Bijgewerkt: 5 december 2021

Informatieavond over de verkeerssituatie in het Oude Dorp

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
06-02-2020

Meer dan 40 Amstelveners waren dinsdagavond 4 februari 2020 aanwezig op een informatieavond in de bibliotheek op het Stadsplein Amstelveen over de aanpassingen van de verkeerssituatie in het Oude Dorp. 'Een mooie opkomst die grote betrokkenheid toont bij het onderwerp' - trapte Rob Ellermeijer (VVD) wethouder Verkeer de avond af.

Foto Amstelveen
(Foto Gemeente Amstelveen - 2020)

Informatieavond in de bibliotheek op het Stadsplein Amstelveen over de aanpassingen van de verkeerssituatie in het Oude Dorp


Bewoners uit het Oude Dorp en de directe omgeving waren uitgenodigd om in gesprek te gaan over zes varianten die de verkeersveiligheid in het Oude Dorp moeten verbeteren. Het College van B en W heeft een voorkeur voor het instellen van eenrichtingsverkeer in de Stationsstraat (west-oost) en het afsluiten van de Dorpsstraat vanaf café 'Het Wapen van Amstelveen' tot Museum Jan.

'Dit lijkt ons de beste variant, maar we blijven natuurlijk graag in gesprek over eventuele aanpassingen en alternatieven. Dat is waarom we hier nu ook zijn. We zitten nog midden in het proces. We doen dit heel zorgvuldig.' -aldus wethouder Ellermeijer.

Foto Amstelveen
(Bron Google Maps/Amstelveenweb.com - 2020)

Het plan van de gemeente: afsluiting van het gemotoriseerde verkeer in de Dorpstraat en eenrichtingsverkeer in de Stationsstraat


Ellermeijer riep de aanwezigen op vooral met beargumenteerde suggesties te komen. 'Voor een besluit gebruiken we de input van drie soorten deskundigen; de ambtenaren, het externe ingenieursadviesbureau Sweco en natuurlijk de ervaringsdeskundigen zelf, dat bent u. Sinds 27 januari tot en met 21 februari 2020 loopt de inspraakperiode, waarna het college een besluit neemt over het ontwerpverkeersbesluit. Hierna ligt het besluit zes weken ter inzage en kunnen zienswijzen worden ingediend. Vervolgens wordt een definitief verkeersbesluit genomen waarop eventueel bezwaar kan worden aangetekend. Lees ook het artikel: Het Oude Dorp van Amstelveen is straks minder leefbaar en bereikbaarAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.