Bijgewerkt: 19 mei 2024

Initiatief voor topsporthal

Nieuws -> Sport

Bron: Amstelveens Weekblad
03-12-2008

D66 wil meer weten over plannen van Thermen Romana en Hostellerie De Veenen voor een combinatie van een topsporthal, een wellness centrum en een hotel. De raadsfractie vraagt zich af of dit plan is in te passen in de gemeente plannen voor een topsporthal. D66 had al eerder vragen gesteld in een commissievergadering, maar sportwethouder Joss Tabak weerde die af met de mededeling dat zaak vertrouwelijk was besproken met de initiatiefnemers. Ze noemde het plan wel 'interessant'.

D66  Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

D66-Amstelveen fractievoorzitter Catharina de Leur en raadslid Rien Alink in de raadzal


Raadslid Rien Alink heeft in contacten met de beide bedrijven niets gemerkt van vertrouwelijkheid en heeft daarom schriftelijke vragen gesteld. „Als wij als raad op 17 december 2008 besluiten om door te gaan met de topsporthal, dan kan samenwerking met de initiatiefnemers wellicht een besparing opleveren op de kosten," zegt Alink. „Het is niet zinvol als er twee topsporthallen komen."

D66 heeft overigens nog wel wat vraagtekens bij de topsportplannen op zich. „Er ontbreken nog wat elementen in de onderbouwing," zegt Alink. „We zouden graag meer zicht hebben op een duurzame exploitatie en op welke verenigingen er gebruik van gaan maken. En zijn er met de Nevobo, de volleybalbond, afspraken te maken om in Amstelveen een opleidingscentrum te vestigen?

Ook zou ik graag zien dat het topsportbeleid bij de bevolking meer gaat leven. Want straks komt er een hal met ruimte voor 1500 tot 2000 toeschouwers, maar daar moeten de mensen dan wel naar toe gaan. De wethouder heeft wel gezegd dat ze de bevolking meer wil betrekken, maar van de uitvoering heb ik nog niet veel gezien."

De initiatiefnemers willen aan de pers nog niets kwijt over hun plannen. Ze willen er pas na de besluitvorming in de raad op 17 december mee naar buiten treden.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.