Bijgewerkt: 14 april 2024

Het College van Amstelveen wil het contract met Welzorg ontbinden

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
16-06-2014

Betreft voornemen beëindiging contract Welzorg,

Geachte leden van de gemeenteraad,

In de brief van 20 mei 2014 bent u geïnformeerd over de stand van zaken van de problemen met Welzorg, de leverancier van hulpmiddelen. Met deze brief informeer ik u over het voornemen van het college om het contract met Welzorg te beëindigen. Op donderdag 12 juni jl. heeft er een gesprek plaatsgevonden met Welzorg over de dienstverlening, in het bijzonder over het verbeterplan. Gebleken is, dat Welzorg de verbeterpunten uit het plan niet heeft kunnen waarmaken. Dit biedt de gemeente de juridische mogelijkheid om het contract te ontbinden op grond van wanprestatie.

Het college is voornemens het contract ontbinden, zodra er een nieuwe aanbieder is gecontracteerd voor de hulpmiddelen. Zoals vermeld in de brief van 20 mei heeft het college, om te voldoen aan de Europese aanbestedingsregels, tijd nodig om de nieuwe partijen te contracteren. Het college streeft er naar om zo snel mogelijk, uiterlijk per 1 februari 2015, nieuwe aanbieders gecontracteerd te hebben. Tot die tijd wordt Welzorg aan de contractuele verplichtingen gehouden en doet de gemeente er alles aan de dienstverlening zo goed mogelijk te laten verlopen.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Herbert Raat, (VVD) wethouder Zorg en Financiën


Om problemen, zoals bij Welzorg (te late leveringen en te laat of onvoldoende repareren van gebreken) in de toekomst zoveel mogelijk te voorkomen, wil het college enkele veranderingen in de nieuwe contracten opnemen:

1.         Nieuwe contracten worden aangegaan met meerdere aanbieders. Hierdoor is de gemeente niet afhankelijk van één partij en kunnen de leveringen en reparatieopdrachten worden uitgevoerd door de partij die voor de inwoners de beste prestaties levert;

2.         In het contract wordt opgenomen, dat de gemeente ook een andere partij kan inschakelen om noodzakelijke reparaties uit te voeren, wanneer de gecontracteerde aanbieders de reparaties niet binnen de afgesproken termijn uitvoeren. Hierdoor wordt voorkomen, dat inwoners afhankelijk zijn van de gecontracteerde aanbieders en blijven wachten op hun noodzakelijke reparatie;

3.         De mogelijkheid om contracten in een eerder stadium te ontbinden, wanneer essentiële onderdelen uit het contract (zoals leveringen en reparaties) niet worden

Inwoners die aangewezen zijn op een hulpmiddel zijn immers niet gebaat bij een boete voor de aanbieder, maar bij het zo snel mogelijk oplossen van eventuele problemen in de dienstverlening. In de contracten zal worden opgenomen, dat het contract met de betreffende aanbieder kan worden ontbonden. Wanneer de afspraken binnen de implementatietermijn niet worden nagekomen, zal het contract aan een andere partij worden gegund. Met deze maatregelen gaat het college ervan uit, dat de dienstverlening voor het leveren en repareren van hulpmiddelen weer op het gewenste niveau wordt gebracht. Zodra er meer bekend is over het contracteren van nieuwe aanbieders, zal ik u hiervan op de hoogte brengen.

Hoogachtend, burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen, namens dezen, Herbert Raat, wethouder Zorg en FinanciënAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.