Bijgewerkt: 19 april 2024

Informatieavond voor omwonenden van de Heilige Geestkerk

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen/BMB
22-12-2022

Op dinsdag 17 januari 2023 houdt de gemeente Amstelveen voor omwonenden van de Heilige Geestkerk een informatieavond. Aanleiding is de ter inzage legging van het ontwerpbestemmingsplan, de ontwerpvergunning en het ontwerpbesluit Wet Geluidhinder voor de bouw van 57 koopappartementen op de plek van de dagkerk en de pastorie. De plannen liggen van 22 december 2022 tot en met 1 februari 2023 ter inzage. Omwonenden ontvangen een uitnodiging voor de informatieavond. Dat heeft het college van B en W op 20 december 2022 bepaald.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2022)

Floor Gordon (D66) wethouder Ruimtelijke Ordening

Ook kinderopvang. Floor Gordon (D66) wethouder Ruimtelijke Ordening: 'De middeldure koopappartementen met zelfbewoningsplicht dragen volgens ons bij aan een betere woonbalans in Keizer Karelpark. Met het toevoegen van woningen in de stad houden we zoveel mogelijk rekening met de leefomgeving in de buurt. Naast appartementen, een halfverdiepte parkeervoorziening en extra parkeerplaatsen voorziet het plan in kinderopvang in het leegstaande, te restaureren kerkgebouw. De wijk Keizer Karelpark heeft grote wachtlijsten voor kinderopvang. Ook daar is veel behoefte aan'- aldus wethouder Gordon

Formele inspraak. Voor het ontwerpbestemmingsplan zijn diverse onderzoeken uitgevoerd. Zoals naar verkeer, milieu, geluid, bodem, bezonning, watercompensatie, flora en fauna en parkeren. De laatste stap na de formele inspraakperiode is de besluitvorming: de gemeenteraad besluit over het bestemmingsplan, het college van B en W over de aangevraagde vergunning en de vaststelling hogere waarden besluit.

Foto Amstelveen
(Bron BMB/Gemeente Amstelveen - 2022)

Transformatie van de Heilige Geestkerk in Amstelveen naar het appartementencomplex met 57 woningen en 26 halfverdiepte parkeerplekken door vastgoedonderneming BMB Ontwikkeling

Groen. Groen is belangrijk voor de leefomgeving. De gemeente heeft afspraken gemaakt over het aanbrengen van gevarieerde beplanting van wisselende hoogte. De ontwikkelaar heeft aangegeven met de beplanting rekening te houden met het uitzicht van de bewoners aan het Zomerlindepad en ook met het uitzicht van toekomstige bewoners. De Noorse esdoorn wordt na de bouw vervangen door een nieuwe Noorse esdoorn van behoorlijke omvang.

Monument. De Heilige Geestkerk en de klokkentoren blijven als gemeentelijk monument behouden. De prachtige glas-in-lood ramen van de dagkerk krijgen een nieuwe plek in het kerkgebouw. De bouw kan starten als alle besluiten onherroepelijk zijn.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.