Bijgewerkt: 18 mei 2024

Het griepseizoen 2010-2011 is begonnen

Nieuws -> Gezondheid

Bron: RIVM
30-12-2010

Het griepseizoen is gestart. Ruim een derde van de gemelde ziektegevallen is veroorzaakt door Influenza A/ (H1N1) 2009. De oude naam 'Nieuwe Influenza A/ (H1N1)' vervalt hiermee.

Sinds de start van het griepseizoen 2010-2011 (week 40 t/m 50) zijn tot dusver in totaal 13 ziekenhuisopnames gemeld als gevolg van het virus Influenza A/ (H1N1) 2009.

influenza Amstelveen
(Foto Wikipedia - 2010)

Influenza virussen onder de electronen microscoop, ongeveer 100.000 keer vergroot


Influenza A

De term Nieuwe Influenza leidt tot verwarring. Daarom spreken we nu over het virus als Influenza A/ (H1N1) 2009. In de volksmond wordt nog steeds gesproken over Mexicaanse griep. Het beeld is in overeenstemming met het verloop van een regulier griepseizoen.

Verwachtingen voorde influenza van deze winter in Nederland

Op grond van de rapporten uit het zuidelijk halfrond is men influenza A(H1N1) 2009 als een gewone seizoensgriep gaan zien, waarbij echter personen onder de 20 jaar een relatief verhoogde kans op infectie en complicaties hebben.

Ouderen zijn relatief immuun, waarschijnlijk door de aanwezigheid van antistoffen verworven door infecties met het seizoensinfluenza A (H1N1)-virus, dat tot 1957 circuleerde. Bij infectie lopen echter ook zij een grote kans op complicaties en sterfte.

Bij serologische studies van het RIVM is gebleken, dat 37% van de personen van 5 tot en met 19 jaar al in 2009 met het A(H1N1) 2009-virus geïnfecteerd is geweest. 62% van de toen 0 – 4 jarige kinderen is eind 2009 tweemaal tegen dit virus gevaccineerd, wat waarschijnlijk ook deze winter nog effect zal hebben.

Beschermd zijn ook de in de herfst van 2010 gevaccineerde risicogroepen, waarin in tegenstelling tot 2009 niet de zwangeren waren opgenomen. Er is derhalve nog een onbeschermde populatie aanwezig die relatief groter is, dan die in het Verenigd Koninkrijk. Daar is uit serologisch onderzoek gebleken, dat in de beide pandemiegolven van 2009 rond tweederde van de kinderen en de helft van de volwassenen met het A(H1N1) 2009-virus werd besmet.

Europa

Op basis van de berichten uit Europa moeten we deze winter rekening houden met een griepepidemie met overwegend A(H1N1) 2009- en influenza B-virussen. Het laatste seizoen met een aanzienlijke circulatie van influenza B-virussen was in Nederland 2007/08. De immuniteit daartegen zal sindsdien langzaam zijn teruggelopen en er is in dit type bovendien in die periode enige antigene verandering opgetreden.

Dit alles maakt een uitgebreidere circulatie van het influenza B-virus aannemelijk. Overigens zal een aanstaande griepepidemie te kampen krijgen met de 18 december 2010 begonnen kerstvakantie, die in het verleden steeds een negatieve invloed uitoefende op de verspreiding van influenzavirussen.

Griep?

Echte griep of influenza is een ziekte die door het influenzavirus wordt veroorzaakt. Dit virus infecteert de luchtwegen. Veel mensen zeggen griep te hebben als ze in de winter of de herfst door een verkoudheid-achtige ziekte met wat koorts worden getroffen, maar hierbij gaat het meestal om een gewoon verkoudheidsvirus.

Echte influenza leidt bij de meeste mensen tot aanzienlijke ziekteverschijnselen en een niet te verwaarlozen sterfte, vooral bij ouderen. Elk jaar krijgen ongeveer 820.000 Nederlanders griep. Tijdens een gemiddelde griepepidemie in de winter gaan er in Nederland 250 tot 2.000 personen direct aan de griep of aan de gevolgen ervan dood. Slachtoffers vallen vooral in de risicogroepen: ouderen (ca. 90% van de sterfgevallen is 65 jaar of ouder) en personen met een chronische aandoening (bijvoorbeeld diabetes mellitus, hart- en longaandoeningen).Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.