Bijgewerkt: 26 september 2023

Het College van Amstelveen is positief over verkoop 136 sociale huurwoningen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
11-08-2015

De gemeente Amstelveen werkt mee aan een procedure om de verkoop van 136 sociale huurwoningen aan Augustinuspark, ds. Heldringstraat en William Boothlaan mogelijk te maken. Het College van B en W stelt als voorwaarde, dat de woningen van woningcorporatie Omnia Wonen met minimaal 10% korting eerst aan eigen huurders worden aangeboden.

Herbert Raat, (VVD) wethouder Wonen: 'Goed, dat Omnia Wonen met deze aanvraag de eerste stap gezet heeft. Ik hoop, dat ze nu daadwerkelijk overgaat tot de verkoop van de woningen. Zo krijgen Amstelveense huurders de kans om bezit op te bouwen in plaats van levenslang huur te betalen. Op de lange termijn is kopen financieel aantrekkelijker dan huren. Met name in de buurt Keizer Karelpark oost, waar het eigen woningbezit relatief laag is (39 procent), is het goed om de balans te herstellen’.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

Herbert Raat, (VVD) wethouder Wonen


Rijkelijk veel sociale huurwoningen

Amstelveen heeft 10.300 sociale huurwoningen. Daarnaast zijn er circa 3000 woningen van particuliere huiseigenaren onder de liberalisatiegrens (max.

€ 710,68 per maand). Totaal telt Amstelveen 13.300 “goedkope” huurwoningen. Dit is 32 procent van het totaal aantal woningen in Amstelveen. Dit is overvloedig veel, gezien het hoge opleidingsniveau van Amstelveners en het feit, dat inkomens hier gemiddeld 25 procent hoger liggen dan het landelijk gemiddelde. 

Uitgaande van het aantal huishoudens in Amstelveen met een inkomen onder de 34.911 euro zou een aantal sociale huurwoningen bij corporaties en verhuurders van ongeveer 9.300 voldoende moeten zijn. Er is dan ruimte om 600 tot 1100 sociale huurwoningen te verkopen.

Woonagenda 2015

De verkoop van sociale huurwoningen sluit aan bij de concept woonagenda 2015 die begin juni door het college van B en W werd vrijgegeven voor participatie.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.