Bijgewerkt: 3 juni 2023

Inbraakpreventiecampagne in Amstelveen

Nieuws -> Politie

Bron: Gemeente Amstelveen
26-05-2009

De gemeente Amstelveen en de politie Amsterdam-Amstelland starten deze week (22-2009)  met een campagne die in het teken staat van inbraakpreventie. De campagne richt zich op het geven van tips om inbraak en insluiping in de woning te voorkomen. In het actieplan integrale veiligheid 2009 is afgesproken om aandacht te besteden aan inbraakpreventie.

Een woninginbraak is voor bewoners een ingrijpende gebeurtenis en heeft een grote inbeuk op de persoonlijke levenssfeer. Het blijkt dat 80% van de inbraken via de achterzijde van woningen plaatsvindt. De achterzijde is makkelijk bereikbaar via een achterpad.

Uit onderzoek blijkt dat een donker, gemakkelijk toegankelijk achterpad een aantrekkelijke route is voor inbrekers en ook onveiligheidsgevoelenskan geven bij bewoners. Het tegengaan van woninginbraken en insluipingen heeft daarom een hoge prioriteit. Jaarlijks vinden er in Amstelveen 440 (2008) woninginbraken en 180 (2008) inbraken in schuurtjes en/of garageboxen plaats. Vergeleken met voorgaande jaren is er sprake van een stijging van het aantal inbraken.

Bewoners zijn ook zelf verantwoordelijk zijn voor de veiligheid van de eigen woning. De gemeente wil hierin wel graag bewoners faciliteren en hen stimuleren om veiligheidsmaatregelen te treffen. Tijdens de campagne richt de gemeente Amstelveen zich op preventieve maatregelen, terwijl de politie verantwoordelijk is voor de opsporing en vervolging van mogelijke daders.

De campagne is bedoeld om meer bewustwording onder bewoners van de gemeente te creëren over de risico’s rondom woninginbraak. Om een zo breed mogelijk publiek te bereiken hangen er de komende vier weken posters in driehoeksborden door heel Amstelveen, is er folder ontwikkeld en volgen er advertenties. Meer informatie is te vinden op www.amstelveen.nl/veilig. Daarnaast blijft de regeling kleine veiligheidsprojecten van toepassing voor burgers die bijvoorbeeld zelf hun achterpad fysiek willen beveiligen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.