Bijgewerkt: 18 augustus 2022

Herijking van Poppodium P60 in Amstelveen is op koers

Nieuws -> P60

Bron: Gerard Lohuis
06-11-2018

Door de veranderende muziekmarkt heeft P60 onderzoek laten doen naar de herijking van het podium. Deze herijking P60 wordt ook genoemd in het coalitieakkoord van de gemeente Amstelveen.

VERANDERENDE MUZIEKMARKT. De afgelopen jaren is de muziekmarkt drastisch veranderd. Artiesten hebben een marketingstrategie waarbij keuzes worden gemaakt, waar ze wel en niet optreden. P60 ligt naast groot en hip Amsterdam, waardoor veel publiek ‘weglekt’. Bekendere artiesten kiezen er liever voor om eerst op grotere podia in Amsterdam en de rest van het land op te treden. Later volgen dan de middelgrote podia en uiteindelijk, vaak pas na enkele jaren, treedt men ook op bij podia als P60. Daardoor, maar ook door de output afspraken met de gemeente Amstelveen betreffende het aantal (jeugd) voorstellingen, workshops, talentontwikkeling voor een brede groep, bleef een niche programmering over.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

Gerard Lohuis directeur-bestuurder van P60 in zijn kantoor in P60 op 6 november 2018 vertelt over
de veranderingen in het beleid van het poppodium


ONAFHANKELIJK ONDERZOEK. Omdat dit op termijn niet levensvatbaar is, heeft P60 dankzij een Europese subsidie, een onafhankelijk publieksonderzoek laten doen (april 2018). De conclusie was dat P60 zich moet focussen op jong-volwassenen (18-30 jaar) en muziek liefhebbers (30-65 jaar) uit Amstelveen. Tevens was het advies om minder, maar beter te programmeren door te kiezen voor muziek stromingen die het goed doen in Amstelveen.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

De glazen rookruimte in P60 wordt binnenkort gesloopt


OVERLEG GEMEENTE. Naar aanleiding van dit onderzoek heeft P60 in de zomer overleg gehad met Herbert Raat (VVD) wethouder Cultuur. De wethouder is bereid de outputafspraken aan te passen, mits P60 een vernieuwingsslag uitvoert die moet leiden tot een aanbod dat meer aansluit bij de vraag van de Amstelveners en die het podium financieel gezond moet maken en houden. Over een éénmalige bijdrage om deze slag te maken is nog overleg gaande. P60 heeft daarna een extern onderzoek vernieuwingsslag laten uitvoeren, waarvan de rapportage op 15 oktober 2018 is gepresenteerd aan de wethouder Cultuur.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

De zalen van P60 worden regelmatig gebruikt door jongeren. Tijdens het Rondje Cultuur krijgen veel Amstelveense scholieren jaarlijks een workshop dans, muziek, theater, film, animatie en beeldende kunst. Op de foto is een groep scholieren
bezig in P60 om een video te maken. Ongeveer 150 scholieren kwamen naar P60 tijdens dit culturele evenement


Deze conclusies ondersteunen een eerder onderzoek, maar gaan ook verder: Behalve focus op Amstelveners ook stoppen met activiteiten die niet rendabel genoeg zijn. Daarom wordt dit jaar nog de keuken gesloten en worden dance-events nauwelijks meer geprogrammeerd. Wel blijft P60 jongerenparticipatie en talentontwikkeling ondersteunen. Dit past bij een kleine organisatie (8 fte) en 80 vooral jonge vrijwilligers uit Amstelveen.

De rookruimte wordt dit jaar gesloten. Rokers moeten daarna naar buiten, waarbij P60 er alles aan zal doen om overlast bij de bewoners van het Stadsplein te voorkomen. Omdat de herijking op koers ligt verwacht P60 dit jaar een positief exploitatieresultaat.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.