Bijgewerkt: 18 mei 2024

Het voortbestaan van de turnsport in Amstelveen wordt bedreigd

Nieuws -> Sport

Bron: Amstelveenweb/Gemeente Amstelveen
16-03-2018

Marcel Suijk bestuurslid van Turnvereniging FIT (Flink In Turnen) was de spreker tijdens de commissievergadering van Burgers en Samenleving op 14 maart 2018 in het raadhuis van Amstelveen. Hij vertelde eigenlijk hetzelfde verhaal als Rob Ellermeijer, raadslid VVD-Amstelveen in een brandbrief gepubliceerd een dag eerder, over de ontstane patstelling tussen het Sportbedrijf Amstelveen en de turnverenigingen FIT en ODIN (Ons Doel Is Nuttig).

Binnenkort wordt door de gemeente Amstelveen de nieuwe turnhal en Beweegbox met turnzaal achter de Ben Goudsmithal geopend. Dit biedt de turnverenigingen in Amstelveen een prachtige nieuwe accommodatie, zowel voor de wedstrijd- als recreatieve turnsport. De huur die voor deze nieuwe accommodaties wordt gevraagd is alleen zodanig hoog dat de turnverenigingen dat niet kunnen opbrengen. De verenigingen FIT en ODIN zijn voornemens om te fuseren, zodat de organisatorische- en financiële lasten door meer schouders kunnen worden gedragen. De gevraagde huur ligt echter ongeveer op het dubbele van wat kan worden ingebracht en daarbij is al een contributieverhoging van meer dan 10% doorgevoerd vertelde de heer Suijk, die insprak namens de twee organisaties.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

Marcel Suijk bestuurslid van Turnvereniging FIT: 'Wij beseffen ons gedegen dat sporten niet gratis kan zijn, wij willen dus praten over de mogelijke oplossingen, maar het moet haalbaar, betaalbaar en realistisch zijn voor alle betrokkenen!'


Turnvereniging FIT is actief op twee plaatsen in Amstelveen. De hoofdlocatie van FIT Amstelveen zijn de zalen aan de Appellaan. Hier heeft de vereniging twee zalen permanent en exclusief tot de beschikking. In de linkerzaal trainen de wedstrijdgroepen en de Recreatief Turnen groep. Deze zaal is permanent ingericht met wedstrijdtoestellen. De rechterzaal aan de Appellaan is onder andere voor alle recreatielessen.

Marcel Suijk: 'Er dreigt op 1 juli 2018 een einde te komen aan meer dan een eeuw turnsport in Amstelveen en daarmee zal er voor 150 wedstrijdsporters en 650 breedtesporters geen plaats meer zijn om de sport hier te beoefenen. Langer dan 15 jaar zit de Turnvereniging FIT al in een onveilig en vervallen gebouw. De vereniging heeft vanaf 2004 (!) veelvuldig aandacht gevraagd voor de slechte staat van de accommodatie aan de Appellaan. Sinds 1999 staat de locatie op de sloopnominatie en wordt er -vanuit het Sportbedrijf en gemeente- de laatste jaren zelfs geen noodzakelijk onderhoud meer uitgevoerd. In de loop der jaren heeft turnvereniging FIT veelvuldig met raadsleden hierover gesproken. Beloftes voor een fatsoenlijke accommodatie werden echter nooit waargemaakt.

Multifunctionele voorziening – Goudsmithal. In de kadernota van 2016 kwam dan eindelijk het verlossende woord: Het college heeft besloten een multifunctionele voorziening in de stad te creëren voor volwaardige sport- en beweegmogelijkheden. Hierdoor komt de locatie Appellaan/Notenlaan beschikbaar voor woningbouw, waarbij de opbrengst wordt geherinvesteerd in de nieuwe sportvoorziening. Geraamde kosten 1,65 miljoen euro. Met de bouw van deze multifunctionele voorziening ontstaat er meer ruimte voor het bewegingsonderwijs en een thuisbasis voor de gym- en turnverenigingen. In juni 2016 werd nog eens een aanvullend krediet van 150.000, - en een subsidie van 55.000, - euro aan het Sportbedrijf Amstelveen toegekend voor het dekken van een structureel exploitatietekort aan hun kant.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

Rob Ellermeijer raadslid van VVD-Amstelveen: 'De nieuw gebouwde turnhal zal komende weken worden opgeleverd, zonder dat daar een vereniging gebruik van zal maken. Dat zou een financiële ramp voor de gemeente en het Sportbedrijf zijn, want sportaccommodaties worden niet gebouwd om leeg te staan'


In 2017 werd er -zonder inspraak van de verenigingen overigens- ook besloten de eerder geplande gymzaal te 'upgraden' naar het concept van de Beweegbox. Na veelvuldig aandringen vanuit de verenigingen werd door het Sportbedrijf Amstelveen in juni van 2017 de huurtarieven van de Turnhal en Beweegbox bekend gemaakt. Doorrekening leert al snel, dat de gevraagde huurprijs -voor de benodigde uren voor de Turnhal en Beweegbox- op seizoen basis 3 tot 4 keer hoger zal uitvallen dan door de verenigingen kan worden opgebracht. Het exploitatietekort dichten d.m.v. contributieverhogingen wordt door de verenigingen op die schaal en op en dergelijke korte termijn als onmogelijk geacht.

In een overleg met het Sportbedrijf werd aan de verenigingen al snel duidelijk gemaakt dat er bij hun en de gemeente geen draagvlak bestaat om bij te dragen aan een structureel exploitatietekort. Dat deze opstelling door gemeente en sportbedrijf de facto opheffing van de turnverenigingen aan het einde van dit seizoen zou betekenen, werd met klare taal, terzijde geschoven. ('Wat je betaalt krijg je', 'Vind een oplossing voor het jaarlijks tekort. Zo niet, dan geen gebruik van de nieuwe turnhal/Beweegbox' 'Stopzetten van verenigingsactiviteiten is voor ons een mogelijke uitkomst')

Tot slot. Vanuit alle Amstelveens turnverenigingen is vanaf het begin en meermalen aangedrongen op een eenvoudige/betaalbare uitbreiding van de Goudsmithal en het afzien van een stenen opbouw, waardoor een onnodig dure turnhal en - niet verzochte- Beweegbox is ontstaan. Het gevoel bestaat dat - zonder overleg met de verenigingen - de kosten daarvan nu op de verenigingen worden afgewenteld. Gechargeerd gezegd bestaat bij ons het gevoel te moeten betalen voor gouden kranen waarom de turnsport niet gevraagd heeft.

De turnsport is financieel en sportief gezien gezond en is absoluut bereid om met ingebruikneming van een nieuwe zaal de contributie per volgend seizoen en daaropvolgende stapsgewijs te verhogen. Ook onze leden begrijpen dit en staan hier positief tegenover. Wij achten het echter niet reëel de contributie van onze leden disproportioneel te verhogen.

De verenigingen zien als enig alternatief dat de gemeente en het Sportbedrijf nog eens nader de opbouw van de nieuwe tarieven beoordelen en onderzoeken of deze -vanwege de verkoop van de woningen aan de Appellaan- niet aanzienlijk kunnen worden verlaagd, zodat verder kan worden gesproken over het overbruggen van een kleiner verschil dan op dit moment op tafel ligt. Een acceptabele contributieverhoging kan bovendien niet ineens worden gerealiseerd, maar zal gefaseerd over een aantal jaren moeten worden doorgevoerd.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

Peter Bot (BBA) wethouder Sport is erg verbaasd dat de turnverenigingen hebben hem niet benaderd, toen het bleek dat een rampscenario voor de sporters dreigde


Mocht dit niet mogelijk blijken te zijn, dan rest de drie turnverenigingen (FIT, FIT ’84 en ODIN) niets anders dan om rond 1 juli 2018 hun verenigingsactiviteiten te beëindigen, zijnde de datum, waarop het Sportbedrijf de huur van de Appellaan en de Ouderkerkerlaan beëindigt. In dat geval komt er dus een einde aan meer dan 100 jaar turnsport in Amstelveen en worden 800 sporters op straat gezet.

Wij zien op dit moment geen andere keuze meer dan ons rechtstreeks tot U te wenden. Wij vragen de gemeente dan ook om – in gezamenlijk overleg – naar een oplossing te streven. Een oplossing die voor alle partijen een acceptabele en betaalbare uitkomst biedt.' – aldus een zeer teleurgestelde Marcel Suijk.Peter Bot (BBA) wethouder Sport vond het vreemd dat de verenigingen hem niet eerder hadden benaderd: 'Het verrast mij dat de verenigingen nu zeggen de huur niet te kunnen betalen.' Hij vertelde dat in de meerprijs nu ook gas, licht, materialen en schoonmaakkosten zijn inbegrepen. 'Het is dus een beetje appels met peren vergelijken, wat nu wordt gedaan.' Wethouder Bot gaat in gesprek met het Sportbedrijf Amstelveen en de turnverenigingen over de stand van zaken en de mogelijkheden zoeken om tot een oplossing te komen. Hij zal de uitkomsten terugkoppelen aan de commissie Burgers en Samenleving. Wordt vervolgd….Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.