Bijgewerkt: 5 maart 2024

Hoe toegankelijk is Middenhoven?

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
13-02-2019

Wie geen beperking heeft, staat niet dagelijks stil bij de vraag: Hoe toegankelijk is Amstelveen eigenlijk? Floor Gordon (D66) wethouder Ruimtelijke ordening en Wijkbeheer staat er wel bij stil en gaat op regelmatige basis wijkschouwen organiseren met ervaringsdeskundigen om de toegankelijkheid van Amstelveen te bekijken. Maandag 11 februari 2019 is de rolstoltoegankelijkheid in de wijk Middenhoven getest.

Door het ondertekenen van het VN-verdrag Handicap heeft Nederland zich verplicht om de positie van mensen met een beperking te verbeteren. 'De samenleving is niet overal ingericht op mensen met een beperking. Dit zorgt ervoor dat mensen op straat letterlijk tegen beperkingen oplopen. Wij willen waar mogelijk actie ondernemen om dit te verbeteren' - zegt wethouder Gordon.

Foto Amstelveen
(Foto Gemeente Amstelveen - 2019)

Wethouder Floor Gordon controleert de rolstoltoegankelijkheid in de wijk Middenhoven met rolstoelgebruikers



De gemeente Amstelveen is vanaf 2017 aan de slag gegaan met het onderwerp toegankelijkheid. Zo is er een subsidie in het leven geroepen voor het toegankelijk maken van woongebouwen en heeft de gemeente zich aangesloten bij de website en app Ongehinderd.nl, waar ervaringsdeskundigen locaties beoordelen op bereikbaarheid. “Samen met ervaringsdeskundigen kijken we hoe er gewerkt kan worden aan een toegankelijk Amstelveen. Niet alleen buiten, maar ook binnen de gemeentelijke organisatie en als het gaat om toegang tot vervoer, onderwijs, werk, informatie, voorzieningen en diensten.' -aldus wethouder Gordon.

In 2017 is een eerste schouw gehouden in het Stadshart. Dit gaat vanaf nu vaker gebeuren. Tijdens de schouw bij de Weteringsbrugmolen in Middenhoven deze week lieten verschillende Amstelveners in een rolstoel, waarvan een deel hier zelf woont, wethouder Gordon zien welke problemen zij ondervinden. Bijvoorbeeld de afwezigheid van een verlaging in het trottoir, een verzakte aansluiting van een voetpad naar een brug en schuin aflopende trottoirs. In de wijk vinden al grootschalige werkzaamheden plaats en deze buurt staat ook op de lijst om aangepakt te worden.

Maar de wethouder dringt er bij deze en andere Amstelveners op aan om dit soort zaken altijd bij de gemeente te melden. 'Want klein onderhoud kunnen we op korte termijn al doen. Bijvoorbeeld een verlaging in een trottoir aanbrengen. We moeten alleen wel weten waar dit nodig is. Daarom werken we aan een meldpunt toegankelijkheid waar Amstelveners met een beperking terechtkunnen.' - zegt Gordon.

In het nieuwe college zetten wethouder Gordon en wethouder Marijn van Ballegooijen (PvdA) volledig in op diversiteit en toegankelijkheid. 'Wij vinden het van belang dat alle Amstelveners mee moeten kunnen doen in de samenleving, ongeacht sekse, seksuele voorkeur, leeftijd, beperking, geloof of levensovertuiging. Amstelveen is een stad voor iedereen! - zegt Van Ballegooijen.



Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.