Bijgewerkt: 18 oktober 2021

Het project Alleman Kwartier in Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
21-11-2019

De gemeente Amstelveen wil de wijk Bankras/Kostverloren een nieuwe gebiedsimpuls geven. Het plan is om zowel wijkcentrum Alleman als medisch centrum Bankras met een apotheek in één nieuw pand te huisvesten op de locatie van de gesloopte Bankrashal. Zo ontstaat er plek voor sociale huurwoningen en voor appartementen net boven de sociale huurgrens, waar veel vraag naar is. Voor een goede woonmix is er ook ruimte voor koopappartementen in het middensegment, waar minimaal drie jaar zelfbewoning voor geldt. Het plan is beschreven in de concept startnotitie Alleman Kwartier (pdf 37 pagina’s) die het college van B en W nu vrijgeeft voor reacties.

Foto Amstelveen
(Bron Google Earth - 2018)

Luchtfoto van 141 meter hoogte van de omgeving van de Den Bloeyenden Wijngaerdt in de wijk Bankras, waar het project Alleman Kwartier wordt gerealiseerd


Floor Gordon (D66) wethouder Ruimtelijke Ordening: 'Bij het realiseren van nieuwe bouwprojecten kijken we wat er nodig is en welke partijen we in de wijk kunnen samenbrengen voor een optimaal plan. Een plan dat meer balans brengt in het woningaanbod in Bankras/Kostverloren en voldoet aan onze woningambities om meer betaalbare woningen toe te voegen. We zetten in op doorstroming vanuit de sociale huur en woonruimte voor starters en voor kwetsbare inwoners met een zorgvraag. De ambitie van zorgverleners voor ruimere huisvesting en een breder zorgaanbod, een sterk verouderd wijkcentrum en vraag naar gevarieerd woningaanbod komen samen in stadsvernieuwing in het hart van deze wijk. Nu het college van B en W heeft ingestemd met de conceptstartnotitie, kunnen we het plan voorleggen aan alle belanghebbenden en omwonenden.'

Marijn van Ballegooijen (PvdA) wethouder Welzijn: 'Wijkcentrum Alleman is bijna 42 jaar oud en hoognodig aan vervanging toe. Het medisch centrum Bankras wil dringend uitbreiden om meer gevarieerde en kwalitatief goede zorg te kunnen bieden. Voor het wijkcentrum hebben we een online enquête gehouden. Hieruit komt naar voren dat het centrum van grote betekenis is voor de wijk. Modernisering is hard nodig en de ligging vinden buurtbewoners mooi centraal in het groen. We zetten in op een nieuw wijkcentrum met dezelfde omvang als het oude.'

Foto Amstelveen
(Bron Gemeente Amstelveen - 2019)

Schets van het project Alleman Kwartier


Als de gemeenteraad het plan goedkeurt, start de planologische procedure. Als deze is afgerond, kan er een nieuwe multifunctionele wijkvoorziening komen aan het Oostelijk Halfrond en zo’n 60 koopappartementen tot 363.000 euro (prijspeil 2019) met parkeerplaatsen onder het gebouw. Woningcorporatie Eigen Haard kan een appartementencomplex met ongeveer 30 sociale huurwoningen realiseren op de plek van het oude medisch centrum Bankras.

De gemeente wil grond van het oude wijkcentrum verkopen om ongeveer 60 huurappartementen te laten bouwen met huren van 720 tot 915 euro per maand (prijspeil 2019). Het plan heeft aandacht voor behoud van groenstructuur, zo min mogelijk schaduwwerking op omliggende woningen, voldoende parkeergelegenheid en een nieuwe inrichting van de openbare ruimte. Het nieuwe hart van de wijk kan in 2025 kloppen. De gemeente Amstelveen heeft vroegtijdig overleg gevoerd met Participe, Eigen Haard en de zorgverleners. De uitkomst van het plan is beschreven in de concept startnotitie ‘Alleman Kwartier’ . Deze deelt de gemeente online op www.amstelveen.nl/allemankwartier. Op dinsdag 3 december 2019 organiseert de gemeente een inloopavond in Wijkcentrum Alleman tussen 19 en 21 uur. Adres: Den Bloeyenden Wijngaerdt 1, 1183 JM Amstelveen. Na afloop van de participatieperiode biedt het college van B en W de startnotitie aan de gemeenteraad aan. Reageren op het plan kan tot 20 december 2019.

Totale investeringen gemeente. De kosten van een nieuw wijkcentrum hebben verband met de opbrengsten uit de grondexploitatie. Deze kosten zijn echter hoger dan de opbrengsten uit de grondexploitatie en worden voorafgaand aan deze opbrengsten gemaakt. Naar verwachting wordt bij de Perspectiefnota 2022 (jaar van vaststelling 2021) voorgesteld de noodzakelijke investering in een wijkcentrum voor te schieten uit de Algemene Reserve in 2021. De Algemene Reserve wordt naar verwachting in de jaren 2022 tot en met 2025 weer aangevuld met de opbrengsten uit de grondexploitatie. Hiertoe wordt door de raad een gemeentelijke grondexploitatie vastgesteld op het moment dat ook door de raad een bestemmingsplan wordt vastgesteld. Bij de Perspectiefnota 2020 is reeds een voorbereidingskrediet van € 200.000 toegekend aan voorbereidingskosten voor de nieuwbouw van het wijkcentrum Alleman. Voor het aanvullende uitvoeringskrediet is per saldo € 907.000 nodig.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.