Bijgewerkt: 5 juni 2023

Historische groei van zonnepanelen in Noord-Holland

Nieuws -> Technologie

Bron: Liander
28-01-2023

In een tijd, waarin netbeheerders te maken hebben met een steeds voller elektriciteitsnet zijn in 2022 opnieuw duizenden installaties met zonnepanelen aangesloten op het elektriciteitsnet van Liander in Noord-Holland.

Het gaat hierbij om zonnepanelen op woningen, bedrijfsdaken en zonneparken. In Noord-Holland was in 2022 een historische groei van het vermogen van de zonnepanelen op woningdaken van 27,4 procent ten opzichte van 2021. Inmiddels leveren in Noord-Holland ruim 250.000 woningen en 2.800 zonneparken en grote zonnedaken groene stroom aan het net van Liander. 


Luchtfoto van een zonnepaneelveld op het waddeneiland Ameland. In totaal ligt er op de woningen en kleine bedrijven in Noord-Holland nu 942 megawatt aan opwekcapaciteit, vergelijkbaar met ruim 1300 voetbalvelden vol zonnepanelen.


In Noord-Holland groeide het aantal woningen en kleine bedrijven met zonnepanelen in 2022 met 51.193 tot een totaal van 252.846, een groei van 25,4%. Deze nieuwe panelen hebben een vermogen van 203 megawatt. Hiermee groeit het vermogen van zonnepanelen op de woningen en kleine bedrijven met 27,4%, een nooit eerder vertoonde groei. In totaal ligt er op de woningen en kleine bedrijven in Noord-Holland nu 942 megawatt aan opwekcapaciteit, vergelijkbaar met ruim 1300 voetbalvelden vol zonnepanelen.

Megaverzwaring van het elektriciteitsnet. Niet alleen zonnepanelen zijn mateloos populair onder consumenten, ook laadpalen voor elektrische auto’s en warmtepompen zijn zeer gewild. Deze ontwikkelingen vragen om kabels waar veel meer stroom doorheen kan dan door het gros van de huidige kabels waar woningen op zijn aangesloten. Om aan al deze wensen tegemoet te komen werken de netbeheerders zoals Liander overal aan de verzwaring en uitbreiding van het elektriciteitsnet. Zo legden zij in 2022 duizenden kilometer nieuwe kabels in straten, plaatsen ze honderden nieuwe transformatorhuisjes in de wijken en breidden ze bestaande elektriciteitsstations uit en bouwden ze diverse nieuwe. Ook de komende jaren blijven zij hiermee doorgaan.

Veiligheid en betrouwbaarheid van het elektriciteitsnet voorop. Zonnepanelen leveren de meeste stroom als de zon rond het middaguur hoog aan de hemel staat. Een beperkt deel van die stroom wordt direct in de woning verbruikt, het overschot wordt aan het elektriciteitsnet geleverd. Door de aanhoudende populariteit van zonnepanelen wordt de elektriciteitskabel in de straat midden op de dag steeds meer belast. Wordt de spanning op een kabel te hoog, dan grijpt de omvormer bij de consument thuis in en schakelt deze af waardoor er tijdelijk geen zonnestroom aan het net wordt geleverd. Dit beveiligingsmechanisme voorkomt dat door die hoge spanning apparatuur in huis kapot gaat en kabels doorbranden.

Postcodechecker-zonnepanelen. In de wintermaanden gaat de installatie van zonnepanelen op woningen veelal onverminderd voort. Netbeheerders krijgen bij de eerste zonnige dagen in februari of maart veel meldingen dat omvormers afschakelen en zonnestroom tijdelijk niet aan het net geleverd kan worden. Op die plekken wordt met de komst van de nieuwe zonnepanelen zoveel zonnestroom aan de kabel in de straat geleverd dat de spanning te hoog oploopt. Speciaal voor eigenaren en huurders van woningen en kleine ondernemers heeft Liander de Postcodechecker-zonnepanelen gelanceerd. Met deze online tool kunnen consumenten controleren of er in hun wijk problemen bekend zijn met het terugleveren van zonnestroom en wat de geplande oplossing is.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

Een grote zonnepaneelveld op het dak van een flat in Amstelveen aan de Oranjebaan in maart 2017

Consumenten kunnen helpen. Om het afschakelen van omvormers te verminderen doen netbeheerders een beroep op consumenten om te helpen de piek aan zonnestroom in het net op te vangen. Dat kan eenvoudig door op zonnige dagen juist overdag elektrische apparaten, zoals de wasmachine, droger of vaatwasser aan te zetten en de elektrische auto op te laden. Dat beperkt de piek en de huishoudelijk apparaten draaien ook nog eens op 100% lokale, groene stroom.

Salderingsregeling. Belangrijke aanjager van de populariteit van zonnepanelen onder woningbezitters is de salderingsregeling. Deze regeling heeft vanaf 2004 gezorgd voor een ongekend snelle groei van het aantal zonnepanelen op de daken van woningen, zowel koop als huur. De prijs van de panelen is inmiddels enorm gedaald waardoor de terugverdientijd sterk is teruggelopen. De vraag naar elektriciteit neemt enorm toe, terwijl de afname en opwek steeds minder in balans zijn. Die situatie is steeds minder houdbaar, daarom werken de netbeheerders hard aan het verzwaren van de netten in de wijken.

Om het elektriciteitsnet betrouwbaar en betaalbaar te houden is het essentieel dat consumenten veel meer zelf opgewekte elektriciteit binnen de woning houden en niet massaal op hetzelfde moment aan de kabel in de straat terugleveren. Daar is het net dat we in de afgelopen decennia hebben neergelegd niet op berekend en dit zet de betrouwbaarheid van ons net onder druk. Daarom steunen de netbeheerders samen met andere brancheorganisaties het voorstel voor een geleidelijke afbouw van de regeling en vragen de politiek om hier de eerste stap in te zetten. Daarnaast pleiten wij voor prikkels om opslag van de zelf opgewekte stroom te stimuleren, zodat deze in de avond door de consument zelf gebruikt kan worden. We vragen dit zo te doen dat we zorgen dat iedereen onderdeel kan zijn van deze transitie. De netbeheerders maken zich er hard voor dat iedereen mee kan in de overgang naar een duurzaam energiesysteem, daarom kijken wij onder meer samen met woningcorporaties hoe wijken versneld verduurzaamd kunnen worden. Nieuwsgierig naar meer informatie over de toename van het aantal bedrijfsdaken met zonnepanelen en zonneweiden in Noord-Holland? Lees dan ons nieuwsbericht met cijfers van ons hele verzorgingsgebied.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.