boerendochter in Baambrugge vlakbij Abcoude en Vinkeveen met een moeder die zeer actief was in het verenigingsleven, de politiek en in de land- en tuinbouworganisatie. Ook haar vader, mijn opa, was bijzonder actief in kerk en politiek – bijvoorbeeld als wethouder in Oirschot. Ziehier mijn genen.

Sinds mijn studietijd zit ik in de politiek, eerst het CDJA, later CDA. Bij elkaar ruim 30 jaar ervaring waarvan 20 jaar in de gemeenteraad, 3 jaar in de provinciale staten en 7 jaar als wethouder met een heel brede portefeuille met alles wat met mensen te maken heeft.

In tussentijd ben ik mijn man Hans tegengekomen en zijn wij getrouwd. Hij is net als ik afgestudeerd econoom. Hij is ondernemer in de ICT met een mooi, groeiend bedrijf in Breukelen. Samen hebben we twee prachtige zonen Bart en Coen van 12 en 15 jaar oud. In mijn vrije tijd mag ik graag koken en tennis spelen.

Op de avond na de voordracht heeft de telefoon niet stil gestaan. Mijn timeline van Twitter liep vol en berichten verschenen in alle lokale weekbladen, dat je de burgemeester gaat worden van Aalsmeer. Eén krantenkop wil ik graag met u delen: “Hoera, het is een meisje”.  En ja, ik ben uw eerste vrouwelijke burgemeester van Aalsmeer.

De geschiedenis teruglezend van deze mooie gemeente, bemerkte ik dat het ook een vrouw was die Aelsmar op de kaart zette. Gravin Petronilla, de weduwe van graaf Floris II, stichtte in 1133 een adellijk nonnenklooster en bekostigde dit uit de opbrengsten van het door haar gestichte veendorp Alsmar. Nu wil ik mij niet vergelijken met haar, ik ben verre van adellijk, maar op de plek waar deze gravin Alsmar stichtte en op de kaart zette, ligt voor mij nu als uw eerste vrouwelijke burgemeester de taak om Aalsmeer - samen met u - als zelfstandige gemeente op de kaart te houden. Alleen al daarin ligt voor mij een grote uitdaging.

In Den Haag is besloten veel rijkstaken naar gemeenten over te hevelen. Daardoor zullen alle gemeenten met bezuinigingen te maken krijgen, en die bezuinigingen kunnen zeker ook gevolgen krijgen voor de bestuurlijke inrichting van Nederland. Deze gemeente en zijn bestuurders hebben dit al eerder voorzien. Met veel lef en veel initiatief is begin 2012 besloten de eigen ambtelijke organisatie onder te brengen bij de gemeente Amstelveen om zo de uitvoeringskracht te bundelen.

Doel is, om Aalsmeer langjarig een zelfstandige gemeente te laten blijven met een dienstverlening aan haar inwoners waarvan de slagkracht is verhoogd, de kwaliteit en continuïteit zijn gewaarborgd en waarbij door efficiency op de organisatiekosten is bespaard. Deze werkwijze vraagt om veel onderling vertrouwen tussen Aalsmeer en Amstelveen, maar ook om regie en duidelijkheid.

Hier wil ik met de gemeenteraad graag aan werken en zorgen, dat deze samenwerking slaagt. Dat is goed voor Aalsmeer en haar inwoners, maar ook is dat goed als voorbeeld voor andere gemeenten in Nederland, waar bestuurlijk keuzes gemaakt moeten worden. Want juist deze samenwerking met Amstelveen als centrumgemeente zorgt ervoor, dat de politiek toch dicht bij de burgers blijft en de burgers dicht bij de politiek. Dit zorgt voor draagvlak en betrokkenheid, zo ontstaat identificatie door inwoners met eigen bestuur. En die identificatie is wederkerig.

Al verschillende keren heb ik het college en de gemeentesecretaris mogen ontmoeten en ben ik al vaak op het gemeentehuis geweest om kennis te maken met ambtelijk apparaat. Ik kan niet anders zeggen dan, dat ik met open armen ben ontvangen en dat het allerhartelijkst is. Met name mijn voorganger, waarnemend burgemeester Van Eijk heeft mij hier heel veel ruimte gegeven. Zeer uitzonderlijk, dank je wel Theo.

Als eerste burger van deze gemeente wil ik graag ook de inwoners van Aalsmeer, Kudelstaart, Nieuw-Oosteinde en Vrouwentroost opzoeken en spreken. Ik wil graag weten wat u beweegt. Een intensief programma met de wethouders staat mij gedurende de inwerkperiode te wachten. Ik zie daar naar uit.

Op korte termijn wil ik ook u als raadsleden beter leren kennen, en wil dan ook graag de fracties uitnodigen om mij uw gemeente te laten zien en te tonen waar uw politieke bezieling ligt. Ik hoop dat u mij meeneemt naar die bedrijven groot, of juist klein, vereniging of instelling, naar een mooie plek, of naar mensen waarvan u vindt, dat ik daar kennis mee moet maken. Het burgemeesterschap is voor mij niet alleen voorzitter zijn van het college en de raad, maar ook betrokken zijn met de ondernemers en de inwoners.

Het bewaken van de Openbare Orde en Veiligheid beschouw ik als een van de kernpunten van de taak die voor mij ligt. Uit de gesprekken met zittende collega-burgemeesters en met mijn voorganger Theo van Eijk. Veiligheid wordt door mensen – door ons allen – waargenomen in de subjectieve betekenis. Het opvallende aan Aalsmeer is, dat het daarmee wel goed zit, zo blijkt uit onderzoek in de regio met vergelijkbare gemeentes.

En ook het objectieve veiligheidsbeeld laat positieve cijfers zien. Dat bewaren en bewaken zie ik als een mooie uitdaging voor de toekomst. Andere speerpunten voor de komende periode zijn vooral de toenemende woninginbraken, maar hierop is in de eerste maanden van dit jaar fors geïnvesteerd. Burgers zijn onmisbaar bij de melding van verdachte omstandigheden. Gelukkig is de Aalsmeerse burger behulpzaam en oplettend zo is mij verteld. Een andere grote prioriteit is het terugdringen van jeugdoverlast, en dan met name in Kudelstaart waar onlangs voor een nieuwe aanpak is gekozen.

Wat ik hier vooral wil benadrukken is de noodzaak om blijvend te investeren in de integrale aanpak van de openbare orde en veiligheid door politie, brandweer, GHOR en openbaar ministerie in samenspraak met ondernemers en burgers.

De voorgenomen verhuizing van mijn gezin naar Aalsmeer staat min of meer omschreven in de gemeentewet. Een burgemeester wordt geacht daar te wonen waar hij, of zij burgemeester is. Hoeveel aanpassingen en moeilijkheden dit ook voor ons gezin met zich mee zal brengen, ik ben graag bereid dit offer te brengen. Een afstandelijk bestuur, ik geloof er niet in. Ik moet het zien, voelen en meemaken. Dat kan alleen door onderdeel van uw gemeenschap te worden; ik hoop en vertrouw erop, dat mij en mijn gezin dat ook gegeven is.

Veel mensen hebben mijn man en kinderen gevraagd hoe zij het vinden om een vrouw, of moeder te hebben als burgemeester. Ik realiseer mij, dat het voor hen ook veel gaat betekenen. Toch kan ik rekenen op hun onvoorwaardelijke steun. Ik ben mijn man Hans en onze zonen Bart en Coen daarom ongelooflijk dankbaar.

Voordat ik afsluit, er is één iemand die ik hier graag bij had willen hebben, mijn moeder Bregje. Zij is jammer genoeg veel te jong, deze week al weer 15 jaar geleden, overleden. Zij zou hier vol trots hebben gestaan en zou het fantastisch hebben gevonden om haar dochter hier te zien staan. Ik ben heel blij, dat mijn vader hier vandaag wel bij kan zijn.

Dames en heren, na alle mooie bemoedigende woorden, adviezen en wensen wil ik de handen uit de mouwen gaan steken in dit mooie bloemen- en waterdorp. Laten we aan de slag gaan voor Aalsmeer en haar inwoners. Ik ben er klaar voor.' – sloot mevrouw Jobke Vonk-Vedder burgemeester van Aalsmeer haar eerste toespraak voor de raadsleden en het College B en W van Aalsmeer en de vele gasten en genodigden.

aalsmeer Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Jobke Vonk-Vedder en haar man Hans ontvangen de vele felicitaties in de hal van het raadshuis


aalsmeer Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

De nieuwe burgemeester krijgt allerlei cadeautjes, van bloemen tot gerookte palingen, maar deze vrouwen brengen haar hele mooi asperges


Aalsmeer?

Aalsmeer is een gemeente in de Nederlandse provincie Noord-Holland. De gemeente telt 30.630 inwoners (1 november 2012, bron: CBS) en heeft een oppervlakte van 34,40 km² (waarvan 11,71 km² water). De gemeente Aalsmeer omvat het dorp Aalsmeer, dat aan de Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder ligt, en de gehuchten/dorpen Calslagen, Kudelstaart, Oosteinde en Vrouwentroost. De gemeente maakt deel uit van de plusregio Stadsregio Amsterdam. Een inwoner van Aalsmeer wordt een Aalsmeerder genoemd.

aalsmeer Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Het gemeentewapen van Aalsmeer boven de ingang van het gemeentehuis. In 1816 werd het wapen van Aalsmeer vastgesteld. Het is de afbeelding van een leeuw met een paling in zijn voorpoten. Soms werd bij het wapen ook de spreuk: 'Retine quod habes' (behoudt wat u heeft) gevoerd. De naam van de korenmolen De Leeuw (1863) in Aalsmeer is vermoedelijk van de leeuw in het gemeentewapen afgeleid


De naam Aalsmeer is waarschijnlijk afgeleid van Alsmar, dat 'palingmeer' betekent. Maar ook Aelsmer, dat 'allesmeer' zou betekenen en els-er dat ‘drassig land met elzen’ betekent, behoren tot de mogelijkheden. De meeste Aalsmeerders gaan uit van 'palingmeer'. Ook nu nog wordt in Aalsmeer (in de Westeinderplassen) op paling gevist (peuren); de vangst is wel minder dan enkele decennia terug.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.