Bijgewerkt: 29 november 2023

Het project 'Bezorgd om uw welzijn' ook in Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
09-07-2022

Bezorgers van medicijnen vervullen een belangrijke signaalfunctie tegen onder meer eenzaamheid en verkeerd medicijngebruik. 'Daarom steunen we als gemeente een initiatief om deze bezorgers meer tijd en middelen te geven voor deze taak'- zegt Marijn van Ballegooijen (PvdA) wethouder Zorg en Welzijn.

De bezorgers van de Amstelveense apotheken hebben veel contact met mensen op hun routes. Ze komen bij Amstelveners die niet zelf naar de apotheek kunnen komen. 'Een kwetsbare groep' - zegt Van Ballegooijen. De koeriers zien bijvoorbeeld dat iemand eenzaam is, maar hebben niet de tijd en de middelen om daar iets aan de doen. Ook komen zij gevallen van verkeerd medicijngebruik tegen.

Foto Amstelveen
(Foto Gemeente Amstelveen - 2022)

Apotheker Kenny van Deventer van Apotheek Dr. F. Amelink en koerier Karel met wethouder Marijn van Ballegooijen


Bezorgd om uw welzijn. De Amstelveense Apotheken (AMVA) hebben daarom een aanvraag gedaan voor een bijdrage uit het Innovatiefonds Zorg en Welzijn voor het project ‘Bezorgd om uw welzijn’. Via dit project krijgen de bezorgers de middelen om langer bij iemand te blijven als de situatie erom vraagt, maar ook om verwijzingen te kunnen doen naar de gemeente en zorgprofessionals, en gevallen van verkeerd medicijngebruik door te geven.

Problemen achter de voordeur signaleren. 'Kortom, een mooi initiatief dat de gemeente van harte ondersteunt. Het past bovendien in de ambitie om problemen achter de voordeur eerder te signaleren en de plannen van het nieuwe college van B en W om meer in de wijk te zijn' -zegt Van Ballegooijen

Innovatiefonds. De gemeente Amstelveen heeft het Innovatiefonds Zorg en Welzijn in het leven geroepen om inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven uit te nodigen om innovatieve aanvragen in te dienen voor zorg, ondersteuning en welzijn. Waardevolle initiatieven worden door de gemeente financieel ondersteund. Doel is het efficiënter en kwalitatief beter maken van de zorg. Meer informatie is te vinden op www.amstelveen.nl/innovatiefondsAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.