Bijgewerkt: 22 september 2023

Hoge kosten welstands- en monumentencommissie

Nieuws -> Politiek

Bron: Tom Ponjee
12-04-2011

Deze week heeft de Amstelveense VVD-fractie  nagevraagd, wat wij jaarlijks betalen aan de vergaderingen van de welstandscommissie en de monumentencommissie. De uitkomst hiervan is opzienbarend. Wij betalen jaarlijks meer dan een ton aan de twee adviescommissies.

De welstandscommissie ontvangt ongeveer 60.000 euro voor hun bijeenkomsten en de monumentencommissie 50.000 euro. Hier zit dus nog geen euro bij die daadwerkelijk besteed wordt aan de subsidie van monumenten.

ponjee  Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

Tom Ponjee, raadslid voor de VVD tijdens een raadsvergadering


In 2010 gaven wij zelfs meer geld uit aan de vergadermolen van de monumentencommissie dan aan monumentensubsidies zelf. Er werd toen 45.000 euro aan loonkosten uitgekeerd terwijl maar 41.000 euro aan subsidies werd verstrekt. De commissieleden ontvangen een uurtarief van 91 euro plus reiskosten.

De VVD-fractie is van mening dat dit goedkoper moet. Het college B en W heeft al aangekondigd, dat de twee commissies worden samengevoegd, waarmee ook de kosten kunnen worden gereduceerd. De VVD-fractie wil echter een stapje verder gaan.

Wij willen het college vragen om de kosten van de nieuwe commissie tegen het licht te houden en te bekijken, hoe de uitgaven tot het minimale kunnen worden gereduceerd. Indien wij als raad bijvoorbeeld de richtlijnen strak neerzetten en vervolgens de uitvoering neerleggen bij ambtenaren kunnen de activiteiten en omvang van de commissie worden verkleind.

De VVD heeft vertrouwen in de kwaliteit en kunde van de Amstelveense ambtenaren en de inspraak van Amstelveners. Er is geen aparte commissie nodig om ons welstandsbeleid  te bepalen. Zolang de Haagse wetgeving het echter onmogelijk maakt om de commissie op te heffen, moeten wij proberen de kosten zo laag mogelijk te houden. Op die manier besparen wij in deze collegeperiode mogelijk al enkele tonnen. Dit kunnen wij dan mooi besteden aan onderwijs, minima en sport.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.