Bijgewerkt: 21 juni 2024

In 2023 is in Nederland bij 710 mensen tbc ontdekt

Nieuws -> Gezondheid

Bron: RIVM/WHO
22-03-2024

In 2023 is in Nederland bij 710 mensen de ziekte tuberculose (tbc) vastgesteld. Dit is 12 % meer dan in 2022, toen waren het er 634. In 2023 waren er 471 patiënten met tuberculose in de longen. Hiervan hadden 213 open tuberculose, de meest besmettelijke vorm. Dit blijkt uit de kerncijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Aantal tbc (Tuberculose)-patiënten lager dan voor de coronapandemie. Het aantal meldingen van tuberculose in Nederland in 2023 is hoger dan in de jaren tijdens de coronapandemie (gemiddeld 643), maar lager dan in de jaren daarvoor (gemiddeld 777). Na de maatregelen tijdens de coronapandemie kan tuberculose zich nu weer makkelijker verspreiden.

Ook kwamen er meer mensen naar Nederland uit landen waar tuberculose veel voorkomt. Bij binnenkomst in Nederland worden deze mensen verplicht gescreend op tuberculose. Dit zijn twee redenen waardoor er in 2023 meer mensen ziek zijn geworden. Ongeveer 80 %van de tbc-patiënten in Nederland in 2023 is geboren in het buitenland. Hiervan kwamen de meeste mensen uit Eritrea (89), gevolgd door Somalië (60) en Marokko (37).

Foto Amstelveen
(Bron Wikipedia - 2024)

Röntgenfoto van de longen bij vergevorderde longtuberculose met bilaterale infiltraten (witte driehoeken) en een holte (zwarte pijlen) in de rechter bovenkwab

Wat is tuberculose? Tuberculose is een infectieziekte die wordt veroorzaakt door een bacterie. De ziekte kan besmettelijk zijn, bijvoorbeeld als de bacterie in de longen zit. Tuberculose is meestal goed te behandelen met antibiotica. In 2023 kwam bij 16 patiënten een ernstige vorm van resistentie tegen antibiotica voor. De afgelopen tien jaar lag dit aantal tussen zes en achttien patiënten per jaar. Behandeling van patiënten met resistente tuberculose is moeilijker en duurt langer.

Vroege opsporing tuberculose. Door vroege opsporing van een tuberculose-infectie kunnen mensen behandeld worden, voordat ze ziek worden. Dit voorkomt dat meer mensen de ziekte tuberculose krijgen. In 2023 werden er 1.419 personen met een tuberculose-infectie gemeld. Hiervan werd 42 % opgespoord door screening van mensen uit landen waar tuberculose veel voorkomt. 29 % werd gevonden door bron- en contactonderzoek rondom een patiënt met tuberculose. Het RIVM gaat de kerncijfers van tuberculose nog verder onderzoeken. Aan het einde van dit jaar is daar meer over te lezen in het surveillancerapport ‘Tuberculose in Nederland’.

Wereld Tuberculose Dag. Op zondag 24 maart 2024 is het Wereld Tuberculose Dag. Deze dag maakt mensen bewust van tuberculose. Wereldwijd is tuberculose een van de belangrijkste oorzaken van sterfte door een infectieziekte.

Het thema van WereldTB-dag 2024 – ‘Ja! We kunnen tuberculose beëindigen!’ – brengt een boodschap van hoop over dat het mogelijk is om weer op het goede spoor te komen om het tij te keren tegen de tuberculose-epidemie door leiderschap op hoog niveau, meer investeringen en een snellere toepassing van nieuwe WHO-aanbevelingen. Na de toezeggingen die de staatshoofden tijdens de bijeenkomst op hoog niveau van de VN in 2023 hebben gedaan om de voortgang in de strijd tegen tuberculose te versnellen, verschuift de focus dit jaar naar het omzetten van deze toezeggingen in tastbare acties.

Om landen te helpen de toegang tot preventieve behandelingen tegen tuberculose op te schalen, zal de WHO een investeringscase publiceren over het opschalen van de uitrol van preventieve behandelingen tegen tuberculose.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.