Bijgewerkt: 18 mei 2024

Hoe Amstelveen en een wijk is ontstaan?

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
15-03-2016

Op uitnodiging van directeur Michel Houttuin, legde wethouder Peter Bot (BBA) (Ruimtelijke Ordening, Duurzaamheid, Wijkbeheer) vrijdagochtend 11 maart 2016 aan leerlingen van groep 7 en 8 van de Piet Hein school uit, hoe Amstelveen en de wijken zijn ontstaan. In het kader van het nieuwe leren, kiest de Piet Hein school ervoor om alle vakken aan één thema te verbinden. Op dit moment is het thema Wonen en meer specifiek wat er allemaal bij komt kijken voor een wijk van de grond komt.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenveeweb.com - 2013)

Michel Houttuin in 2013, toen hij de directeur van de OBS De Pionier was


Peter Bot nam aan de hand van een kaart van Amstelveen de kinderen mee in het proces van bouwen, verbouwen en toonde de beperkte ruimte die Amstelveen heeft om uit te breiden. Belangrijk uitgangspunt bij het ontstaan van nieuwe wijken is de Amstelveense groenstructuur. Tuinarchitect Chris Broerse heeft indertijd bedacht, dat het voor Amstelveners belangrijk is, dat er vanuit huis, of flat zicht is op groen. De kinderen gaan de stad in, onder andere naar het Broersepark en gaan zelf ontwerpen. Peter Bot: “Aan de hand van een schets van De Scheg, de laatste nieuwbouwwijk, waar ongeveer 800 woningen komen, kon ik toelichten, dat wij bestaand water en groen zoveel mogelijk doortrekken in deze nieuwe wijk. En we houden rekening met een mogelijke nieuwe school.

Foto Amstelveen
(Foto Gemeente Amstelveen - 2016)

Peter Bot (BBA) wethouder van Ruimtelijke Ordening, Duurzaamheid en Wijkbeheer tijdens zijn presentatie in de openbare basisschool Piet Hein


Wat sport betreft, vinden we het belangrijk, dat deze voorzieningen zoveel mogelijk centraal in de stad liggen, zodat deze goed bereikbaar zijn.” De enthousiaste kinderen hadden vooral vragen over de tijd die nodig is voor de aanleg van wegen en gebouwen en of de gemeente er genoeg geld voor heeft. Bot legde uit, dat vooral projectontwikkelaars geld steken in nieuwbouw en verbouw en de gemeente meebetaalt aan de nieuwe A9. Waar mogelijk veranderen leegstaande kantoren in woningen. In de zogenaamde Groene Long (tussen de Startbaan en de Sportlaan), waar sportvelden liggen, is wonen echter niet mogelijk. Daar blijft de ruimte beschikbaar voor onderwijs en sport.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.