Bijgewerkt: 22 juli 2024

Het Sinai Centrum is geopend!

Nieuws -> Gezondheid

Bron: Amstelveenweb / Sinai Centrum
12-06-2008

Het Sinai Centrum aan de Laan van de Helende Meesters 2 in Amstelveen, werd op woensdag 11 juni 2008 door Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Margriet der Nederlanden officieel geopend.Het Sinai Centrum is de enige Joodse instelling voor geestelijke gezondheidszorg en begeleiding van mensen met een verstandelijke handicap in Nederland en heeft zich gespecialiseerd in de behandeling van psychotrauma veroorzaakt door oorlog, geweld en verlies.

Sinai Centrum Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

De gele stenen van het nieuwe gebouw van het Sinai Centrum zijn ook een deel van de Joodse identiteit


Een gebouw met een verhaal

Het nieuwbouwproject te Amstelveen bestaat uit twee gebouwen. Het betreft de locatie aan de Laan van de Helende Meesters en de locatie Maccabiadelaan. Beide locaties liggen aan de oostkant van de gemeente Amstelveen, vlakbij de A9. De locatie aan de Laan van de Helende Meesters heeft een behandelfunctie en de Maccabiadelaan heeft een woonfunctie met leerwerkcentrum.

Met de verhuizing naar Amstelveen koos het Sinai Centrum ervoor om dichter bij de Joodse gemeenschap in Nederland vorm en inhoud te geven aan haar doelstelling. Deze luidt: het bieden van moderne en goed toegankelijke GGZ en Verstandelijk Gehandicaptenzorg (VG) aan Joden in Nederland en Europa èn aan alle andere Nederlanders die een beroep doen op de expertise van het Sinai Centrum in het behandelen van aan psychotrauma gerelateerde problematiek. De Joodse identiteit is de bestaansgrond van het Sinai Centrum.

Voor klinische en poliklinische (dag) behandelingen en geestelijke gezondheidszorg en psychotrauma kunnen de patiënten terecht in Amstelveen en voor poliklinische klachten kunnen ze in Amersfoort terecht. Er zijn ook dependances in Groningen, Arnhem, Eindhoven, Rotterdam en Den Haag. Het Sinai Centrum heeft ongeveer 400 medewerkers en 80 vrijwilligers.

Sinai Centrum Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Margriet wordt begeleid door de heer dr. Cor de Bode, voorzitter Raad van Bestuur


Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Margriet werd bij de ingang van het centrum ontvangen door de heer drs. R. H. Levi, de voorzitter van de Raad van Toezicht, de heer dr. Cor de Bode, voorzitter Raad van Bestuur, burgemeester van Amstelveen, de heer Jan van Zanen en de heer Harry Borghouts de Commissaris van de Koningin in Noord-Holland en naar de zaal begeleid.

De grote zaal in het Sinai Centrum was helemaal vol met medewerkers, patiënten en uitgenodigde gasten en nadat Prinses Margriet had plaatsgenomen waren alle stoelen bezet. De gastvrouw, mevrouw Hermine Nonnekes, secretaris van de Raad van Bestuur verwelkomde iedereen op deze feestelijke middag en daarna kreeg de heer Robert Levi het woord.

Sinai Centrum Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

Hermine Nonnekes, secretaris van het bestuur- nu als gastvrouw- naast drs. R. H. Levi, voorzitter van de Raad van Toezicht


De heer Levi vertelde na zijn welkomstwoorden, dat het voor hem een grote eer was om deel uit te maken van een honderdjarige traditie waar de organisatie van het Sinai Centrum, in het bijzijn van Prinses Margriet een nieuw behandelcentrum kon openen.

De geschiedenis van het Sinai Centrum kent veel hoogtepunten en helaas veel dieptepunten, maar ze zijn er steeds weer sterker van geworden. Met alle bescheidenheid durfde hij te stellen, dat ze binnen de psychiatrie en binnen de zorg met mensen met verstandelijke handicap, door de jaren heen een respectabele naam hebben opgebouwd.

Niet alleen ten behoeve van de doelgroep overigens, maar anderen die daarvan willen profiteren waren en zijn nog steeds welkom in ons huis, zo stelde hij. Ook op deze nieuwe plek in Amstelveen zal daar verder hard aan worden gewerkt. Werk binnen een instelling die zorg verleent volgens hoge professionele maatstaven en waar de cliënten met even veel zorg en liefde worden behandeld als 100 jaar geleden, toen ze nog patiënten heetten.

Na zijn toespraak kwam de heer Cor de Bode, voorzitter Raad van Bestuur naar de microfoon en hield ook een toespraak. Hierin bedankte hij Prinses Margriet voor haar aanwezigheid, omdat dit feit voor de cliënten, voor de medewerkers èn de Joodse gemeenschap in Amstelveen, van enorme betekenis is.

Sinai Centrum Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

Op de eerste rij zit Prinses Margriet tussen de heer De Bode en de heer Levi


Hij gebruikte een klein koffertje uit 1943 om te illustreren dat de Joodse identiteit altijd is verbonden met de geschiedenis in Nederland. Het is heel speciaal, omdat bij de cliënten die na de oorlog bij het centrum in behandeling zijn geweest, ook altijd een psychotrauma problematiek aanwezig was. De behandelende artsen merken dat nog steeds bij de eerste, de tweede en derde generatie.

 Sinai Centrum Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

De heer dr. Cor de Bode, voorzitter Raad van Bestuur tijdens zijn toespraak


Het specialisme is sinds jaren niet alleen voor Joodse cliënten beschikbaar, maar ook voor Nederlanders en nieuwe Nederlanders, met diverse culturele achtergronden. Zo zijn er bijvoorbeeld veel Indische mensen met een beladen verleden, die de weg naar het Sinai Centrum vinden. Ook wordt het centrum bezocht door de oudere en jonge veteranen die uitgezonden zijn en waren naar oorlogsgebieden en waarvan sommigen terugkomen met ernstige trauma’s. De trauma’s veroorzaken vaak zware conflicten met hun vrouw en kinderen en ontwrichten daardoor gezinnen. Vele emigranten, vluchtelingen en asielzoekers, die vanuit hun land van herkomst trauma’s meenemen, vinden allemaal de weg naar het Sinai Centrum.


Daarna bedankte hij alle bouwers, de architecten, de aannemers, de onderaannemers, de interieur bouwers, schilders, de tuinontwerpers en alle mensen die aan dit fantastische gebouw hebben meegewerkt. Over de problemen in de Nederlandse gezondheidszorg heeft de voorzitter ook iets te melden. Volgens hem ligt de Joodse Geestelijke Gezondheidszorg opnieuw onder vuur, want het huidige beleid in de zorgmarkt vindt dat extra geld voor identiteitsgebonden zorg, de verantwoordelijkheid van het individu zelf is en niet de verantwoordelijkheid van de gemeenschap.“Laten wij de families, hun kinderen en de kinderen van die kinderen en alle slachtoffers van oorlog vervolging en geweld een nieuwe toekomst gunnen, door ook vandaag en morgen een veilige behandelplek te garanderen, hier in dit Joodse huis. Een open huis voor mensen van alle culturen die hulp behoeven!” “

Koninklijke Hoogheid, wij zijn zielsgelukkig dat u in de traditie van uw moeder, koningin Juliana, hier in Amstelveen opnieuw het eeuwige licht gaat ontsteken. Dat u hier vandaag de laatste handeling wilt verrichten aan het kunstwerk, gemaakt door onze cliënt/werknemers en kunstenaar van het nieuwe leer/werk centrum Nesjomme.”

 Sinai Centrum Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

Mevrouw Ilse Debije, staffunctionaris interviewt twee cliënten, Michael Cahzay en Jeanette Smits, over hun ervaringen met het Sinai Centrum


Na de twee toespraken kwam mevrouw Debije, staffunctionaris PR en Communicatie met twee cliënten naar het podium, om ze te interviewen over hun ervaringen met het Sinai Centrum.

 Sinai Centrum Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

Vlnr: Burgemeester Jan van Zanen, Prinses Margriet, Robert Levi, Commissaris van de Koningin in Noord-Holland Harry Borghouts en rabbijn Binyomin Jacobs


 Sinai Centrum Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

De aanwezige gasten luisteren naar de toespraken


 Sinai Centrum Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

Prinses Margriet krijgt de laatste instructies van mevrouw De Lizer, hoe ze de laatste handelingen aan het schilderij moet verrichten


Sinai Centrum Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

En het moment van de waarheid: het schilderij is nu eindelijk af. Dit kunstwerk bestaat uit twee delen,- een deel hangt al in de entree - werd gemaakt door de cliënten


Sinai Centrum Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

Het schilderij in volle glorie. In de psychiatrie wordt vaak kunstschilderen als therapie gebruikt, met succes


Na deze actie zong de heer David Zilversmit het door hem zelf gecomponeerde lied “Light the Candle” en werd op de piano begeleid door de heer llja Belianco.

Sinai Centrum Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

De heer Cor de Bode begeleidt de Prinses naar de sjoel


Sinai Centrum Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

Rabbijn Binyomin Jacobs tijdens zijn toespraak in de sjoel (synagoge)


Prinses Margriet liep tussentijds naar de sjoel (een andere naam voor synagoge), waar rabbijn Jacobs de hieronder weergegeven rede hield.

Koninklijke Hoogheid,

Over enkele ogenblikken mag ik u uitnodigen om het neer tamied, het eeuwige licht, opnieuw aan te steken. Opnieuw, omdat we verhuisd zijn en dus ook dit neer tamid is meeverhuisd. Maar ook opnieuw omdat U, Koninklijk Hoogheid, het weliswaar voor het eerst zult ontsteken, maar uw moeder, Koning Juliana, is u 48 jaar geleden voorgegaan bij de opening van onze kliniek in Amersfoort.

Het neer tamid, het eeuwige licht, herinnert aan de menora, de zevenarmige kandelaar, die eens brandde in de Tempel in Jeruzalem. Het herinnert ons aan verwoesting en vervolging, aan de diaspora. En wij, het Sinai Centrum, zien in het eeuwige licht ook de gruwelijke vernietiging in 1943 van het Apeldoonsche Bosch , summum van misdadige waanzin.

Sinai Centrum Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

Burgemeester Jan van Zanen in de sjoel met een keppel op zijn hoofd. Mannen en getrouwde vrouwen moeten in de sjoel hun hoofd bedekken, voor mannen is dat vaak een keppel. Het dragen van de keppel is een teken van eerbied voor God


Sinai Centrum Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

Prinses Margriet in de sjoel, luistert naar de toespraak van de rabbijn


Maar het eeuwige licht straalt ook hoop en verwachting uit en bovenal doorzettingsvermogen. Het licht laat zich niet doven, het staat symbool voor de bezieling, Joodse warmte en motivatie, gedrevenheid, de Joodse identiteit die de eeuwen heeft weten te trotseren ondanks alles...en dat vanuit simche/vreugde.

Koninklijke Hoogheid, zo-even heeft u de laatste hand aan het kunstwerk gelegd en nu zult u het eeuwige licht ontsteken. Het lijken twee gescheiden openingshandelingen. Maar dat lijkt alleen maar zo. Het is één openingshandeling die de twee pijlers toont waarop ons Centrum is gestoeld. Het kunstwerk staat symbool voor de therapie, de behandeling, het omhulsel, de techniek die we aanbieden aan onze bewoners en cliënten.

Sinai Centrum Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

Een geborduurde menora in de sjoel van het Sinai Centrum. Het is een zevenarmig kandelaar, het oude symbool voor het Hebreeuwse volk en een van de oudste symbolen voor het Jodendom
Maar ons medisch aanbod is niet alleen technisch: het leeft, wordt aangeboden vanuit een gedrevenheid en bezieling, vanuit de Joodse identiteit, de ziel van het Sinai Centrum, de kern van ons bestaan. Het eeuwige licht verkondigt dat een lichaam zonder ziel niet kan leven, behandeling zonder bezieling niet hoort te bestaan en dat in ons Sinai Centrum de Joodse identiteit en het medisch psychiatrisch handelen een hechte en levendige eenheid vormen.

Koninklijke Hoogheid: het lichaam van het Sinai Centrum heeft u al voor geopend verklaard. Mag ik u nu verzoeken het lichaam van zijn ziel te voorzien door het eeuwige licht te ontsteken, terwijl we tegelijkertijd bidden tot de Allerhoogste, de Rofee Choliem - Hij die de zieken geneest, om bimheera wejameenoe - spoedig in onze dagen, alle zieken te genezen zodat ziekenhuizen, en dus ook dit prachtige Sinai Centrum, hun poorten voorgoed kunnen sluiten!!

Sinai Centrum Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

Prinses Margriet steekt (met een schakelaar) het eeuwige licht aan in de sjoel


Na zijn woorden ontstak de Prinses het eeuwig licht, dat haar moeder, Koningin Juliana ook al in 1960 deed in Amersfoort, toen de Sinai kliniek werd daar geopend. De organisatoren boden Prinses Margriet een rondleiding aan om het gebouw te bekijken, dat ze met veel plezier deed, net als alle gasten.

Sinai Centrum Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

Prinses Margriet verlaat de sjoel met de heer De Bode en zij gaan langs de heer Borghouts (met keppel)


Sinai Centrum Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

Rabbijn Jacobs met de heren Borghouts en Van Zanen


Sinai Centrum Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

Prinses Margriet in gesprek met een cliënt van het Sinai Centrum, tijdens de receptie


Sinai Centrum Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

Prinses Margriet met Cor de Bode


Sinai Centrum Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

Prinses Margriet wordt door Harry Borghouts, Commissaris van de Koningin in Noord-Holland begeleid naar haar dienstauto


Sinai Centrum Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

Prinses Margriet neemt afscheid van de gastheren


Sinai Centrum Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

De Audi met de Koninklijke vlag rijdt weg. De vlag heeft een blauw kruis, met in het midden het Nederlandse wapen met de Koninklijke kroon erop. Het blauwe kruis verdeelt de vlag in vier vakken met daarin een blauwe jachthoorn


Sinai Centrum Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

De CvdK in NH, Harry Borghouts met burgemeester van Amstelveen, Jan van Zanen bij de ingang van het Sinai Centrum


Sinai Centrum Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

Het Sinai Centrum is nu echt officieel geopend!


Na de rondleidingen konden de gasten het glas heffen en een hapje eten tijdens een feestelijke receptie. Een ieder genoot van deze bijzondere middag.

Website: Sinai CentrumAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.