Bijgewerkt: 2 maart 2024

Hogere parkeertarieven in Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Amstelveenweb
02-01-2011

Op 10 november 2010 tijdens de raadsvergadering legde de gemeenteraad 'het voorstel tot wijziging van de tariefsystematiek voor parkeervergunningen om te komen tot een kostendekkende parkeerexploitatie, inclusief de tarieven voor 2011', vast.

Vanaf 1 januari 2011 gelden daarom de nieuwe parkeertarieven in Amstelveen. De 1e bewonersvergunning wordt verhoogd van € 70,40 naar € 100,-, maar daarentegen gaat de 2e bewonersvergunning van € 140,50 naar € 100,-.

bezoekersvergunning Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Instelschijf van een bezoekersvergunning van de gemeente Amstelveen. De prijs van zo'n vergunning gaat van 16,60 euro naar 90 euro


De meest verhoogde parkeervergunning is de Bezoekersvergunning, die van € 16,60 wordt verhoogd naar € 90,- een verhoging van maar liefst 450 procent!!! Dat is een behoorlijke aanslag op de portemonnee voor een bewoner van de wijk waar de vergunningen gelden. Men mocht maximaal 2 bezoekersvergunningen aankopen. Dat leidde destijds al tot protest omdat die maatregel voor velen het sociale leven zou beperken. Telde men tot 2011 voor die twee vergunningen € 33,20 neer, dan wordt dit nu € 180,00,

Wil je voor twee auto’s een vergunning en ook nog twee bezoekerskaarten, dan kost je dit nu  € 400,-- (was € 244,10) Bij navraag was het argument tot deze verhoging, dat er door de parkeerwachten te weinig boetes werden uitgeschreven en dat, zoals de naam van de nota luidt, er toch kostendekkende maatregelen genomen moeten worden.

Verbazing

De parkeervergunningen werden na het openen van het Stadshart ingevoerd in de belendende wijken. Het was namelijk niet de bedoeling, dat de bezoekers van het Stadshart gratis in de woonwijken zouden parkeren, maar in de parkeergarages tegen betaling. Dus werden de omwonenden van het Stadshart de dupe, want zij werden er op afgerekend met het vergunningenstelsel. Eerst dus de invoering, de bezoekersbeperking en voor 2011 de enorme tariefverhoging.

Echter…..het meest vreemde besluit lijkt toch wel, dat een ‘Bedrijfsvergunning Stadshart beperkt zakt van 629,80 naar € 360,- terwijl de ‘Bedrijfsvergunning Stadshart onbeperkt wordt verlaagd van 727,- naar € 480,-.

Wie het begrijpt, mag het de bewoners die genoodzaakt zijn een vergunning aan te schaffen om te mogen parkeren voor hun eigen huis, uitleggen. Lees meer over het thema op de website van de gemeente: Nieuwe tarieven parkeervergunningenAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.