Bijgewerkt: 2 maart 2024

Het inwonersaantal groeit snel in Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
20-01-2011

Op 1 januari 2011 telde Amstelveen 81.812 inwoners, een toename van bijna 1.000 inwoners ten opzichte van vorig jaar. De stijging komt voort uit een positief migratiesaldo. Er vestigen zich meer mensen in Amstelveen dan er vertrekken.

Burgemeester Van Zanen: 'Uit deze cijfers blijkt, dat Amstelveen een aantrekkelijke gemeente is om te komen wonen. Het is zelfs de sterkste bevolkingsgroei sinds 1995. Dat zijn mooie cijfers.'

Van Zanen Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2009)

Jan van Zanen, burgemeester van Amstelveen


Er zijn zoals altijd iets meer vrouwen dan mannen en het zwaartepunt ligt op de wat oudere leeftijdsklassen. De oudste persoon is 106 jaar oud. De gemiddelde leeftijd is met 41,3 jaar iets gedaald ten opzichte van 2010 (41,4 jaar).

Het aantal inwoners verandert steeds door geboorte, sterfte, vestiging en vertrek. Geboorte en sterfte vertonen een lichte schommeling; dit jaar laat een licht positief saldo zien. De toename van bijna 1.000 inwoners is geheel te danken aan het positieve migratiesaldo. Er vestigen zich meer mensen in Amstelveen dan er vertrekken.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.