Bijgewerkt: 4 oktober 2023

Het rapport Kerkenvisie Amstelveen wordt behandeld in de gemeenteraad

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
27-08-2021

In Amstelveen staan 16 kerkgebouwen, waarvan er momenteel 10 in religieus gebruik zijn. De gemeente heeft onderzoek gedaan naar het toekomstperspectief van deze kerken wat heeft geresulteerd in het rapport rapport Kerkenvisie Amstelveen (pdf 49 pagina’s). Hieruit blijkt dat voor veel kerken de toekomst onzeker is. Daarom gaat de gemeente samen met de kerkeigenaren aan de slag om het toekomstperspectief te vergroten.

Zes van de 16 kerken in Amstelveen hebben een nieuwe bestemming gekregen als gezondheidscentrum, cultureel centrum of als appartementencomplex. De gemeente hecht grote waarde aan het behoud van het lokale erfgoed. De kerken maken daar een belangrijk onderdeel van uit aangezien zij gezichtsbepalend zijn voor Amstelveen. Niet voor niets zijn maar liefst 13 van de 16 kerkgebouwen aangewezen als monument. Dat behoedt ze voor sloop, maar niet voor leegstand.

'In een stad als Amstelveen, waar zowel de woningnood als de grondprijzen hoog zijn, zijn maatschappelijke voorzieningen van groot belang. Kerkgebouwen zijn, in een verdichtende en steeds drukker wordende stad, van groot belang als plekken voor ontmoeting, samenkomst en bezinning. Daarom onderzoeken wij in nauwe samenwerking met de kerkbesturen wat de mogelijkheden zijn. Wellicht kunnen er naast de religieuze functie extra functies worden toegevoegd, zodat een kerkgebouw duurzaam behouden kan blijven' - zegt Herbert Raat (VVD) wethouder Monumenten.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2021)

Herbert Raat (VVD) wethouder Monumenten


De gemeente heeft eerder dit jaar een oproep gedaan aan Amstelveners om mee te denken over de invulling van kerkgebouwen. Daarnaast zijn vier interactieve workshops georganiseerd met de kerkeigenaren zelf, met de ambtelijke organisatie, met de gemeenteraad en met verschillende partijen uit de stad, zoals wijkplatforms en erfgoed-gelieerde verenigingen. Uit de participatie is gebleken dat niet alleen de kerkgebouwen van groot belang worden geacht, maar ook de maatschappelijke functie die kerkgemeenschappen spelen in de gemeente.De Kerkenvisie Amstelveen wordt behandeld tijdens de commissie Ruimte, Wonen en Natuur op 16 september en tijdens de raadsvergadering op 29 september 2021. Het rapport Kerkenvisie Amstelveen vormt de aanleiding en de input voor het vervolgtraject om tot een duurzaam toekomstperspectief voor het religieus erfgoed te komen. Hiervoor is tijd nodig en een intensieve samenwerking met de kerkeigenaren.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.