Bijgewerkt: 15 augustus 2022

Het Cobra Museum exposeert werken van Constant Nieuwenhuys

Nieuws -> Cultuur

Bron: Cobra Museum
20-10-2021

Vrijdag 5 november 2021 t/m zondag 6 maart 2022. Dinsdag 19 oktober 2021 - Dit jaar is het 101 jaar geleden dat kunstenaar Constant Nieuwenhuys, een van de belangrijkste medeoprichters van de Cobra-beweging, is geboren.

Het Cobra Museum voor Moderne Kunst organiseert daarom een tentoonstelling, waarin naast kunstwerken uit zijn Cobra-periode (1948-1951) ook werken uit zijn latere periode worden getoond. Het Cobra Museum besteedt hiermee voor het eerst aandacht aan deze periode uit Constants oeuvre. Het museum heeft daarnaast Antonis Pittas en Antonio Jose Guzman uitgenodigd om te reageren op Constants oeuvre en gedachtegoed. Deze internationaal gerenommeerde kunstenaars hebben speciaal voor de gelegenheid nieuw werk gemaakt met de belangrijke doelstelling het publiek met een hedendaagse blik naar het werk van Constant te laten kijken. De tentoonstelling Constant 101 – The Future Can be Humane is te zien van vrijdag 5 november 2021 tot zondag 6 maart 2022 in het Cobra Museum in Amstelveen.

Foto Amstelveen
(Bron Wikipedia - 2021)

Constant Anton Nieuwenhuys (Amsterdam, 21 juli 1920 - Utrecht, 1 augustus 2005), volgens de burgerlijke stand Nieuwenhuijs, was een Nederlands beeldend kunstenaar, auteur, muzikant. Hij was een vooraanstaand lid van de kunstbeweging Cobra en naast kunstschilder ook ontwerper van het visionaire architectuurproject New Babylon in Den Haag. Op de foto ontvangt Constant Nieuwenhuijs de David Roëllprijs in1974. Naast hem zijn derde echtgenote, Nellie Riemens, de oudste zuster van Henny Riemens fotografe en echtgenote van Corneille


Met de selectie werken van Constant wil het museum het beeld benadrukken van Constant als een kunstenaar met een onafgebroken geloof in een betere wereld, waarin collectiviteit, vrede en creativiteit de boventoon zouden moeten voeren. De geselecteerde werken van Constant, uit de collectie van het Cobra Museum, Fondation Constant en het Stedelijk Museum Schiedam, tonen Constant als maatschappelijk geëngageerd kunstenaar. Een belangrijke thematische draad in de tentoonstelling is er een die ook ons huidig tijdgewricht sterk bepaalt: migratie en ontheemding als gevolg van wereldpolitiek. Thema’s die vandaag de dag nog even relevant zijn. 

The Future Can Be Humane. Constant (Constant Nieuwenhuys, 1920-2005) was naast kunstenaar ook een van de intellectuele motoren achter de Cobra-beweging (1948-1951). Daarmee kan hij als een van de belangrijkste medeoprichters worden gezien. Hij heeft zich ontpopt als een kunstenaar die steeds weer nieuwe paden durfde in te slaan, uitdagende samenwerkingen niet schuwde en bovenal overtuigd was van de belangrijke rol die creativiteit en kunst spelen in onze samenleving. 

Foto Amstelveen
(Foto Tom Haartsen - 2021)

Constant, USA bommenterreur, 1972-12-25, krantenpapier, krijt, inkt, verf en potlood op papier, incl. lijst: 104,5 x 129,0 x 2,0 cm excl. lijst: 99,0 x 124,0 cm, Collectie Fondation Constant in langdurig bruikleen bij het Stedelijk Museum Schiedam


De selectie van ongeveer 40 schilderijen en werken op papier varieert van de kinderlijk aandoende werken uit de Cobra-tijd – waarin met regelmaat de vogel als symbool voor vrijheid terugkeert – tot werken, waarin Constant verwijst naar omwenteling en zelfs revolutie. Naast zijn langlopende project New Babylon, waarin hij de samenleving van de toekomst verbeeldt, wordt ook een aantal werken uit de periode ná New Babylon gepresenteerd. Het Cobra Museum besteedt hiermee voor het eerst aandacht aan deze latere periode uit Constants oeuvre. Het sluitstuk van de late werken is het olieverfschilderij Les expulsés dat Constant in 1999 schilderde naar aanleiding van de Kosovo-oorlog.

Foto Amstelveen
(Foto Tom Haartsen - 2021)

Constant, Les expulsés, 1999, olieverf op linnen, incl. lijst: 167,2 x 161,3 x 7,0 cm, excl. Lijst: 149,0 x 143,0 cm. Collectie Fondation Constant in langdurig bruikleen bij het Stedelijk Museum Schiedam


Nieuw werk van hedendaagse kunstenaars. De kunstenaars Antonio Jose Guzman en Antonis Pittas reageren met nieuwe kunstwerken en installaties op Constants oeuvre en gedachtegoed. Hun belangrijke doelstelling is het publiek met een hedendaagse blik naar het werk van Constant te laten kijken.

Antonis Pittas (Athene, Griekenland, 1973) ontwikkelde speciaal voor de tentoonstelling de ruimtelijke installatie Don’t Forget Me Here. In deze installatie legt hij de nadruk op politiek-maatschappelijke kwesties als migratie, oorlog en vrijheid, en de nomadische mens.  Deze thema’s zijn ook in het oeuvre van Constant al vroeg te zien. Pittas heeft zijn installatie ingericht met een zelfgekozen selectie werken van Constant. Deze worden in eerste instantie aan het oog onttrokken door middel van gordijnen waarop korte teksten en beeldfragmenten uit de nieuwsactualiteiten zijn aangebracht. Hiermee legt Pittas een directe, maar ook associatieve relatie tussen ons heden – waarin (onvrijwillige) migratie zo’n grote rol speelt – en de tijd, waarin Constant leefde. Medewerkers van het Cobra Museum openen de gordijnen voor bezoekers en gaan met hen in gesprek. 

Antonio Jose Guzman (Panama Stad, Panama 1971). De nomadische mens is ook een belangrijk thema in het oeuvre van Antonio Jose Guzman. Al eerder reageerde Guzman op New Babylon van Constant met het project Piertopolis. Hij beeldde toen de Homo Ludens af als nomadische bevolking die in deze toekomstige metropool zou wonen. Nu reageert hij nogmaals op New Babylon met een nieuw project: Indigo Republic. Hiervoor ontwerpt hij samen met textielontwerper Iva Janković een serie nieuwe sculpturale personages, waaraan een onderzoek naar de koloniale geschiedenis van de kleur indigo ten grondslag ligt. De figuren dragen textiel met een abstract patroon dat gebaseerd is op Guzmans eigen DNA-sequentie. Ter ondersteuning van dit project maakt een genetische conceptuele kaart zichtbaar dat zijn DNA het resultaat is van een route die door verschillende continenten loopt. Dit is de basis voor een aantal van zijn multidisciplinaire projecten in opdracht van het Cobra Museum.

In het oeuvre van Guzman speelt muziek een belangrijke rol en maken performances een vast onderdeel uit van zijn repertoire. In het kader van deze tentoonstelling heeft het Cobra Museum Guzman uitgenodigd eenmaal een performance uit te voeren. Deze datum wordt later bekend gemaakt. 

101 jaar Constant Nieuwenhuys. De tentoonstelling is onderdeel van het grootschalige samenwerkingsproject Constant 101, waarin een scala aan musea, instellingen, archieven, nieuwe makers, opleidingen en uitgevers op verschillende locaties niet zo zeer terugblikken op het gedachtegoed en het oeuvre van de kunstenaar, maar juist met nieuwe werken en hedendaagse projecten vooruitblikken door de lens van Constants oeuvre. Het samenwerkingsproject Constant 101 is een initiatief van Fondation Constant.

Over het museum. Het Cobra Museum voor Moderne Kunst stelt de kunst en het gedachtegoed van de Cobra-beweging centraal. Cobra behoort tot de canon van de kunstgeschiedenis, maar de ‘geest’ van Cobra is nog springlevend. Het belang van een alternatieve cultuur, gebaseerd op internationale solidariteit en creativiteit, is in onze huidige wereld belangrijker dan ooit. Het Cobra Museum verbindt de collectie en de geschiedenis van Cobra dan ook actief aan hedendaagse kunstenaars, moderne kunststromingen en de actualiteit. Adres: Cobra Museum Sandbergplein 1, 1181 ZX AmstelveenAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.