Bijgewerkt: 22 september 2023

Het wijkprofiel ontwikkeld van de Groenelaan

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
05-07-2016

In navolging op het wijkprofiel van de wijk Keizer Karelpark heeft de gemeente Amstelveen het wijkprofiel ontwikkeld van de wijk Groenelaan. Uit het wijkprofiel blijkt, dat in Groenelaan de bevolkingsdichtheid relatief hoog is. Ook wonen er veel ouderen, niet-westerse allochtonen en relatief weinig stellen met kinderen. Het gemiddeld besteedbaar huishoudinkomen is duidelijk lager en er zijn meer minimahuishoudens dan gemiddeld in Amstelveen. Bijna de helft van de woningvoorraad is een corporatiewoning, met name sociale huurwoningen, en er zijn weinig koopwoningen.

Herbert Raat (VVD) wethouder Wonen en volkshuisvesting :’We willen de balans houden in de afzonderlijke wijken om Amstelveen in zijn geheel aantrekkelijk te houden. Anders krijg je te grote verschillen binnen je stad. In Groenelaan zien we, dat het gemiddeld besteedbaar huishoudinkomen lager is dan in de rest van Amstelveen. Ook zijn er weinig koopwoningen. Om die balans terug te brengen zal ik samen met mijn collega, wethouder Peter Bot (BBA) van Ruimtelijke Ordening, vooral de focus leggen op koopwoningen voor middeninkomens.’

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Herbert Raat (VVD) wethouder Wonen en volkshuisvesting


De Landtong. Het gebied aan de Landtong is bijvoorbeeld geschikt voor herontwikkeling. De Landtong is gemeentelijk eigendom. Bij herontwikkeling wordt gedacht aan onderzoek naar levensduurverlenging van de schoolgebouwen, of vervangende nieuwbouw, maar ook aan het realiseren van woningen. In het gebied van de Landtong is in het verleden sprake geweest van vandalisme en brandstichting. Hoewel het aantal vernielingen en jeugdoverlast minder is geworden, blijft het een kwetsbaar gebied in de wijk.

Het college liet vorig jaar weten meer wijkgericht te willen besturen en daarom te starten met het opstellen van wijkprofielen. Zowel de sterke als de zwakke kanten van een wijk worden zichtbaar en het levert veel informatie op over een wijk en haar inwoners. Een aantal buurten in Amstelveen heeft de komende jaren meer aandacht nodig, omdat in die wijken de sociale en economische balans verstoord is geraakt. Om dit goed in kaart te krijgen is opdracht gegeven om een wijkprofielen te maken, waarin indicatoren als werkloosheid, schooluitval en armoede beter zichtbaar worden. Hierdoor kan het college haar inspanningen de komende jaren gerichter inzetten.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.