Bijgewerkt: 4 maart 2024

Het Amsterdamse OV wordt openbaar aanbesteed

Nieuws -> Regio

Bron: Stadsregio Amsterdam
31-10-2011

Onder druk van het Rijk heeft het dagelijks bestuur van de Stadsregio besloten over te gaan tot openbare aanbesteding van het Amsterdamse openbaar vervoer. Het dagelijks bestuur heeft het voornemen om een integrale concessie aan te besteden, die de exploitatie van zowel bus, tram als metro omvat. De looptijd is acht jaar met een eventuele verlenging van twee jaar. De concessie zal dan vanaf 2015 in werking kunnen treden.

De Stadsregio heeft de wens om de aan GVB gegunde concessie tot 2017 uit te dienen. Minister Schultz heeft echter aangegeven niet te willen meewerken aan het realiseren van de onderhands gegunde concessie.

tram 5 Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Tram 5 in Amstelveen aan het Handelsplein aangekomen


Zij stelde 31 oktober 2011 als ultimatum waarop zij wil vernemen welke acties in gang zijn gezet om te voldoen aan de aanbestedingsplicht. De minister is per brief geïnformeerd over het besluit van het dagelijks bestuur.

Het dagelijks bestuur heeft een aanbestedingsstrategie vastgesteld. Hierin wordt aangegeven hoe de Stadsregio de aanbesteding zal uitvoeren. Er is gekozen voor het aanbesteden van een multimodale concessie (bus, tram en metro bij elkaar).

Vervoertechnisch is het beter om de concessie niet te splitsen in een bus- en een railconcessie. Het is dan gemakkelijker om voor goede aansluitingen te zorgen. De concessie omvat delen van beheer en onderhoud van de railinfrastructuur (integrale concessie). Hierdoor kan een goede afstemming met de exploitatie worden verkregen.

Als gevolg van de door het Rijk opgelegde bezuinigingen zal voor de concessie Amsterdam een nieuw Programma van Eisen worden opgesteld. Ook volgt een inspraak- en adviesprocedure.

Het doel van de aanbesteding wordt het selecteren van een vervoerder die een hoogwaardig openbaar vervoersysteem in Amsterdam weet te realiseren dat de metropoolregio bereikbaar houdt en de economische ontwikkeling van de regio versterkt.

Het dagelijks bestuur heeft ook besloten dat het onderwerp aanbesteden onder verantwoordelijkheid van portefeuillehouder Michel Bezuijen valt. De minister wordt gevraagd om instemming met de voorgestelde datum, waarop de concessie moet zijn aanbesteed.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.