Bijgewerkt: 27 mei 2024

Informatiebijeenkomst ontwikkelingen Stadshart Amstelveen is goed bezocht

Nieuws -> Stadshart

Bron: Gemeente Amstelveen
12-04-2019

De door de gemeente georganiseerde informatiebijeenkomst over de Pathé en de concept Gebiedsvisie Traverse A9-Stadshart is gisteren goed bezocht op donderdag 11 april 2019. Bijna 200 geïnteresseerden kwamen naar het Cobra Museum voor Moderne Kunst om de plannen te bekijken. Medewerkers van de gemeente, Rijkswaterstaat en Pathé waren aanwezig om bezoekers te woord te staan.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2019)

Informatiebijeenkomst in verband met de ontwikkelingen van Stadshart Amstelveen in het Cobra Museum op 11 april 2019


'We organiseren dit soort bijeenkomsten om te horen wat inwoners vinden van onze plannen. Partners als Rijkswaterstaat en Pathé waren er ook voor de inwoners van Amstelveen. Maar er was ook belangstelling vanuit de gemeenteraad, waaronder Ruud Kootker van BBA. De binnengekomen reacties worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Het is dan aan hen om te beslissen over de komst van de bioscoop.' aldus Herbert Raat (VVD) wethouder Stadshart.

De meerderheid van de bezoekers kwam uit de omgeving van het Stadshart. De gemeente had bewoners in de nabijheid van de ontwikkelingen per brief uitgenodigd voor de informatiebijeenkomst. Maar ook geïnteresseerden uit andere delen van Amstelveen, zoals Bankras/Kostverloren en Elsrijk, kwamen langs.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2019)

Buurtbewoners bekijken een tekening van de toekomstige Pathé -bioscoop en een ambtenaar helpt ze als ze vragen hebben


Binnengekomen reacties. Bezoekers kregen tijdens de bijeenkomst de mogelijkheid reacties achter te laten. Onder de achtergelaten reacties stond bijvoorbeeld het verzoek om de Pathé een landmark van Amstelveen te laten worden. Ook werd aandacht gevraagd voor fietsparkeergelegenheden in de omgeving. De ontwerp Startnotitie bioscoop Stadsplein en concept Gebiedsvisie Traverse A9 – Stadshart liggen nog tot en met 17 april 2019 ter inzage. Inzien kan door langs te komen op het raadhuis, bij Amstelveen InZicht of online op www.amstelveen.nl/stadshart. Reageren op de plannen kan per mail via stadshart@amstelveen.nl of door een brief te sturen naar de gemeente. De gemeenteraad bespreekt de Startnotitie, met hierin de binnengekomen reacties, op dinsdag 21 mei in de commissie Ruimte, Wonen en Natuur en woensdag 12 juni 2019 in de raadsvergadering.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.