Bijgewerkt: 15 juli 2024

Het zwembad 'De Meerkamp' scoort goed als combi-bad

Nieuws -> Sport

Bron: Sportbedrijf Amstelveen
16-04-2014

In een onlangs door Daan van Ginkel, een HVA student commerciële sporteconomie afgeronde benchmark (peildatum 2012) komt zwembad de Meerkamp in Amstelveen er als combi-bad boven gemiddeld goed vanaf.

Ondanks de economische recessie, waarin de ook de Amstelveense burger geneigd is de hand op de knip te houden, de consument zijn eigen (drukke) agenda heeft, waarin gezond bewegen, sport en recreatie vaak dreigen te worden weggedrukt, heeft de Meerkamp in veel opzichten met succes het hoofd fier boven water gehouden.

Een korte impressie uit een lijvige rapportage:

Zwemmen en combi-bad De Meerkamp Het aantal (combi-) zwembaden is sterk afgenomen, zwemmen bij verenigingen neemt af, maar de totale beoefening van het zwemmen blijft gelijk. Dat komt door toename van het “particuliere” zwemmen.

Foto Amstelveen
(Foto Sportbedrijf Amstelveen - 2013)

Buitenbad in De Meerkamp


Combibaden zijn veelzijdig en multifunctioneel (traditionele zwemsport, beoefening van aqua sporten en dagrecreatie), maar vooral door de buitenruimte kwetsbaar in de exploitatie (effect weersinvloeden). De Meerkamp blijft met rond de 400.000 bezoeken per jaar als grote regionale speler stabiel overeind. En dat wordt voor een combi-bad door het Pim Mulier Instituut erkend als een prestatie van formaat. Het gemiddeld aantal bezoeken voor een combi-bad bedraagt 216.000 per jaar (landelijk cijfer). De tijdige transformatie van een traditioneel aanbodgericht zwembad naar een centrum van een vraag-gestuurd zwemproductenpalet is daar mede credit aan.

Foto Amstelveen
(Foto Sportbedrijf Amstelveen - 2013)

Binnenbad in De Meerkamp


Fysieke en sociale veiligheid op niveau

Een ander aspect voor het succes van het De Meerkamp is de focus, die mede is gericht op het creëren van een veilige en schone accommodatie. Veilig vanwege het verscherpte toezicht door goed getrainde medewerkers op de zwemmers van jong tot oud. Nodigm omdat de zwemvaardigheid zichtbaar afneemt; mede als gevolg van het afschaffen van het schoolzwemmen; ook omdat voor veel ouders de kosten voor zwemlessen momenteel niet, of moeilijk zijn op te brengen.

De sociale veiligheid is gebaat bij inzet van voor hun taak berekende preventieteams en harde afspraken met collega zwembaden, politie en gemeente (zwembadverboden). Daardoor is de overlast van bezoekers die zich niet aan de regels houden in een reeks van jaren gedaald relatief verwaarloosbaar in 2012.

Sociaal rendement is hoog

Het gemeentelijk beleid van laagdrempelige toegankelijkheid en ruime openstellingstijden geldt ook voor de Meerkamp. De huur van het complex en de kosten van het zwemwater zijn hoog, maar binnen het gegeven van (gesubsidieerde) lage drempels blijven de inkomsten tegen de landelijke trends in stabiel en laag, (behoudens het risico op een slechte zomer).

Het sociaal rendement (gebruiksnut) daarentegen is voor de burger ten opzichte van de omliggende baden zonder meer hoog. Dat komt tot uitdrukking in onder meer het volgende: De openstelling en het aantal voorzieningen zijn de ruimste in de regio, de tarieven zijn concurrerend en bevorderen de toegankelijkheid. Daarnaast biedt de vergrijzing van de bevolking kansen voor De Meerkamp. Ook blijken de ruime openstelling en de variëteit aan mogelijkheden en producten tot de sterke kanten van dit belangrijke bedrijfsonderdeel van het Sportbedrijf gerekend te mogen worden. Lees ook: Benchmark zwembad De Meerkamp pdf 51 pagina’s)Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.