Bijgewerkt: 22 juli 2024

Het bouwplan van nieuwbouwwijk De Scheg Oost is aangepast

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
15-09-2023

De gemeente Amstelveen en projectontwikkelaar VORM leggen de laatste hand aan een aangepast woningbouwprogramma voor nieuwbouwwijk De Scheg Oost. Door onvoorziene marktomstandigheden was het noodzakelijk om het woningbouwprogramma van het project Eilands Eigen aan te passen zodat er toch gebouwd kan worden. 


Foto Amstelveen
(Bron VORM - 2023)

Het project Eilands Eigen in De Scheg Oost in Amstelveen

Het project Eilands Eigen kreeg te maken met snelle en onvoorziene veranderingen in de kopersmarkt en de bouwwereld. Dat leidde tot onvoldoende verkochte woningen. De gemeenteraad is woensdagavond 12 september 2023 geïnformeerd over een aangepast en nu nog conceptvoorstel voor woningbouw in Scheg Oost. Zoals het er nu naar uitziet, komen er minder vrijstaande woningen en meer rijwoningen. Het aantal middeldure koopwoningen met een koopsom van € 355.000 neemt licht toe. Voor dit type woningen waren al koopcontracten getekend.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2022)

Floor Gordon (D66) wethouder Ruimtelijke Ordening

Floor Gordon (D66) wethouder Ruimtelijke Ordening: 'Wij hebben bedongen dat degenen die al een koopcontract hadden getekend, opnieuw recht van eerste koop krijgen. Hoewel de middeldure koopappartementen in de nieuwe opzet worden vervangen door zogenaamde beneden-bovenwoningen met een tuin of een balkon.' Ontwikkelaar VORM geeft tijdens het nieuwe verkoopproces voorrang aan de oorspronkelijke kopers. Deze kopers worden nadat het woonprogramma definitief is hiervan vóór de start van de verkoop op de hoogte gesteld. 

Nieuwe vergunning. Op dit moment zetten de gemeente en VORM in goed overleg de laatste puntjes op de i. De gemeente kijkt onder meer naar verhouding verharding versus groen, ruimtelijke kwaliteiten en duurzaamheid. De nieuwe Amstelveense stadsbouwmeester geeft ook adviezen. Ook bekijkt de gemeente of de inmiddels verleende bouwvergunning voor het oorspronkelijke plan nog deels overeind kan blijven voor een klein aantal huizen. Dan kan nadat de vergunning onherroepelijk is, direct gestart worden met bouwen. Daarnaast is een nieuwe vergunning nodig. Floor Gordon: 'We zijn heel blij met de ‘doorstart’ en bijkomend voordeel is dat er meer woningen nu financieel beter bereikbaar zijn. De wijk is bedoeld voor doorstromers en gezinnen.'

Nieuwe opzet. VORM geeft aan dat de stedenbouwkundige opzet van Eilands Eigen iets wijzigt. Er komen meer rijwoningen in verschillende types en een divers aanbod aan tweekappers verdeeld over vier verschillende fases. Het totaal aantal woningen neemt iets af. In plaats van de maximale 172 woningen worden er nu waarschijnlijk 153 woningen gebouwd. Dat leidt tot meer kwaliteit in de openbare ruimte, nog meer aandacht voor de leefbaarheid en een aanbod aan woningen dat beter aansluit bij de huidige marktomstandigheden. Onder meer door het gewijzigde woningaanbod, een efficiënter bouwsysteem en een verscherping van de bouwkosten is Eilands Eigen haalbaar in de nieuwe opzet volgens VORM.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.