Bijgewerkt: 3 maart 2024

Huren winkels in Stadshart fors omhoog

Nieuws -> Stadshart

Bron: Amstelveens Nieuwsblad
04-01-2008

Door Henk Godthelp
Henk Godthelp Amstelveen

Winkeliers in het Stadshart, van wie de huurcontracten moeten worden verlengd, krijgen zeer forse huurverhogingen voor hun kiezen. Signalen van deze ontwikkeling bereikten al eerder deze krant (AN), maar worden nu bevestigd in het laatste WSA nieuwsbulletin voor winkeliers van het Stadshart.

Het zouden met name de winkeliers zijn in het oude deel van het Stadshart, de Binnenhof, die met extreme verhogingen worden geconfronteerd. Zo moet een zaak uit het zogenoemde 'herenstraatje' vijftig procent meer huur gaan betalen.

Kerst stadshart Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2003)

Sommige huren van met name winkels in de ‘oude Binnenhof’ gaan stijgen


„Voor diverse winkeliers komt het einde van hun huurcontract in zicht," aldus het bulletin. „Zij zijn in overleg met Unibail-Rodamco (eigenaar, HG) over verlenging en de daaraan verbonden voorwaarden. Van diverse zelfstandige detaillisten hoort het WSA-bestuur de laatste tijd dat zij het voorstel krijgen akkoord te gaan met grote huurverhogingen."

Dit stelt het bestuur van de Winkeliersvereniging Stadshart Amstelveen (WSA) in zijn WSA Signaal van december 2007. De detaillisten krijgen soms grote huurverhogingen voor hun kiezen, een ontwikkeling waarmee de WSA niet gelukkig is.

„De kracht van het Stadshart is altijd geweest dat er relatief veel zelfstandige specialisten zijn gevestigd. Zij dragen in grote mate bij aan het hoogwaardige karakter van het winkelcentrum. Het is de vraag of ook Unibail-Rodamco zich dat realiseert. Of dat zij alleen oog heeft voor de hoogste opbrengst op de korte termijn.

" Omdat huurder-winkeliers behoefte kunnen hebben aan ondersteuning bij de onderhandelingen met Unibail-Rodamco, stelt de WSA haar leden juridisch advies ter beschikking. Ook zou Unibail-Rodamco het voornemen hebben de bijdrage aan de Vereniging Centrum Promotie (VCP) volgend jaar te halveren en het jaar daarna zelfs volledig te staken. Unibail-Rodamco draagt jaarlijks twee ton euro bij.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.