Bijgewerkt: 24 juli 2024

Het eerste Diversiteit Café in Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
20-02-2019

Amstelveen is een café rijker: het Amstelveen Diversiteit Café (ADC) in Villa Randwijck. Marijn van Ballegooijen (PvdA) wethouder Emancipatie en discriminatie opent op 28 februari 2019 de deuren van deze ontmoetingsplaats die is bedoeld voor iedereen die zichzelf wil kunnen zijn. De focus ligt op de doelgroep LHBTI (lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgender- en intersekse personen), maar iedereen is welkom.

Uit landelijke onderzoeken blijkt dat 4 tot 7 procent van de Nederlandse bevolking tot de LHBTI-gemeenschap behoort. Dat betekent voor Amstelveen ongeveer 5000 inwoners van de ruim 90.000. 'Het is belangrijk dat iedereen openlijk zichzelf kan zijn. Het Diversiteit Café steunen wij dan ook van harte. Het draagt bij aan een diverse en verdraagzame stad' - zegt wethouder Marijn van Ballegooijen.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

Villa Randwijck aan de Catharina van Clevepark 10


Het Diversiteit Café is iedere 4de donderdag van de maand geopend vanaf 20.00 uur. De openingsavond op 28 februari begint om 20.30 uur. Op deze avonden is er aandacht voor actuele thema's en dilemma's. Denk hierbij aan onderwerpen als ’roze’ ouderen, genderidentiteit en biculturele LHBTI’s. De invulling van de avonden verschilt. De ene keer wordt aan het begin van de avond een film vertoond, de andere keer schuiven gastsprekers aan.

'Het is heel belangrijk dat er nu in de eigen gemeente een plek is, waar Amstelveners uit de LHBTI-gemeenschap elkaar kunnen ontmoeten en in een veilige omgeving openlijk uit te kunnen komen voor wie ze zijn. Het mooie daarbij is dat het café open staat voor iedereen, zodat verschillende doelgroepen van elkaar kunnen leren en elkaar leren waarderen. Dit vergroot het onderling begrip en zorgt voor verbinding in de stad'- vertelt Floor Gordon (D66) wethouder Emancipatie en discriminatie. Amstelveen wil een stad van en voor iedereen zijn en hoort graag van de Amstelveners wat hun gedachten hierover zijn. De gemeente heeft daarom de postbus Diversiteit geopend voor ideeën die bijdragen aan een diverse en verdraagzame stad. Tips en suggesties kunnen naar diversiteit@amstelveen.nl.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.