Bijgewerkt: 30 november 2021

Informatiebijeenkomst over WMO-loket werd druk bezocht

Nieuws -> Cardanus

Bron: Stichting Cardanus
16-05-2011

Afgelopen woensdagmiddag 11 mei 2011 verzorgden medewerkers van het Loket Maatschappelijke Ondersteuning een informatiebijeenkomst voor de groep 'gespecialiseerde vrijwilligers', die werkzaam zijn voor het samenwerkingsproject tussen Vita en de Buurthulpdienst Cardanus. De belangstelling was groot vanwege de betrokkenheid van deze vrijwilligers bij het wel en wee van hun cliënten, de alleenwonende oudere Amstelvener, die aangewezen is op steun van het WMO-loket.

wmo-bijeenkomst Amstelveen
(Foto Cardanus - 2011)

'Gespecialiseerde vrijwilligers' tijdens de WMO-bijeenkomst


Na een introductie over de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en het gemeentebeleid, dat hieruit voortvloeit, werd verteld welke diensten het loket biedt voor de burgers van Amstelveen. Het loket is er voor Amstelveners, die wegens een beperking hulp nodig hebben bij het zelfstandig wonen en actief meedoen aan de samenleving.

In Amstelveen werken in het WMO-loket alle teams van sociale voorzieningen samen, te weten:  Werk en inkomen, Mimimaregelingen, Balans schuldhulpverlening, Voorzieningen voor gehandicapten en ouderen en Urgente woonzaken. Om voldoende hulp te kunnen bieden werkt het loket samen met organisaties als Vita, Cardanus, Mantelzorgsteunpunt, Humanitas, MEE en Centrum voor jeugd en gezin.

De vrijwilligers van de Buurthulpdienst Cardanus waren zeer geïnteresseerd en stelden veel vragen die voortkwamen uit hun ervaring met het vrijwilligerswerk voor kwetsbare ouderen. De middag werd georganiseerd door twee ouderenadviseurs van Vita Welzijn en Advies.

Zij zijn verantwoordelijk voor de deskundigheidsbevordering en werken nauw samen met de bemiddelaars van de Buurthulpdienst Cardanus, die zorgen voor het werven van de vrijwilligers en het maken van de matches. Het project gespecialiseerde vrijwilligers telt momenteel 40 vrijwilligers.

Bij de totale Buurthulpdienst Cardanus zijn 150 vrijwilligers werkzaam, die dagelijks in touw zijn voor Amstelveense ouderen en mensen met een beperking. Het WMO-loket is bereikbaar via 5404911. De Buurthulpdienst Cardanus via 5434546 of 6413333.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.
Zoeken
OTHER LANGUAGES

Amstelveen in english Amstelveen magyarul
LINKS