Bijgewerkt: 30 september 2023

Het bestemmingsplan van project Acacialaan is te zien

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
08-12-2021

Van 8 december 2021 tot en met 18 januari 2022 zijn het ontwerp-bestemmingsplan en de ontwerp-omgevingsvergunning van de herontwikkeling van Acacialaan 20–22 in te zien. Ontwikkelaar Ten Brinke gaat op deze locatie (op de plek van de voormalige danssschool Mittelmeijer) een woongebouw met 26 middeldure koop- en twee vrije sector huurappartementen ontwikkelen.

Documenten inzien en reageren. De documenten vindt u op de website Ruimtelijke Plannen door te zoeken op het adres 'Acacialaan 20 Amstelveen', of onder plannaam of -nummer op 'Acacialaan 20-22'. U kunt de documenten ook –op afspraak– op papier inzien in het raadhuis van Amstelveen. Wilt u reageren op het plan voor de herontwikkeling van Acacialaan 20-22? Op de pagina Zienswijze indienen vindt u hoe u dit kunt doen.

Foto Amstelveen
(Bron Gemeente Amstelveen - 2020)

In het voorliggende schetsontwerp aan de Acacialaan 20-22 wordt uitgegaan van 26 middeldure en 2 dure koopappartementen. Het woningbouwprogramma en stedenbouwkundig concept sluit goed aan bij dit deel van de wijk Keizer Karelpark, waarin rondom overwegend grondgebonden sociale huurwoningen liggen


De eigenaar van de gerenommeerde dansschool Mittelmeijer heeft aangegeven te willen stoppen op deze locatie en danslessen elders voort te zetten. Om die reden heeft de eigenaar het pand verkocht aan ontwikkelaar Ten Brinke. Het plan van de ontwikkelaar is om het pand te vervangen door een appartementencomplex met 26 koopappartementen in het middensegment en 2 koopappartementen in het vrije sectorsegment.

De locatie is aantrekkelijk voor herontwikkeling, vanwege de ligging aan een groen speelgebied en de winkels aan de Van der Hooplaan. Ook past het woningbouwprogramma en stedenbouwkundig concept goed bij dit deel van Keizer Karelpark, waarin hoofdzakelijk grondgebonden sociale huurwoningen liggen naast een sportschool en een maatschappelijk gebouw. Het bouwplan blijft binnen de eigen perceelsgrenzen.

Door medewerking te verlenen aan het plan geeft het college van B en W uitvoering aan haar ambitie om meer woningen te bouwen in het middeldure segment. De herontwikkeling van de enigszins verouderde dansschool naar een modern appartementencomplex is een goede aanvulling op de leefomgeving.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.