Bijgewerkt: 4 maart 2024

Het convenant CJG Amstelland getekend

Nieuws -> Regio

Bron: Gemeente Amstelveen / Amstelveenweb
12-01-2009

Op dinsdagmiddag 12 januari 2009 vond de ondertekening plaats van het convenant voor het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Amstelland. In het raadhuis van de Gemeente Amstelveen werd de samenwerking tussen 11 instellingen formeel vastgelegd.

CJG  Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

Wethouder Onderwijs, Jeugd en Zorg van de Gemeente Amstelveen, Dolf Veenboer (PvdA) verwelkomt de aanwezigen


CJG  Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

Medewerkers van elf organisaties gaan straks het convenant tekenen


De direct samenwerkende partners zijn:

Amstelring (gespecialiseerde verzorging)

Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam (BJAA,)

GGD (Jeugdzorg Amsterdam)

Jeugd RIAGG-Noord-Holland Zuid,

Loket Vroeghulp Kind en Jeugd

MEE,

Samenwerkingsverband Amstelzijde (WSNS)

Samenwerkingsverband VO/SO

Stichting Cardanus,

Vita Welzijn en Advies,

WSNS Amstelland Zuid en de Veenlanden

Het CJG biedt gebundeld diverse preventieve voorzieningen op het gebied van opvoed- en opgroeiondersteuning voor jeugdigen van 0-23 jaar. Ouders kunnen op een laagdrempelige wijze hulp en advies krijgen bij opvoedvragen. Het beleid van de rijksoverheid voorziet in de oprichting van Centra voor Jeugd en Gezin in alle gemeenten en het is verplicht vanaf 2011.

CJG  Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

Raadscommissielid namens de Ouderen Combinatie Amstelveen, Henk Fokkink en raadslid voor GroenLinks, Dorien Mijksenaar waren ook aanwezig


CJG  Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

Wethouder Jaap Overbeek (CDA) van de Gemeente Aalsmeer tekent het convenant


CJG  Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

Een van de deelnemers tekent het convenant


CJG  Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

Wethouder Dolf Veenboer tekent ook het convenant


In 2008 hebben de gemeente Aalsmeer, Amstelveen, Ouder-Amstel en Uithoorn besloten gezamenlijk voorbereidingen treffen, om regionaal het Centrum Jeugd en Gezin Amstelland vorm te geven. Tegelijkertijd heeft men besloten een collectieve aanpak voor multiprobleemgezinnen te ontwikkelen en te integreren.

Via het CJG Amstelland willen de deelnemende gemeenten uitvoering geven aan de gemeentelijke taken met betrekking tot preventieve jeugdzorg:

-Signalering

-Informatie en advies

-Beoordelen en toeleiden naar passende hulp

-Zorgcoördinatie

De gemeenten realiseren samen met hun maatschappelijke partners een sluitende preventieve jeugdzorg via het CJG Amstelland. Het motto staat centraal: “Één gezin, één plan, één gebundelde aanpak, vanuit een positief pedagogische visie”.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.