Bijgewerkt: 2 december 2021

Het College B en W van Amstelveen wil niet bezuinigen op sport

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
06-05-2013

Sportnota zet in op het behouden van kwaliteit en diversiteit

De afgelopen jaren heeft Amstelveen flink in sportaccommodaties geïnvesteerd, waardoor het voorzieningenniveau op dit moment hoog is. Het College wil dit graag zo houden. Samen met het Sportbedrijf heeft zij haar ambities vastgelegd in de Sportnota. De afgelopen periode hebben sportverenigingen, raadsleden, Seniorenraad en Participatiegroep Gehandicapten Amstelveen (PGA) de gelegenheid gekregen op het stuk te reageren.

In het sportbeleid, dat de afgelopen jaren is gevoerd, lag de focus vooral op accommodatie- en sportstimuleringsbeleid. Nu de meeste accommodaties er in Amstelveen op en top bijliggen, is het tijd om het sportbeleid inhoudelijk beter op de kaart te zetten en met sport nog meer bij te dragen aan doelstellingen van onder andere onderwijs, jeugdbeleid, gezondheid, maatschappelijke participatie en de aantrekkelijkheid van de stad.

Amstelveense sportverenigingen en andere sportaanbieders zorgen samen met het Sportbedrijf voor een vruchtbaar en verscheiden sportklimaat en koesteren talentvolle sporters. De gemeente voert regie, draagt een aantal beheertaken over en houdt bij de ruimtelijke inrichting rekening met de grote populariteit van sport in Amstelveen.

levie Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

John Levie (BBA) wethouder Sport


Wethouder Sport John Levie (BBA) geeft aan: “ De honderden, zo niet duizenden vrijwilligers die zich wekelijks inzetten voor onze sportverenigingen zijn heel belangrijk voor Amstelveen. Wij kunnen zorgen voor mooie sportvelden en sportaccommodaties, maar zij moeten het uiteindelijk doen en zorgen voor het elan.

Om deze reden hebben we ook zoveel mogelijk sportpartners betrokken bij het opstellen van de sportnota en gaan wij dit jaar met de buurtsportcoach aan de slag. Alleen zo kunnen we de doelstelling “Amstelveen beweegt gezond!” verder vorm geven”.

Pieter Monkelbaan, voorzitter Sporting Martinus:”Ik ben heel blij, dat het college ook in deze financieel lastige tijd kiest voor sport. De ambitieuze sportnota is hiervan het bewijs. Niet op iedere euro beknibbelen maar samen met verenigingen uitdagingen aangrijpen om het sportklimaat nog verder te verbeteren. Sporting Martinus juicht dit toe en is net zoals de meeste andere verenigingen tevreden met de in de sportnota geformuleerde doelen’.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.
Zoeken
OTHER LANGUAGES

Amstelveen in english Amstelveen magyarul
LINKS