Bijgewerkt: 15 april 2024

Het Schipholfonds doneert ruim 125.000 euro aan omgeving

Nieuws -> Schiphol

Bron: Amsterdam Airport Schiphol
12-01-2011

Het Schipholfonds heeft in het vierde kwartaal van 2010 een bedrag van € 125.660 geschonken aan 38 instellingen en organisaties op maatschappelijk, cultureel of sportief gebied in de omgeving van Schiphol. De hoogste donaties (van € 2.500 en hoger) werden vandaag op Schiphol uitgereikt door Marion Versluys en Anton Temme, bestuursleden van Het Schipholfonds.

Amstelveen

De Amstelveense Schaatsvereniging 'De Poelster'kreeg € 2.500 , de Amsterdamse Mixed Hockey Club Pinoké € 3.950 en de Scouting Radboudgroep Amstelveen kreeg € 4.000 donatie van het Schipholfonds.

Hoogste donatie

Stichting MeerJazz uit Hoofddorp, organiseert van 27 t/m 29 mei 2011 het MeerJazz Festival. Het Festival is het grootste Big Band concours in Nederland op het gebied van Jazz en aanverwante geïmproviseerde muziek en biedt tevens een podium aan regionale amateur-bands. Met een donatie van € 10.000 euro maakt Het Schipholfonds MeerJazz mede mogelijk.

Hoge donatie

Stichting Paardrijden Gehandicapten 'De Blijde Ruiters' te Zaandam, is een vereniging waar een aantal ruiters zonder een fysieke beperking, als vrijwilliger, al 37 jaar paardrijles geeft aan gehandicapte ruiters. Om deze activiteiten een steuntje in de rug te geven stelt Het Schipholfonds een donatie van € 7.500 beschikbaar.

Het Schipholfonds

In 1994 is op initiatief van Amsterdam Airport Schiphol Het Schipholfonds opgericht met als doel de maatschappelijke betrokkenheid van de luchthaven met de omgeving tot uiting te brengen. Daartoe ontvangt het fonds jaarlijks een schenking van de luchthaven.

Het bestuur van het fonds kent 4 maal per jaar donaties toe aan algemeen nut beogende instellingen, zonder winstoogmerk, die werkzaam zijn op het gebied van Welzijn, Cultuur of Sport.

Voor een donatie komt in principe een instelling in aanmerking als die:

- statutair gevestigd is binnen het werkgebied van het fonds;

- een eenmalig gericht project realiseert binnen het werkgebied van het fonds;

- in de afgelopen 36 maanden geen donatie van het fonds toegekend heeft gekregen en

- aan de door het fonds gestelde criteria voldoet.

Uitgebreide informatie staat op de website van het fonds: www.schipholfonds.nl Voor het indienen van aanvragen voor donaties in het eerste kwartaal 2011 is de sluitingsdatum 24 januari 2011.

Schipholfonds Amstelveen
(Bron Schipholfonds - 2011)

Overzicht van de donaties van het Schipholfonds in het vierde kwartaal van 2010


Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.