Bijgewerkt: 3 juni 2023

Het nationale politiekorps meet betere prestaties

Nieuws -> Politie

Bron: Politie NL
21-05-2014

In haar eerste jaar als één nationaal korps heeft de Nederlandse politie bijna alle mijlpalen gerealiseerd die met de minister van Veiligheid en Justitie waren afgesproken. Zo daalde het aantal overvallen, straatroven en woninginbraken en leverde de politie meer verdachten aan bij het Openbaar Ministerie.

Op een aantal onderwerpen waren de  prestaties zelfs beter dan gepland. Dit gold bijvoorbeeld op het gebied van de zogenoemde High Impact Crimes; delicten die veel impact hebben op slachtoffers. Hieronder vallen straatroven, overvallen, woninginbraken en geweldsmisdrijven. Het streven was om minimaal 36% van de plegers aan te houden, het resultaat was 40%. Ook pakte de politie 80% meer criminele samenwerkingsverbanden aan dan in 2009, waar de doelstelling 65% was.

Criminaliteit gedaald

De criminaliteit daalde in het afgelopen jaar. Zo telde Nederland in 2010 nog 89 criminele jeugdgroepen, eind 2013 waren dat er nog 17. Het aantal overvallen daalde in 2013 met 18% ten opzichte van 2012, de straatroven daalden met 12% en er waren 5% minder woninginbraken.

Doelstellingen gehaald

Op het gebied van kinderporno leverde de politie 563 verdachten aan bij het Openbaar Ministerie (doelstelling was 546). Voor cybercrime werd de doelstelling van 15 opsporingsonderzoeken gehaald. Er werden 60% meer zaken van dierenmishandeling bij het Openbaar Ministerie aangeleverd. Het oplossingspercentage van de overvallen viel echter tegen. De doelstelling van 36% werd niet gehaald; hij bleef steken op 34%.

Korpschef Gerard Bouman is trots op de cijfers, maar tekent direct aan, dat elke woninginbraak, of straatroof er nog één te veel is. ‘Wat wij als politie en overheid willen, is een veilige buurt voor bewoners en ondernemers. Ik ben erg tevreden met wat wij in 2013 bereikt hebben, maar u mag van ons verwachten, dat wij ons – samen met partners en burgers – blijven inspannen om nóg betere resultaten te behalen.’

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

De Centrale Cameratoezicht Ruimte (CCTR) in het politiegebouw 'De Eenhoorn' aan de James Wattstraat in Amsterdam


Organisatie

In 2013 werden 10.339 klachten tegen de politie ingediend. De meeste klachten gingen over hoe mensen zich behandeld voelden door de politie. Als het vermoeden bestaat dat een politieagent buiten zijn boekje gaat, wordt een intern onderzoek gestart. Al jaren ligt het aantal interne onderzoeken op hetzelfde niveau. In 2013 leidden deze onderzoeken 146 keer tot (voorwaardelijk) ontslag.

Mentale weerbaarheid

Het ziekteverzuim onder politiemedewerkers steeg in 2013 licht naar 5,7% (2012: 5,4%). De regelmatige confrontatie met zware incidenten of persoonlijke bedreigingen heeft impact op de mentale weerbaarheid van een politieagent. Daarom is het programma Versterking Professionele Weerbaarheid, dat helpt de weerbaarheid en het vakmanschap van medewerkers te versterken en hun inzetbaarheid te vergroten. Eind 2012 hadden 11.500 politiemensen deze training gevolgd. Dat is bijna 40g procent van de doelgroep. Medewerkers die na een traumatische ervaring moeite hebben om de draad weer op te pakken, kunnen sinds 2013 door een onafhankelijke commissie van deskundigen laten beoordelen of hun posttraumatische stressstoornis (PTSS) als beroepsziekte wordt erkend.

Contact met de politie

Wie aangifte deed van een woninginbraak, kreeg in 97% van de gevallen binnen twee weken een bericht over de voortgang. Aangifte doen werd meer maatwerk door de verschillende mogelijkheden: aangifte thuis, op elk bureau, via internet of zelfs via 3D-contact.

Om nog beter in contact te staan met de burger ontwikkelde de politie de landelijke website Politie.nl waarop niet alleen landelijk politienieuws te vinden is, maar ook bijvoorbeeld de contactgegevens van wijkagenten en lokale nieuwsberichten. Het landelijke Twitteraccount heeft meer dan 100.000 volgers en ook de twitteraccounts van wijkagenten worden goed gevolgd. De mobiele website van de politie (de Politieapp) werd in 2013 door 85.000 mensen gedownload en had 10.000 gebruikers per dag. Via Facebook worden onder andere blogs van politieagenten gedeeld met een achterban van ruim 11.000 mensen. Verder ontwikkelde de politie de site Misdaad in Kaart, waarop burgers kunnen zien of in hun buurt woninginbraken zijn gepleegd. De site, die te raadplegen is via Politie.nl, trekt tussen de honderd- en 150.000 bezoekers per dag.

Bouman is blij met het intensieve gebruik van de Politieapp en met de talloze volgers op Twitter. ‘Het is onze ambitie om nauwer contact te hebben met burgers. Zij spelen een belangrijke rol bij het informeren van de politie over verdachte situaties in hun omgeving. Social media zijn goede communicatiemiddelen om informatie uit te wisselen.’

Mensen en middelen

Voor politiewerk zijn mensen en middelen nodig. Met de Tweede Kamer is een minimale operationele sterkte afgesproken van 49.500 fte. In 2013 telde de operationele organisatie 51.598 fte. ICT is van groot belang voor de veiligheid op straat, zowel voor burgers als voor agenten. Met de samenvoeging van 26 regio’s in één korps lag er op het gebied van het stabiliseren van de ict-systemen een enorme uitdaging. Die operatie is in volle gang en werpt vruchten af. Zo daalde in 2013 het aantal storingen tot 399 (2010: 4067).

Korpschef Gerard Bouman: ‘Ik wil mijn nadrukkelijke waardering uitspreken voor al mijn collega’s in de operatie en bedrijfsvoering. Laten we niet vergeten dat de huidige resultaten behaald zijn tijdens de grootste reorganisatie die de overheid ooit kende. Zo’n traject kent weinig zekerheden en maakt mens en organisatie kwetsbaar. In die zin waren het 365 veeleisende dagen. Maar ook in turbulente tijden, droegen de collega’s vanuit hun professionele en maatschappelijke betrokkenheid onverminderd bij aan veiligheid voor burger en samenleving.’Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.