Bijgewerkt: 8 december 2023

Het Masterplan van het Cobra Museum is erg summier

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
09-11-2023

De reactie van het College B en W van Amstelveen over het Masterplan van het Cobra Museum: 'Deze week hebben wij het Masterplan (pdf 43 pagina's) genaamd 'Samenspel' van het Cobra Museum voor Moderne Kunst (hierna Cobra Museum of museum) ontvangen. Het bestuur van het museum zal dit Masterplan op 15 november 2023 toelichten in het raadsgesprek, waarna het politieke debat volgt. Op basis hiervan zal het college een raadsvoorstel opstellen en op 21 november bespreken. Op 29 november 2023 wordt het raadsvoorstel besproken in de raadsvergadering.

Foto Amstelveen
(Foto Gemeente Amstelveen - 2023)

Herbert Raat (VVD) wethouder Kunst en Cultuur met de heer Marius Touwen, toekomstige financier van het Cobra Museum in Amstelveen voor restaurant WineKitchen at Sea in het Oude Dorp op 13 september 2023

In een eerste voorlopige reactie, mede op basis van het onafhankelijke advies van de Amstelveense Adviesraad Cultuur (AAC), die wij op 8 november 2023 hebben gesproken, zijn wij van mening dat de nieuwe plannen en ideeën in het Masterplan summier (beperkt) zijn beschreven. Het verslag van de AAC wordt nagezonden. Onderdelen zoals onder andere de interactieve broedplaats, de verbouwing van het pand en het opstellen van modules voor het onderwijs zijn onvoldoende uitgewerkt. Het inhoudelijke deel in het plan lijkt op een accentverschuiving in plaats van een benodigde volledige koersverandering.

Bij het Masterplan zoals het er nu ligt, hebben wij vraagtekens bij de meerjarenbegroting. Wij zijn van mening dat de financiële risico's vooral bij de gemeente worden neergelegd. Onze zorgen ten aanzien van het plan hebben wij uitgesproken in een gesprek met de heer Touwen en het bestuur van het museum op 9 november 2023. In het raadsgesprek zal het Masterplan door het museum en de heer Touwen worden toegelicht.'Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.