Bijgewerkt: 27 september 2022

Herstel van het Zwarte Pad langs de Zetterij is vertraagd

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
21-04-2020

Het College B en W van Amstelveen informeert de leden van de gemeenteraad van Amstelveen over de vertraagde aanbesteding van het herstel van het Zwarte Pad ter hoogte van de Zetterij:

'Geachte raad,

Graag informeren wij u over de stand van zaken van het herstel van het fietspad langs museumspoorlijn (Zetterij-Noorddammerlaan). Zoals u weet is het fietspad uit veiligheidsoverweging gesloten. De houten damwand was bezweken. Naast grondig herstel willen we het fietspad verbreden naar vier meter. Daarvoor moet de naastgelegen watergang worden opgeschoven richting bedrijventerrein. Om de complexe reconstructie te realiseren was veel onderzoek nodig en overleg met diverse instanties, waaronder Waternet die de naastgelegen hoofdwatergang in eigendom heeft, Stedin en Gasunie die op locatie (hoofd)gasleidingen hebben en EMA als eigenaar van de spoordijk. Afstemming, onderzoek en zorgvuldige voorbereiding vergde de nodige tijd. Deze voorbereidingen hebben tot eind 2019 gelopen.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2019)

Foto van het afgesloten deel van het Zwarte Pad vanaf de Zetterij begint hier, richting de Vierlingsbeeklaan op 26 oktober 2019


Aanbesteding. Kort na uw instemming met het benodigde budget, zijn ook de voorbereidingen voor de aanbesteding gestart. De aanbestedingsfase liep grofweg van februari tot en met maart 2020. Wij hebben vijf aannemers gevraagd een aanbieding te doen. Helaas heeft geen enkele van deze aannemers een aanbieding gedaan binnen de gestelde termijn. Ook het nabellen van deze aannemers leverde geen zekerheid, dat wij bij een korte verlenging van de aanbestedingsperiode, wel op voldoende inschrijvingen binnen de voorwaarden uit het contract konden rekenen. Hierop is, in overleg met onze aanbestedingsadviseur, besloten deze aanbesteding te stoppen en zijn wij proactief op zoek gegaan naar een andere aannemer die wel binnen de gestelde voorwaarden het werk wil en kan uitvoeren. Deze mogelijkheid bestaat, omdat de eerste aanbesteding niet tot een geldige aanbieding heeft geleid.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2019)

Het Zwarte Pad is een belangrijke fietsverbinding tussen Amstelveen-Zuid en Amstelveen-Noord en wordt volop gebruikt. Omdat de houten damwand onder het fietspad was bezweken, het deel van het fietspad om veiligheidsredenen per direct afgesloten in oktober 2019


Wij hebben inmiddels een aannemer gevonden die kansen ziet en een aanbieding gaat doen. Parallel hieraan starten we het vergunningsproces met Waternet. Daarbij willen we zo veel mogelijk tijd winnen. We streven er naar de reconstructie eind derde kwartaal 2020 gereed te hebben. Deze planning is ca. 2 maanden opgeschoven dan eerder gecommuniceerd, door een langere voorbereidingstijd in verband met overleg met het waterschap en de Gasunie en de vertraging opgelopen in de aanbesteding. Een definitieve planning kunnen we u geven na de aanbieding van de aannemer. Wij verwachten die eind mei 2020. Fietsers blijven tot die tijd omgeleid via de Vierlingsbeeklaan : de veiligste omleidingsroute.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.