Bijgewerkt: 22 september 2023

Het Keizer Karel College krijgt 25 miljoen euro voor renovatie

Nieuws -> Gemeente

Bron: GemeenteAmstelveen/KKC
11-10-2020

Het Keizer Karel College wordt gerenoveerd en uitgebreid aan de Elegast 5 in Amstelveen. Deze afspraak heeft de gemeente met het onderwijsbestuur gemaakt. Het KKC kan daarmee de komende 30 jaar het groeiende aantal leerlingen onderbrengen én het pand verduurzamen. Dit voorstel wordt tijdens de komende raadsvergadering aan de raad voorgelegd.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

De hoofdingang van KKC in november 2018


Frank Berkhout (D66) wethouder Onderwijs: 'Met de renovatie en uitbreiding van het KKC zijn de Amstelveense middelbare schoolgebouwen weer bij de tijd. Het is mooi dat dit schoolgebouw uit 1968 behouden blijft voor het Oude Dorp. Een duurzame oplossing ook want we behalen een enorme milieuwinst door een groot deel van het pand blijvend te gebruiken. Renovatie is verder voordeliger dan nieuwbouw, bleek toen we de kosten vergeleken.'

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2020)

Frank Berkhout (D66) wethouder Onderwijs en Jeugdzorg


Arend Smit, voorzitter van de Stichting Keizer Karel: 'Als stichting vinden we het belangrijk dat toekomstgericht onderwijs verder gerealiseerd wordt. Daarom investeert onze stichting een bedrag van € 3,7 miljoen in dit gezamenlijke project. De totale investering is begroot op € 24,8 miljoen. De gemeente neemt een bedrag € 21,1 miljoen voor haar rekening.' Nan Botting, rector van KKC: 'Als nieuwe rector ben ik blij dat de kogel door de kerk is. Met hernieuwde energie gaan we nu verder met uitwerken van de plannen en maken we een start met de voorbereidingen.'

Foto Amstelveen
(Bron KKC - 2020)

Arend Smit voorzitter van de Stichting Keizer Karel


Met de uitbreiding en renovatie wil het KKC niet alleen zorgen voor de huisvesting van het groeiende aantal leerlingen. Vanaf het begin af aan stonden twee uitgangspunten centraal. Zo moet de nieuwe indeling en vormgeving van het KKC hun onderwijsvisie ondersteunen. Dat betekent bijvoorbeeld dat in het bestaande en nieuwe deel leer- en studiepleinen komen. Tweede uitgangspunt was een goede en gezonde leer- en werkomgeving. De hele school moet gaan voldoen aan het Frisse Scholen klasse B principe.

Een frisse school is een schoolgebouw (basis- of voortgezet onderwijs) met een laag energiegebruik en een gezond binnenmilieu als het gaat om luchtkwaliteit, temperatuur, comfort, licht en geluid. Voor de sportvoorzieningen komt nog een apart plan. Waarbij de sportaccommodatie buiten schooltijd ook door andere verenigingen gebruikt kan worden. De start van de werkzaamheden staan gepland voor het jaar 2022, de tijdelijke huisvesting op het naastgelegen sportterrein wordt in 2021 geplaatst.


De gemeente Amstelveen wil de komende jaren verder investeren in scholen. De gebouwen moeten, naast ruimte bieden aan het groeiende aantal leerlingen, voldoen aan nieuwe klimaat- en duurzaamheidseisen en zo ingericht zijn dat men volgens de laatste onderwijsvisies les kan gegeven. Hoe de gemeente dit wil doen en wat de bijbehorende kosten zijn, staat beschreven in het Integraal Huisvestingsplan (IHP).

Dit Integraal Huisvestingsplan bestaat uit twee delen. Het eerste deel richt zich op de periode 2020-2024. Hierin pakt de gemeente de schoolgebouwen aan met de meest urgente huisvestingsvragen. Dit deel wordt bij de begroting aan de raad voorgelegd. In het tweede deel (IHP2) kijkt men ver vooruit tot 2039. Dit deel volgt later omdat hiervoor nog intensief overleg nodig met onderwijsbesturen en kinderopvangorganisaties om tot gezamenlijke inzichten en een visie te komen.Frank Berkhout (D66) wethouder Onderwijs licht toe: 'Met het Integraal Huisvestingsplan anticiperen we, samen met onze onderwijspartners, op toekomstige ontwikkelingen als de groei van de stad en de internationalisering die vraagt om een breder scholingsaanbod. Ik kijk uit naar de veranderingen in onze stad de komende jaren. Zo is het nieuwe schoolgebouw van het Herman Wesselink College bijna klaar voor gebruik en volgt de sportvoorziening snel. Het Keizer Karel College wordt gerenoveerd en uitgebreid zodat het de komende 30 jaar weer meekan. Ook het Amstelveen College, ooit ontworpen voor 1.500 leerlingen, breiden we uit zodat de 1.700 leerlingen erin passen. Bij de basisscholen werken we verder aan al ingezette ontwikkelingen.

Denk bijvoorbeeld aan vervangende nieuwbouw voor de Horizon en de Akker. Zij komen samen onder één dak met kinderopvang en sport. Volgend jaar start de bouw van het nieuwe gymlokaal voor de Bloeiwijzer en verplaatsen we de School of Understanding van de Landtong naar Pandora. De toekomst vraagt niet alleen om aanpassingen van bestaande scholen. Ook in nieuwe wijken, zoals in de Scheg, staat een nieuwe onderwijsvoorziening gepland. Zodat kinderen uit die nieuwe wijk straks in hun eigen buurt naar school kunnen. In totaal komt de investering voor het eerste deel van het IHP op € 49,7 miljoen euro.'
Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.