Bijgewerkt: 29 februari 2024

In drie jaar tijd verdubbeling kinderopvang

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
10-01-2011

Het college van B en W van Amstelveen heeft het aantal kinderopvangplaatsen in de periode 2008 tot heden in kaart gebracht. Uit dit onderzoek blijkt, dat in drie jaar tijd het aantal kindplaatsen in de buitenschoolse opvang (BSO) is verdubbeld. Momenteel is er nog een tekort voor de favoriete dagen maandag, dinsdag en donderdag. Het college streeft ernaar om de wachtlijsten zoveel mogelijk weg te werken.

In januari 2008 waren er 832 kindplaatsen beschikbaar in de BSO, in december 2010 is dit aantal bijna verdubbeld naar 1.579 kindplaatsen. In januari 2008 waren er 859 kindplaatsen beschikbaar voor kinderdagopvang (KDV), in december 2010 is dit aantal vermeerderd tot 1.084 kindplaatsen. In de praktijk worden er ongeveer twee kinderen per kindplaats opgevangen.

Raat Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2009)

Wethouder Herbert Raat (VVD)


VVD-wethouder Herbert Raat (jeugd): “Ik vind het geweldig dat het aantal kindplaatsen bijna is verdubbeld, dit heeft het vorige college goed opgepakt in de periode 2008-2010. Uit ons onderzoek blijkt zelfs dat er op dit moment in theorie voldoende opvangcapaciteit zou moeten zijn.

In 2009 is er een onderzoek gedaan naar het aantal gewenste kinderopvangplaatsen, nu blijkt dat hieraan is voldaan. De meeste ouders hebben echter een voorkeur voor de maandag, dinsdag en donderdag. Op dit moment kennen sommige wijken op deze dagen nog wachtlijsten, vooral bij de BSO. Wij streven er naar de wachtlijsten helemaal weg te werken”.

Momenteel is er in de wijken Waardhuizen/Middenhoven en in Amstelveen Zuidwest meer vraag naar kinderdagopvang dan aanbod. In Amstelveen Noordwest is er behoefte aan buitenschoolse opvang. Met de voorgenomen nieuwbouwplannen met beoogde ruimten voor kinderopvang tot 2015, zoals 30 extra BSO plaatsen aan de Amsterdamseweg en 48 extra KDV plaatsen aan de Jasmijnlaan, wordt naar verwachting aan de vraag voldaan.

Het college vindt een adequate inspectie door de GGD en gemeentelijk toezicht op naleving van de regels door de kinderopvangaanbieders erg belangrijk. Zij ziet er op toe dat de kinderopvangaanbieders zich houden aan hun wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld ten aanzien van de groepsgrootte en de hygiëne.

De Amsterdamse zedenzaak leert dat we alert moeten zijn op signalen van ouders. Het college roept ouders dan ook op om signalen af te geven, in eerste instantie bij hun kinderopvangaanbieder of GGD en anders ook bij de gemeente.

Kindplaats?

De plaatsingscapaciteit, dat nodig is om een kind gedurende vijf dagen per week opvang en verzorging te bieden in een kinderopvangcentrum, of in buitenschoolse opvang.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.