Bijgewerkt: 6 oktober 2022

Het Zwarte Pad wordt verbreed en versterkt met duurzame damwand

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
02-04-2019

De gemeente Amstelveen gaat een toekomstbestendige damwand aanbrengen langs het Zwarte Pad tussen de Noorddammerlaan en de Zetterij. Ook wordt het fietspad verbreed, zodat fietsers in de toekomst ook dit deel van de hoofdfietsroute veilig en comfortabel kunnen gebruiken. Het aanleggen van een kwalitatief goed fietspad vergt tijd en afstemming met externe partijen. Dit betekent dat de werkzaamheden aan het Zwarte Pad naar verwachting eind dit jaar starten en het fietspad begin 2020 opent.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2009)

Het fietspad het 'Zwarte Pad' loopt langs de museumtramlijn ook in de Zetterij


Naar aanleiding van scheurvorming in het asfalt heeft de gemeente afgelopen december de aangrenzende houten damwand, waar het fietspad op steunt grondig geïnspecteerd. Deze bleek in slechtere staat dan voorzien. Daarop is besloten om vanaf 13 december 2018 dit deel voor onbepaalde tijd af te sluiten om de veiligheid van fietsers te waarborgen. Het fietsverkeer wordt omgeleid via de Vierlingsbeeklaan. Dit is de veiligste omleidingsroute.

Duurzame oplossing. In de afgelopen maanden is gezocht naar een oplossing. Verschillende mogelijkheden zijn hierbij bekeken. Gekozen is voor een duurzame oplossing en geen tijdelijke. Dit betekent het plaatsen van een toekomstbestendige damwand en verbreding van het fietspad. Door dit te combineren, hoeft het fietspad maar één keer afgesloten te worden. De keuze voor verbreding vraagt om zorgvuldig onderzoek en afstemming met meerdere externe partijen. Zo is het mogelijk noodzakelijk om de naastgelegen watergang te verplaatsen en kabels en leidingen te verleggen. Het doorrekenen van een constructie voor een damwand met bijbehorende vergunningen vraagt ook tijd.

Naast snelheid, is ook zorgvuldigheid geboden. Zorgvuldige voorbereiding van een project en veiligheid voor de weggebruiker staan voorop. De verwachting is dat gezien alle stappen die moeten worden doorlopen (onderzoek, vergunningen, aanbesteding etc.) eind dit jaar gestart kan worden met de werkzaamheden. Het fietspad kan dan in het eerste kwartaal van 2020 weer open.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.