Bijgewerkt: 18 mei 2024

Het madrigaal 'Lagrime di San Pietro' wordt opgevoerd in de Kruiskerk

Nieuws -> Kerk

Bron: Protestants Amstelveen
12-04-2017

Zondag 23 april 2017, 'Beloken Pasen' (de eerste zondag na Pasen), wordt in de Kruiskerk Amstelveen, Van der Veerelaan 30a, een ontroerend muzikaal meesterwerk uit de late Renaissance uitgevoerd. De bekende Amsterdamse Cantorij brengt onder leiding van Felix van den Hombergh 'Lagrime di San Pietro', over het verdriet van Petrus, nadat hij Goede Vrijdag zijn meester driemaal verloochende. Intense en emotionele muziek ná de passietijd. Het concert duurt een uur. Welkom vanaf 11.30 uur. Er wordt geen entree gevraagd, wel is er na afloop een collecte. Kijk voor meer informatie op www.kruiskerk-amstelveen.nl

Foto Amstelveen
(Bron Wikipedia - 2017)

Orlando di Lasso (1532-1594) of Roland de Lassus was een Franse, of Frans-Vlaamse componist van de late Renaissance


Toen de beroemde Renaissancecomponist Orlando di Lasso in 1594 zijn einde zag naderen, schreef hij, door somberheid gekweld, dit zevenstemmige meesterwerk: over de stadia van verdriet die Petrus doormaakt na zijn verloochening van Jezus. Nog een laatste maal wist Di Lasso ondanks zijn depressies zijn meesterschap te tonen.  De compositie bestaat uit 20 geestelijke gezangen in de volkstaal (madrigalen -vocale muziekcompositie,) en een motet (polyfone vormen van muziek uit de Renaissance) in het Latijn. Voor de madrigalen verklankte Di Lasso verzen van de destijds omstreden Italiaanse dichter Luigi Tansillo. Emoties en zelfs woorden uit het gedicht zijn in de muziek herkenbaar, zoals het kraaien van de haan, het vliegen van de pijlen, het strompelen van een manke. Al dat oorstrelend berouw mag de ontrouwe volgeling niet baten. Gedreven door schuld, angst, schaamte wenst Petrus tenslotte niets liever dan dat het 'onwaarachtige' leven uit hem wegvloeit. Een parallel met het naderende einde van Di Lasso's leven ligt voor de hand.

De Amsterdamse Cantorij zal de Lagrime onder leiding van de vaste dirigent Felix van den Hombergh in wisselende ensembles uitvoeren, ondersteund door twee blokfluiten, een orgel en vijf gonzende gamba's. De Lagrime di San Pietro (Tranen van St. Peter) is een cyclus van 20 madrigalen en een afsluitende motet van de late Renaissance componist Orlando di Lasso. Het is gestructureerd als drie reeksen van zeven samenstellingen in elke sequentie en zeven stemmen. Het was ook zijn laatste compositie, geschreven in 1594 en postuum gepubliceerd in München in 1595. Hij droeg het op aan paus Clemens VIII op 24 mei 1594, slechts drie weken voor zijn dood. Beloken Pasen? Het woord beloken is afkomstig van luiken, of beluiken, een oud Nederlands woord, dat afsluiten betekentAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.